Ekologisk SEO är den nya tidens SEO som ställer annorlunda krav på såväl utförare som kunder. Det handlar om den nya tidens arbetssätt som skiljer sig helt från de traditionella metoderna som ofta inneburit tuffa arbetsinsatser både vad gäller sökordsanalyser, optimering on-page, artificiella länkar och kontroll av placeringar i sökresultatet.

ekologisk seo

För ekologisk SEO gäller helt andra villkor som inte varit möjliga tidigare, vilka innebär mindre belastning vad gäller arbete och insats i övrigt. Det är ett helt nytt revolutionerande synsätt som i framtiden kommer ge resultat. Vi kan redan nu vara transparenta med vilka metoder vi tror kommer att fungera. Visst kommer det bli en del protester men när utvecklingen väl satt fart kan ingenting stoppa den.

Sökorden är inte längre viktiga

Sökord saknar betydelse och gör mer skada än nytta.  Istället handlar det om att hitta en optimal bred matchning så man fångar upp sökningar på extralånga sökfraser. För en fönstertillverkare som mot all förmodan vill synas på en sökmotor, trots att det både finns Twitter och Facebook där man också kan synas, så är det inte längre bra att synas på sökordet fönstertillverkning. Istället ska man fånga upp de annorlunda sökningarna likt ”Fånga dagen genom att skåda det vackra vinterlandskapet utanför huset”. Logiken är enkel. Ingen vill gå ut till vinterlandskapet eller ens öppna dörren för att se det, därför är det naturligt att försöka fånga upp den naturliga associationen med fönster. Fönster kommer inte till av sig själva, någon måste tillverka dem. Det kräver en viss kreativ process för att i förväg ta fram dessa sökfraser men vi genomför vad vi kallar för sökfrasprognosworkshops främst under veckosluten,  då vi samlas om grupper på fem personer under ett par dygn. Detta kommer enligt våra beräkningar ge helt rätt form av besökare, även om det kräver viss grad av tålamod.

Sökresultatet är inte förenligt med rättvisa

Då många inom SEO ofta hävdat att det är viktigt att komma högt upp i sökmotorerna så har vi genom långa diskussioner kommit fram till det motsatta. Ett bra sökresultat gör skada, om inte för kunden så för någon annan. Att arbeta efter att få ett bra sökresultat på bekostnad av att någon annan får en försämrad placering är inte förenligt med ekologisk SEO.

Internet blir mer repro

Vi tror att det är dags att återigen se till den fundamentala idén med Internet och påverka besökaren att inte söka efter information. Vi tror istället desto mer på idén att upprätta individuellt favoriserade webbplatser som i sin tur kan kopplas ihop med andra webbplatser i de fall helt naturliga länkar uppstår. Genom detta skapas ett naturligt flöde besökare helt utan yttre påverkan. Vi kallar det Seologiska systemet, vilket bygger på idén om ett ekologiskt system fast anpassat till framtiden. Vårt motto är att länkar kommer bara man väntar tillräckligt länge på att de ska uppstå. Skulle de inte uppstå så är det inte hela världen för vi har tagit fram mätmetoder och analyser som kompenserar den arbetsförlust som att bygga länkar innebär.

Vi önskar att fler än vi kommer till insikt och ansluter sig till oss. Vi kommer för närvarande att erbjuda såväl grundläggande som mer fördjupade kurser och föreläsningar i Ekologisk SEO, samt analyser av hur just er webbplats är lämpad för att fungera som ett pilotfall för den mer praktiska tillämpningen som vi beräknar ska ske sedan. Intresserad?

Vi vill varna för den sökmotoroptimering som ger resultat idag, för den kan ju komma att sluta fungera någon gång och framtiden kan komma snart.