Karlsborgs kommun

Karlsborgs kommunala webbplats har efter tre månaders frånvaro i Googles sökresultat återigen indexerats med www.karlsborg.se, vilket förstås är glädjande för många.

Fortsätt läsa artikeln nedan, som tidigare konstaterade att Karlsborg var borta.

Karlsborg, en mindre kommun i Västergötland belägen vid Vättern och Göta kanal,  har sedan tre månader varit borta från Google med sin webbplats www.karlsborg.se. Webbplatsen har helt enkelt blivit avindexerad. Detta skulle nog kunna ses som en skandal sett till det allt växande kravet på kommunernas tillgänglighet. Att en kommuns officiella webbplats helt är borta, från inte bara Googles index utan även sökmotorn Bing, är nog ytterst ovanligt och givetvis får det också stora konsekvenser.  För många mobilsurfare innebär det att kommunens webbplats inte varit tillgänglig då många ”automatiskt” besöker webbplatser via Google istället för att skriva in hela adressen i webbläsaren. Att googla istället för att skriva in adressen är även allt vanligare för datoranvändare, då det ofta går snabbare.

Att vara ogooglebar får konsekvenser för Karlsborg

Vilka konsekvenser har detta då fått för Karlsborgs kommun? Det går givetvis spekulera i hur mycket som gått förlorat och man skulle kunna värdera denna förlust i pengar. Om man skulle se till vad det skulle kosta att få lika många besökare extra genom bättre tillgänglighet, som motsvarar den internettrafik som gått förlorad, under dessa tre månader så skulle det röra sig om enorma belopp.

Det har utan tvekan försämrat kommunens tillgänglighet till både de boende och besökare.  Webbplatsens startsida www.karlsborg.se är inte bara  kommunens webbplats utan även en naturlig väg till ”Turism & evenemang” och ”Näringsliv & arbete”.

Anledningen till att Karlsborg nu är ogooglebart, i alla fall om man menar kommunens hemsida, är troligtvis att Googlebot och Bings robot inte kan läsa sidan utan får ett meddelande om att det är fel på webbplatsen. Gissningsvis felkod 500 ”Internal Error”.  Detta innebär att webbplatsen inte kan indexeras av sökmotorerna. Utåt sett verkar sidan och sidans header fungera och som vanlig besökare märker man inte av något fel.  Inget fel upptäcks heller med verktyg som Screaming Frog SEO spider med flera. Provar man däremot att validera sidan mot W3C Markup Validation Service så får man nedanstående felmeddelande.

Karlsborg ogooglebar
Den omedelbara åtgärden för att identifiera problemet är att testa sidan med hjälp av Googles verktyg för webbansvariga. Detta skulle möjliggöra att kunna bilda sig en uppfattning om hur Google uppfattar sidan och se eventuella felmeddelanden. Förhoppningsvis kommer de ansvariga på Karlsborgs kommun snart tillrätta med problemet. Sedan gäller det att arbeta för att webbplatsen återigen blir synlig, kanske ta ett grepp och öka synligheten jämfört med hur det varit genom att  följa grunderna i sökmotoroptimering. Det finns en del saker att ta itu med. Ogooglebar och www.karlsborg.se.

Ett stort tack till Mensur Muhic som var med i förarbetet till detta inlägg och som i allra högsta grad varit delaktig i tillkomsten.

Skrivet av: Håkan Persson