För de flesta företag är hög och bra synlighet i Googles sökresultat detsamma som fler affärer och fler kunder online. Därför har sökmotoroptimering blivit en kompetens som efterfrågas allt mer.

Kommunernas webbplatser är viktiga ur ett demokratiperspektiv. Det handlar om att ha en hög tillgänglighet. Därför kan man dra slutsatsen att synligheten i Google är viktig även för en kommunal webbplats.

Notera. Ursprungliga artikeln publicerades i april, nu har det gått fyra månader och såvitt vi kan se så har det inte gjorts något med webbplatserna för de tre största kommunerna. Kan det heöt enkelt bero på att de inte tar sök på allvar?

Besviken på den organiska synligheten i Google

Hur står det egentligen till med kommunernas synlighet i Google och vad kan de göra för att bli bättre?

Efter att ha granskat flera kommuners webbplatser och hur de är uppbyggda sett till vad som krävs för att ranka bra i Google så är min slutsats att många av kommunerna mer eller mindre missat sina möjligheter att synas optimalt i Googles sökresultat.

Detta inlägg handlar inte om att såga enskilda kommuners insatser, utan syftet är snarare att uppmärksamma brister som finns generellt och att det finns stort värde i att komma tillrätta med dessa.

Tack vare att de kommunala sidorna i de flesta fall har mycket innehåll, ett starkt varumärke med hög auktoritet och många länkar mot sig från andra webbplatser, så rankar de ändå oftast ganska bra i sökresultatet trots de brister jag tar upp som exempel. Det de missar är den organiska synligheten de skulle haft om de gjort mer rätt.

Här nedan listas några av Sveriges största städer och var och en har testats sett till några enkla punkter.

Det handlar om saker som hur den kommunala sidan syns på sitt varumärke, det vill säga namn som sökord,  samt hur de implementerat några utvalda rankingfaktorer. Det handlar om faktorer som har betydelse för hur webbplatsen rankar givet viss sökfras och även hur exponeringen i sökresultatet ser ut. Det senare är av vikt för att få besökare från sökresultatet.

Dessa punkter är:

  1. Hur rankar de på sitt varumärke (stadens namn)?
  2. Hur ser de ut i sökresultatet med titel och beskrivning ( Title / Meta description)?
  3. Anser Google att webbplatsen är säker ( är den krypterad med SSL / HTTPS)?
  4. Är sidan tillräckligt snabb?
  5. Finns det brutna länkar (länkar till sidor som upphört och som ger 404, det vill säga inte omdirigerats)?

Det går självklart att göra testet djupare och mer omfattande. Min uppfattning är att just dessa punkter säger en hel del om hur man jobbat med sin synlighet och ger svar på frågan om man lagt resurser på sökmotoroptimeringen över huvudtaget.

De kommunala webbplatserna jag valt att titta närmare på är stockholm.se, goteborg.se, malmo.se och uppsala.se. Det är våra fyra största kommuner och de som borde vara bäst på att hantera sina webbplatser och därmed även på sin organiska synlighet i Google.

Sökvolym för respektive stad

Sökord / Antal sökningar per månad i Google (cirka)

Stockholm / 153 000 (135 000)
Göteborg / 82 000 (74 000)
Malmö / 53 000 (40 500)
Uppsala / 51 000 (33 100)

Källa för sökvolymen är verktyget Ahrefs (första siffran) och Googles sökordsplanerare (siffran i parantes). Som framgår så handlar det om stora sökvolymer. Sökvolymerna gäller för Sverige som plats och ser man till hela världen är volymerna så klart större.

Nedan listas kommunerna med kommentarer och slutsatser.

Stockholm.se

Stockholm.se rankar idag etta med sökordet Stockholm. Som tvåa rankar wikipedia.org och därefter visitstockholm.se.

Bild som illustrerar hur Stockholm ser ut i sökresultatet.

Stockholm

Som framgår ovan är sidans titel intetsägande och den förstärker vare sig positionen eller lusten att klicka på resultatet. Titeltaggen styr vad Google ska visa och är en av de viktigaste rankingsignalerna. Startsidan den starkaste enskilda sidan på en webbplats. Att skriva ”Startsidan” här är inget att rekommendera.

Detsamma gäller beskrivningen, det som kallas för Meta Description, vilket också är en del av sökresultatet. Däremot är det ingen rankingfaktor.

Stockholm.se är okrypterad (saknar SSL / https) och anses därmed inte vara säker av Google. Däremot är vissa delar i form av subdomäner säkra.

Stockholm.se får mer än godkänt sett till laddningstid för mobila användare och det är positivt då det inom kort kommer få större påverkan på rankingen i Google.

Antalet brutna länkar till Stockholm.se är så många som nästan 63 tusen. Utan att ha analyserat detta närmare kan man ändå dra slutsatsen att det krävs en insats för att ta tillvara på SEO-kapital som nu försvinner rätt ut till ingenstans. Detta är självklart inte godtagbart.

Det handlar alltså om sidor som upphört eller flyttats, vilka har länkar från andra webbplatser.

Länkar har stor betydelse som rankingfaktor och det är därför viktigt att man tar tillvara på denna länkkraft genom att omdirigera till ny adress när sidan flyttat eller till liknande sida när sida upphört. Det hjälper inte bara sidan att ranka bättre utan det är även till hjälp för besökarna, besökare som idag riskerar att hamna på sidor som inte finns när de klickar på en länk.

