Här kommer vi publicera information som rör Oxits deltagande som utbildare åt Google Digitalakademins satsning #försverige.