Förutsättningar för hållbar sökmotoroptimering

Förutsättningar för hållbar sökmotoroptimering

Förutsättningar för hållbar sökmotoroptimering

Vilket arbetssätt inom sökmotoroptimering är mest hållbart?

Rankingfaktorer är enskilda faktorer, men även samverkan mellan flera faktorer, som  vägs in i Googles algoritm för att i slutändan avgöra vilken position din webbplats får i sökresultatet. Vissa av dessa vägs in som en övergripande faktor som påverkar hela webbplatsens synlighet, medan andra främst påverkar enskilda sidor och sökbegrepp. Sedan finns det de som till största del påverkar enskilda sidor och enskilda sökbegrepp,  men dessutom ger kraft till hela webbplatsen.

Metoder för sökmotoroptimering som (aldrig) kommer  fungera, fungerar och har upphört att fungera.

Arbetet med sökmotoroptimering ändras över tid och historien är glasklar vad gäller enskilda metoders påverkan på sökresultatet.

 1. Det som fungerade då, fungerar inte nu
 2. Det som fungerade då, fungerar men inte lika bra
 3. Det som fungerade då fungerar fortfarande
 4. Det som inte har fungerat, fungerar nu
 5. Det som inte fungerat, fungerar fortfarande inte

Alla som arbetar med sökmotoroptimering är, eller borde åtminstone vara, fullt medvetna om att det krävs förändringar i arbetssätt och metoder för att uppnå ett så bra resultat som möjligt i längden.

För de som levererar sökmotoroptimering som tjänst blir det dyrt att trampa vatten genom att fortsätta arbeta som tidigare när effekten av arbetet går ner eller helt försvinner. Det blir även dyrt att arbeta med metoder i ren spekulation för att man tror att de ska ge effekt ”snart”. För att ha en chans att kunna arbeta med hållbar sökmotoroptimering krävs att man arbetar med det som fungerar nu, men att man är förberedd på de förändringar som kommer och att man också är beredd att förändra sitt arbetssätt den dagen förändringarna är ett faktum.

Jag tror att de flesta står enade bakom att:

Det som en gång slutat att påverka rankingen i Googles sökresultat, kommer med stor sannolikhet inte att börja göra det igen!

Seometodernas livscykel

Har du hört talas om produktcykel? Wikipedia förklarar produktcykel med:

Produktcykel kallas en produkts livscykel, från det att den skapas till dess att den förstörs. Produktcykeln brukar indelas i introduktionsstadiet, tillväxtstadiet, mognadsstadiet, stagnationsstadiet och nedgångsstadiet.

Om man återigen ser till den korta historia sökmotoroptimeringen har så kan man tydligt se att varje metod som kommit och försvunnit har haft sin livscykel, därför anser jag att man kan använda i princip samma modell som används för att illustrera en produktcykel. även när man diskuterar rankingfaktorer och metoder inom sökmotoroptimering.

Metoder för sökmotoroptimering över tid

De metoder som ligger i första intervallet är de som testas, men som troligtvis inte ännu används vid leverans av betald sökmotoroptimering. Många av de metoder som nu befinner sig i detta intervall kommer troligtvis aldrig få genomslag som metod.

Nästa intervall är intressant. Det handlar om relativt nya metoder som börjar få genomslag men långt ifrån fullt ut. En utveckling av dem pågår fortfarande och de är troligtvis inte kända av alla.

Tredje intervallet beskriver de metoder som fungerar bäst just nu. För att lyckas i konkurrensen måste dessa mer eller mindre ingå. Svårigheten blir att identifiera när effekten minskar och att parera detta med andra metoder.

Det fjärde intervallet beskriver när en metod upphör att ge effekt. Att fastna i detta intervallet med sitt arbete blir förödande om det inte finns något att ersätta det med.

Sökmotoroptimeringens framgång över tid förutsätter att man inte ensidigt arbetar med metoder som alla befinner sig i ett och samma intervall. utan att det finns en spridning.