Goteborg.se

Hur ser det då ut för Sveriges näst största stad Göteborg?

Kommunens webbplats rankar först på tredje plats i det organiska sökresultatet. På förstaplatsen hittas den officiella besöksguiden goteborg.com och på andraplatsen före goteborg.se hittas wikipedia.org.

Att inte ranka etta på sitt varumärke är till nackdel för alla. Handlar det om en kommuns webbplats är det ännu viktigare och det borde egentligen inte kunna gå att göra fel.

Så här ser Göteborg ut i sökresultatet (se bild nedan).

Göteborg

Startsidans titel kan vara en förklaring till att rankingen inte är bättre. Likt Stockholm.se är sidans titel intetsägande. Hade man valt att få in ”Välkommen till Göteborg” eller liknande så hade Google bättre uppfattat Göteborg som viktigt sökord. Även en vettig beskrivning av sidan saknas.

Till skillnad mot Stockholm.se är Goteborg.se säker enligt Google sett till kryptering med SSL/HTTPS.

Laddningstiden för mobila användare brister något och sett till resultatet med Test My Site With Google innebär denna brist att man kan tappa 24% av de mobila besökarna.

Det finns nästan 29 tusen brutna länkar till Goteborg.se. Detta är något man behöver åtgärda.

Se kommentarer angående nackdelen med brutna länkar i texten om Stockholm ovan.

Malmo.se

Malmo.se rankar etta med sökordet Malmö.

Nedan visar bilden hur malmo.se ser ut i sökresultatet. det framgår också hur startsidans titel och beskrivning är utformad.

Malmö

Även Malmö missar möjligheten med en bra utformad sidtitel och beskrivning i form av Meta description. Detta är en brist och man har mycket att vinna på att lägga lite resurser på detta.

Malmo.se anses vara säker sett till SSL (https).

Laddningstiden för mobiler med ”Test My Site with Google” är dålig och visar att så många som 29% av besökarna riskerar att lämna sidan innan den laddat klart (enligt testresultatet). Detta är något som behöver åtgärdas.

En annan tråkig likhet med Stockholm och Göteborgs webbplatser är antalet brutna länkar. Det finns så många som drygt 45 tusen länkar till sidor som inte längre finns eller som inte omdirigerats.

Uppsala.se

Googlar man Uppsala så hittar men kommunens webbplats först på fjärde plats. 

Först visas nyheter för Uppsala, sedan startar det organiska sökresultatet med Wikipedia.org. Därefter hittar man uu.se ( Uppsala Universitet) och destinationuppsala.se (Officiell besöksguide).

I sökresultatet visas uppsala.se som nedan bild visar.

Uppsala

SIdans titel innebär olyckligtvis att ”Uppsala” sett till sökord nämns två gånger. I övrigt slipper vi se både startsida och hem som ord i sidtiteln. Denna behöver justeras och förbättras. Även beskrivningen är betydligt bättre än de som beskrivits ovan.

Uppsala.se är krypterad med SSL och https.

Laddningstiden för mobila användare bedöms som bra, även om det finns förbättringspotential. Trots att laddningstiden är godtagbar så räknar Googles test med att man riskerar att tappa 19% av besökarna under tiden sidan laddas.

Det finns ungefär fyra tusen brutna länkar som länkar mot sidor som inte längre finns på uppsala.se. Detta är betydligt mindre än till andra kommuner som nämnts men fortfarande alldeles för många.

Att just Uppsala syns så långt ner kan bero på flera saker, dels de saker som nämnts men även av andra anledningar som inte tagits upp.

Det finns andra kommuner som halkat ner i sökresultatet med sitt varumärke. Några exempel är Umeå, Gävle och Växjö.

Hur ska kommunerna bli bättre på att synas i Google?

Kommuner är ganska stora organisationer och det är med all säkerhet inte alldeles lätt att genomföra en helt fungerande webbstrategi som även innefattar en fungerande sökmotoroptimering.

Det går inte bortse från att den organiska synligeten i Google (och andra sökmotorer) är viktig.

Det går inte skuldbelägga enskilda webbansvariga och det är fel väg att gå. Det handlar snarare om att utbilda och förankra ett uppdaterat kunnande om hur man får bättre synlighet i Google och hur man undviker att göra de vanligaste felen.

Dels handlar det om grundläggande sökmotoroptimering och att eftersträva kvalitet både vad gäller teknik som innehåll.

Några saker alla webbansvariga bör ha i ryggmärgen är:

  • Skriv bra titlar och meta description.
  • Undvik duplicerat innehåll, det vill säga samma innehåll på flera sidor eller kopierat innehåll från annan webbplats.
  • Om en sida försvinner, byter adress, så gör en omdirigering på rätt sätt med 301 redirect.
  • Skapa kvalitet.
  • Optimera bildstorlek och laddningstiden i övrigt.

Det finns självklart en hel del annat att tänka på men med grundläggande kunskaper så kommer man långt och det ökar också chanserna att genomförandet blir realistiskt.

Förhoppningsvis vaknar fler av våra kommuner snart och inser att det är värt att exponeras så bra som möjligt för alla som googlar efter dem och allt vad de erbjuder.

Av Håkan PerssonHåkan Persson