https

Det förra blogginlägget ”HTTPS som rankingfaktor har fått oproportionerlig uppmärksamhethar knappt kallnat, men med tanke på de skriverier och den debatt som varit finns det anledning att diskutera vidare. I synnerhet med utgångspunkt från de rena gissningar som nu spridits.

Det finns inga SEO-experter som vet något om HTTPS som rankingsignal

Ingen som idag är verksam i SEO-branschen, vare sig i Sverige eller i något annat land, har en susning om vilken påverkan https har som rankingsignal i framtiden. Det som uttalas om rankingsignalen (av andra än Google) är rena spekulationer och den enda riktiga källan idag är Google.  När sedan informationen från Google förvrängs eller framställs felaktigt så finns det givetvis en anledning att ta upp det till diskussion.

Google säger att det är en svag signal som påverkar mindre än 1% av de globala sökningarna. Google säger också att rankingsignalen är svagare än exempelvis kvalitativt innehåll. Men vad Google sedan uttrycker verkar ingen ta fasta på, nämligen att man kan tolka det som att rankingsignalen kommer bli starkare över tid efter att webbplatsägare fått tid till att växla från HTTP till HTTPS.

For now it’s only a very lightweight signal — affecting fewer than 1% of global queries, and carrying less weight than other signals such as high-quality content — while we give webmasters time to switch to HTTPS. But over time, we may decide to strengthen it, because we’d like to encourage all website owners to switch from HTTP to HTTPS to keep everyone safe on the web.

Om man nu i detta läge går ut och fördömer HTTPS som rankingsignal, för att det senare skulle visa sig att man har fel, är det i alla fall min bedömning att man målat in sig i ett hörn och satt hela sin trovärdighet på spel.

Om man verkligen läser det Google skriver…

Webbhotellen Binero och FSdata , som även erbjuder SSL-certifikat, har bloggat om nyheten. Först ut var Binero som den 8 augusti skrev ett inlägg med rubriken ”SSL-certifikat bidrar till bättre ranking”, i vilket de även presenterade en kampanj med 25% rabatt på SSL-certifikat.  Idag var det FSdatas tur att publicera inlägget med rubriken ”Google, SSL och bättre sökresultat”, ett inlägg som kan tolkas som kritik mot Bineros sätt att ta tillfället i akt och marknadsföra SSL-certifkat.

FSdata skriver bland annat:

Det tog inte lång tid för olika branschkollegor att börja köra SSL-kampanjer. Budskapet var tydligt:

– Vill du få bättre placeringar hos Google? Köp ett SSL-certifikat hos oss!

Nu har vi sålt fler SSL-certifikat än vanligt den senaste veckan, men vi har valt att inte spela upp detta. Om man verkligen läser det Google skriver då ser man att SSL, än så länge, har rätt liten betydelse. Det påverkar mindre än 1 % av alla sökningar och väger lättare än att man t ex har kvalitativt innehåll på sin hemsida.

Om man jämför vad Google kommunicerar med vad FSdata skriver så väljer FSdata att utelämna kanske det viktigaste budskapet där Google uttrycker att HTTPS som rankingsignal till att börja med är svag för att webbplatsägare ska få tid på sig att ställa om och att betydelsen av HTTPS som rankingsignal kan komma att öka. Detta blir lite komiskt då FSdata uttrycker ”Om man verkligen läser det Google skriver…”.

FSdata kommer sedan med ett påstående som förbryllar mig, de jämför HTTPS med webbplatsens laddningstid som rankingfaktor och verkar sitta med facit i hand när de uttrycker:

Faktum är att det är viktigare, vad gäller sökmotorplaceringar, att ha en så snabb hemsida som möjligt.

Hur och av vem har FSdata fått den informationen? Är det möjligtvis en gissning och ännu en spekulation? Vad gäller HTTPS som rankingsignal så vet vi bara det Google har förmedlat (allt annat är som sagt spekulationer) och Google säger att det till att börja med påverkar mindre än 1% av sökfrågorna, men när Google presenterade Site speed som ranking faktor så uttryckte de sig nästan på samma sätt.

While site speed is a new signal, it doesn’t carry as much weight as the relevance of a page. Currently, fewer than 1% of search queries are affected by the site speed signal…

Källa:Using site speed in web search ranking”, Official Google Webmaster Central Blog, postat 9 april 2010.

FSdatas jämförelse med snabb hemsida blir därför även det lite komiskt, men framförallt vilseledande då de framställer sig säkra på en sak de inte har den blekaste aning om.

Vad som händer med HTTPS som rankingfaktor i framtiden beror på vad Google bestämmer. En sak är jag relativt säker på, även om det är en gissning, och det är att Google inte kommer ta någon hänsyn till ifall vi tycker att deras beslut är bra eller dåligt för SEO.