Allt vad du gör på din webbplats har betydelse för hur du rankar i Googles sökresultat.

Här handlar det om sidnivå och artikeln fokuserar på grundläggande insatser för vad du kan göra för att just den aktuella sidan ska ranka bättre.

Det handlar framförallt om att ranka med givna sökord och sökbegrepp, men även fånga upp möjligheten att ranka med variationer.

Alla artiklar, blogginlägg, produktsidor och informationssidor tjänar på att få sin dos av onpage-optimering.

Även om sökmotoroptimeringen blivit mer komplex än att fixa titlar, meta description, rubriker och textinnehåll så kan insatser med fokus på just dessa element få en helt avgörande betydelse för hur sidan syns i sökresultatet.

1.) Bestäm dig för vilket sökord/sökbegrepp som ska vara primärt för sidan

Detta är inte lika enkelt eller självklart som det verkar.

Har du gjort en sökordsanalys kan du få hjälp från den, men annars får du ta ställning till vilket sökord som är mest lönsamt att synas på med hänsyn till relevans till sidans innehåll.

Vad googlar din målgrupp efter är en bra frågeställning att försöka besvara.

När du identifierat  det sökord som är lämpligast för sidan så är det dags att påbörja anpassningarna.

2.) Sidans URL

Genom att använda sökordet i sidans url skapar du en signal tll både Google och användare vad sidan handlar om. Håll URL kort.

Exempel på URL för artikel är dindomän.se/sökord

SIdans URL kanske inte har någon avgörande betydelse som enskild faktor, men det är ett element av flera värt att nyttja

3.) Anpassa sidans title

OBS! Sidans title är den starkaste enskilda rankingsignalen.

Exempel som HTML:

<title>Här skrivs title med sökordet tidigt</title>

Sidans title syns i sökresultatet och i webbläsarens toppflik.

I och med att title syns i sökresultatet så fungerar den även som signal till användaren ifall sidan är relevant eller inte.

En bra title ska vara 40-60 tecken lång, innehålla  primära  sökordet och eventuellt något värdeord.

Undvik att duplicera sidans title. Alla titlar ska vara unika.

En allmän uppfattning är att sökordet ska finnas först eller åtminstone tidigt.

Läs även Titeltaggens betydelse för ranking – myter och sanningar..

4.) Meta description

Meta Desription är en beskrivning av sidans innehåll.

Du har ca 150 tecken på dig att beskriva vad sidan handlar om. Det är också ofta en del av sökresultatet, speciellt när och om du använder sökordet i beskrivningen. Dessutom är det ofta Meta descriptions som används för att beskriva sidan när den delas i sociala medier såsom Facebook med flera.

Exempel som HTML: 

<meta name=”description” content=”Här skrivs din beskrivning av sidans innehåll. Utnyttja möjligheten att skriva 140-160 tecken och använd sökordet en gång.>

OBS! Google har tidigare deklarerat att vare sig Meta keywords eller Meta description har betydelse för hur en sida rankar.

OBS! Den allmänna uppfattningen är att skippa Meta keywords men använda Meta Descripton.

Det är som sagt enligt Google INTE en direkt rankingsignal men tack vare att den kan vara avgörande för om någon klickar på ditt sökresultat så får den en indirekt betydelse även för SEO.

Så skriver du en bättre Meta description:

  • Använd sökordet i Meta description. Gärna med adderade värdeord som kan tänkas användas i sökningar. Google visar sökorden i fetstil om de finns med i sökresultatet. Detta kan vara påverka ifall någon klickar på just ditt sökresultat.
  • Skriv bra text i Meta description och undvik att upprepa sökord. Efersträva bra copy helt enkelt. Utnyttja den tillåtna mängden, ca 140-160 tecken.
  • Meta description ska vara relevant till innehållet på den aktuella sidan.
  • Duplicera inte Meta description.Liksom den andra Meta-taggen title ska varje Meta description vara unik.

Onpage optimering

5.) Anpassa innehållet

Gemensamt för de första fyra stegen är att de inte hittills påverkad den berörda sidans innehåll. Nu i nästa steg kommer innehållet vara i fokus. Innehållet består av huvudrubrik, eventuella underrubriker, text och bilder.

5.1 Sätt en bra huvudrubrik

Huvudrubriken som märks med H1 har enligt många devalverats som rankingfaktor. Allt fler menar att det inte är det viktigaste att huvudrubriken märks upp med en H1 tagg utan att det även fungerar med en H2 som normalt sett är en underrubrik.

Trots att det kanske inte är den viktigaste rankingsignalen så bör huvudrubriken innehålla sökordet.

Du kan använda en normal mening som huvudrubrik, liksom en kortare rubrik med 1-3 ord.

Sett till antal tecken finns det ingen ideallängd men flera källor nämner 20-70 tecken.

Personligen skulle jag föreslå 30-50 tecken snarare.

5.2 Använd nya stycken och underrubriker

OBS! Undvik att skriva långa textblock som är hopplöst svåra att läsa.

Dela upp texten med bra styckesindelningar och tveka inte att använda underrubriker.

Använd gärna varianter av sökordet i någon underrubrik.

Läsbarhet är numera en rankingfaktor, vilket uppmärksammades i den länkade bloggposten redan i mars i år.

5.3 Textinnehållet

Du behöver inte tänka på att nämna sökordet x antal gånger i texten och/eller att sökordet ska uppnå en viss frekvens sett till andel av innehållet.

Det är självklart bra att nämna sökordet både i början, mitten och i slutet om det underlättar för Google att förstå sökordets betydelse.

OBS! Använd alltså sökordet med måtta och se till att även använda synonymer.

5.4 Bilder

Optimera dina bilder rätt.

En bild kan ha både en alt-tag och en title-tag, använd båda.

OBS! Med en alt-tag sätter du ord på bilden och det bidrar till innehållet.

Att optimera bilder handlar inte enbart om att aktuell sida ska ranka bättre.

Bildsöket verkar få en allt större betydelse och kan bli en väg in till sidan.

Förutom alt och title har bildens namn också betydelse för bildens synlighet vid bildsök.

Optimera bildernas storlek så att bilderna inte påverkar sidans laddningstid negativt.

Det finns plugin/tillägg till de vanliga publiceringsverktygen som hjälper till med att hålla nere bildernas storlek.

Välj rätt bildformat. Använd exempelvis aldrig PNG till foton.  Håll koll på bildernas storlek!

6.) Internlänka rätt till landningssidan

Undvik klicka här och läs mer som ankartext (länkad text) när du länkar till en landningssida från annat innehåll på webbplatsen.

Se till att använda sökordet och eventuell variation av det som ankartext när du internlänkar till landningssidan.

Sammanfattning av grundlägande onpage-optimering

  1. Identifiera sidans sökord.
  2. Ha en kort URL i vilken sökordet används.
  3. Sidans title är oerhörd viktig. Ha med sökordet tidigt, avänd 40-60 tecken. Ska vara unik!
  4. Skriv en beskrivning av sidan som Meta description med ca 140-160 tecken där sökordet ingår. Ska vara unik!
  5. Anpassa innehållet. Ha rubrik, textinnehåll och bild med alt-tag där sökordet ingår. Eftersträva bra läsbarhet!
  6. När du länkar inom webbplatsen till landningssida så använd sökordet som ankartext.

Denna guide är grundläggande sökmotoroptimering. Artikeln kommer uppdateras med jämna mellanrum. Tipsa om saker du saknar.

Av Håkan Persson
Håkan Persson