onlinemarknadsförare utbildning

Utbildning till onlinemarknadsförare

Onlinemarknadsföring, att marknadsföra företag, produkter och tjänster online, är helt klart en framtidsbransch. Det verkar som om de allra företag fått upp ögonen för det kostnadseffektiva i att lägga större marknadsföringsbudget på onlineaktiviteter och samtidigt skära ner på den traditionella reklamen. Det är därför logiskt att  fler och fler även ser sig om efter ett jobb i den branschen. Begreppet ”onlinemarknadsförare” har under senare tid blivit alltmer känt och det handlar om ett brett begrepp som kan vara beskrivningen på såväl en specialist eller generalist som arbetar med onlinemarknadsföring.

Onlinemarknadsförare 2013

Vad gör då en onlinemarknadsförare? De som jobbar med onlinemarknadsföring använder de digitala medierna till marknadsföring. Det framgår nog tydligt för de flesta redan av namnet. Ska man generalisera så finns det mängder av olika inriktningar och personligen tror jag det är svårt att kunna räkna med att hänga med inom alla områden och dessutom räkna med att bli bra på det.  Samtidigt tror jag det är bra med en bred generell kunskap i kombination med specialkunskap om ett eller ett par områden. Det handlar om inriktningar som sökmotormarknadsföring (ex. Adwords), sökmotoroptimering, sociala medier, konvertering, e-handel, internetstrategi och analyser. Listan går att göra mycket längre.

Onlinemarknadsförare som utbildning

All utbildning är givetvis bra, frågan är hur bra. Min personliga uppfattning är att det krävs vilja, intresse och bra baskunskaper utöver en utbildning till onlinemarknadsförare (sett till de utbildningar jag läst om) för att lyckas. Framförallt en förståelse och erfarenhet av hur Internet är uppbyggt och fungerar. Det finns flera vägar att gå. Antingen går man utbildningen först för att sedan välja att utveckla specialkunskaper eller så gör man tvärtom för att skaffa sig en bredare kunskap. I slutändan är det annat än utbildning som spelar roll. Sett enbart till yrkesrollen ”sökmotoroptimerare” så finns det flera slags inriktningar enbart i det yrket. Var och en utnyttjar sina andra kunskaper och erfarenheter och låter sin egna inriktning påverkas. Det ger stort utrymme till mängder av kreativa specialinriktningar. Detsamma gäller förmodligen även övriga inriktningar inom yrket onlinemarknadsförare.