Internetmarknadsföring är samlingsbegreppet för olika metoder att marknadsföra sig via Internet, där även sökmotoroptimering ingår.

Redan i ett tidigt skede av Internets utveckling, den del som brukar kallas för www, var det ganska uppenbart att en ny revolutionerande marknadsföringskanal höll på att växa fram. Idag, nästan 20 år senare är det ett måste att synas på Internet för de flesta verksamma företag. Hur man marknadsför sig på Internet varierar mellan olika företag men det räcker inte längre med en statisk webbplats som inte underhålls. Det gäller att vara proaktiv vare sig man väljer att jobba med sociala medier eller sökmarknadsföring. Internetmarknadsföring är ett komplext område som knappast är på väg att bli mindre komplext. Det som funkar för ett företag i en bransch behöver inte vara nyckeln till framgång för ett annat företag i en annan bransch. Det är inte ens säkert att det skulle vara rätt för ett företag i samma bransch.

Metoder för Internetmarknadsföring

  • Sökmotoroptimering – Nå personer som letar efter dina produkter och tjänster. Genom att placera sig högt i sökresultatet för de sökord kunderna använder för att leta efter produkter och tjänster så vinner man organisk trafik från Google.
  • Det är en viktig del i internetmarknadsföringen att aktivt arbeta med sociala medier såsom Twitter, Facebook, Google plus och vara aktiv på egna bloggar både i anslutning och utanför den ordinarie webbplatsen.
  • Internetannonsering via andra webbplatser med banners eller textannonser låter nog för många som en förlegad metod men kan vara ett sätt att bygga sitt varumärke och nå en relevant målgrupp.
  • Google Adwords/Adsense eller PPC-annonser via andra annonsnätverk.
  • Marknadsföring via Youtube
  • Viral marknadsföring genom tävlingar och gratiserbjudanden på den egna webbplatsen eller via en social kanal.

Relativt nya begrepp inom Internetmarknadsföringen är Inbound marketing och Content  marketing.

Min erfarenhet är att sökmotoroptimering är det mest kostnadseffektiva och den metod som bör vara basen för all marknadsföring via Internet. SEO  (sökmotoroptimering) ger också kanske det värde som är mest bestående.

I begreppet internetmarknadsföring borde även konvertering ingå. Det hör åtminstone ihop. Konvertering handlar om att få besökaren till avslut. Det kan handla om att genomföra ett köp eller att ladda ner en broschyr. Läs även om att öka konverteringsgrad med SEO, en artikel som beskriver hur man kan skapa synergieffekter.

För att alla delar och arbetssätt som inryms i samlingsbegreppet ”Internetmarknadsföring” ska kunna samverka krävs tydliga mål och strategier. Sedan krävs en styrning och kontroll av hela processen. Inte minst är det viktigt att mäta och utvärdera.

Internetmarknadsföringen kommer leva kvar så länge vi har Internet men metoderna kommer ändras allt eftersom vårt beteende på nätet ändras. Det hänger inte enbart ihop med den tekniska utvecklingen.