Här kommer jag beskriva rankingfaktorer, både bekräftade och obekräftade.

Vad är rankingfaktorer?

En rankingfaktor är något som påverkar hur en webbplats rankar i Googles sökresultat. Det kan vara för enskilda sökord, eller mer generellt.

Exempel på rankingfaktorer:

  • Länkar från andra webbplatser
  • Internlänkar
  • On-page-optimering
  • Domännamnet
  • Att ha sökordet i URL
  • Sidans laddningstid
  • Om hemsidan är mobilanpassad
  • Ifall hemsidan är säker med SSL /HTTPS
  • Innehållets kvalitet

Detta är några rankingfaktorer, vissa viktigare och andra mindre viktiga.