Sociala signaler, semantisk uppbyggnad, frasuppbyggda domäner, länkar från länkkataloger, exakt sökord i ankartexter, länkar från blogroll, author rank med flera är några exempel på metoder och rankningsfaktorer som befinner sig i olika intervall. Uppfattningen om var de ska placeras går säkert isär beroende på vem man frågar.

Glapp mellan arbetsmetod och rankingfaktor

Historiskt sett har det funnits ett glapp mellan att upphöra med vissa arbetsmetoder och rankingfaktorer som slutat fungera, liksom det funnis ett glapp mellan att det tillkommit nya rankingfaktorer och att nya arbetsmetoder för dessa implementerats i sökmotoroptimeringen.

Vissa fortsätter att jobba som de gjort tidigare utan att vara medvetna om att det inte längre ger resultat, i vissa fall kan resultatet delvis vara negativt. Det finns säkert de som vägrar att förnya sina metoder eller ens försöka testa sig fram för att se ifall metoderna ger ett resultat, bara för att de vill tro eller inte vill tro på vad som fungerar. I några fall är glappet mer extremt, vilket kan exemplifieras med att det fortfarande finns de som använder Meta keywords i tron att det ska hjälpa en sida att ranka bättre i sökresultatet för de sökord som anges där.

Vad som är rankingfaktorer eller vilka metoder som fungerar bäst ska aldrig vara en fråga om personlig prestige eller ”politiskt synsätt”.

Vilken sökmotoroptimering är mest effektiv?

Det mesta vad gäller enskilda faktorers roll går att bevisa av dem med resurser till att testa, men det som blir mycket mer komplext att bevisa är resultatet av hur de olika faktorerna samverkar tillsammans. Antalet möjliga kombinationer blir flera tusen.

Att komma fram till vilka metoder och vilket arbetssätt som fungerar mest effektivt är av flera orsaker mer eller mindre omöjligt. Istället gäller det att komma så nära som möjligt. Att förutsättningarna för sökmotoroptimeringen ändras och att det finns de som upplever att de arbetar i motvind innebär inte att sökmotoroptimeringen är på väg att dö. Det är snarare ett bevis för motsatsen, att den är mer levande än någonsin.

 

2013-09-20T20:51:32+00:00

3 Comments

 1. Christian R 21 september, 2013 at 06:59 - Reply

  Är det verkligen metoderna som styr SEO egentligen? Är det inte bara ekonomi

  Nyttan för kunden
  Kostnaden för leveransen
  Risken
  Kostnaden för relationen mellan kund/säljare

  Det är bättre att diskutera utifrån de parametrarna.

  Exempel: Risk=0 Konsekvensen är att man inte gör så mkt. Låg ekonomi för kunden, billig leverans då du inte behöver göra ngt

  Sedan är det bara fortsätta analysera de olika möjliga händelserna som finns och få fram vad som är hållbar SEO.

  Stor nytta för kunden
  Stor nytta för säljaren
  Låg transaktionskostad
  Risken behöver inte vara låg, bara avkastningen mer än väl kompenserar för risken.

 2. Håkan Persson 21 september, 2013 at 07:52 - Reply

  Tack för dina synpunkter Christian!

  Exakt hur man ska bedriva en verksamhet som levererar SEO och vilka metoder som ska användas påverkas givetvis av andra saker än enbart metoder och rankingfaktorernas effekt. Jag tycker att det blir en annan fråga utan att det är mindre viktigt för det.

  Utgår man från seoleveransen så är min personliga uppfattning att den borde eftersträva att omfatta de metoder som ger bäst effekt med hänsyn till precis de faktorer som du tar upp som risk och ekonomi, sedan beror det också på om man ser det från ”kundens” bästa eller från seoleverantörens bästa. För många leverantörer kanske det inte ens är aktuellt att lägga resurser överhuvudtaget på ”introduktionsdelen” som är kostsam i form av tester och metodutveckling. Det som kan öka då är just risken att inte pricka in vilka metoder som ger bäst effekt och att kunna ersätta dessa med nya då de minskat i effekt.

 3. Mattias B 18 mars, 2014 at 08:33 - Reply

  Lyfter på hatten! Bra skrivit!

Leave A Comment

fyra × 4 =