Rankingfaktorer kommer och går, kommer vikten av title att bestå?

Synsättet på hur man gör sökmotoroptimering har ändrats. Bara för ett par år sedan var det ganska ensamt om att se till helheten. Att inte bara se tekniska fix av webbplatsen och onpage-optimering som något man gör i förbifarten och att den verkliga sökmotoroptimeringen handlar om att bygga länkar. Visst finns det de som klamrar sig fast vid att det handlar om att ranka på fem sökord och att bygga länkarna som krävs, men det finns alltid människor som av olika anledningar vägrar att acceptera att saker ändras och att de faktiskt ändrats.

Någon som tidigt förespråkade en mer holistisk syn på SEO, förutom undertecknad med några till, var Simon Nyström som ofta bloggat om sitt synsätt på sin blogg. Tyvärr händer det inte så ofta längre (att han skriver) men detta innebär inte att det är ett synsätt som försvunnit.

Gamla sanningar om sökmotoroptimering gäller inte längre, hur länge gäller de sanningar vi tror på idag?

Jag tror vi kommer vi kommer få se förändringar som inte är helt väntade, som faktiskt kommer innebära att det vi idag ser som ”best practise” för hur man gör SEO inte längre är det jobb som måste göras. Google blir allt bättre på att förstå vad en webbplats handlar om och hur viktig den är för besökaren. Element som sidans title, rubriker och innehåll kopplade till sökord kommer kanske inte längre vara nödvändiga för att Google ska förstå att webbplatsen och/eller en enskild sida är relevant och viktig för sökordet. Idag belönar Google webbplatser något oerhört om man gjort onpage-optimeringen rätt, men detta är knappast ett bestående tillstånd. Google vill inte belöna webbplatser som gjort SEO, Google vill göra den som googlat nöjd så att man kan fortsätta sälja annonser och tjäna pengar.

Hur framtiden ser ut går så klart inte att säga med säkerhet, men några saker vet vi. Det är sällan att gamla sanningar som blivit osanna blir sanna igen.

Det finns de som i tid och otid uttalar sig om framtiden. Någon som lyckats bli utnämnd till någon slags sanningsprofet vad gäller Internets framtid som lustigt nog ofta uttalat sig om sökmotoroptimering på sistone är Alexander Bard. Han är känd, intelligent och kunnig om mycket men hans kunskaper om hur Googles algoritm fungerar verkar vara ytterst begränsade. Det finns andra som det är mer värt att lyssna på om man säger så.

Sex saker som mycket väl kan vara sanningar

1) Betydelsen av sökmotoroptimering, att ranka och att få organisk trafik kommer inte minska.

2) Det blir svårare att definiera vad som är SEO och vad som inte är det.

3) Det blir svårare att driva SEO-företag om det främsta SEO-kapitalet är webbplatser att länka från.

4) Kunskapen om hur man bygger och anpassar webbplatsen för att den ska få bättre synlighet än konkurrenterna, vilka brister man måste åtgärda och hur man bibehåller en organisk synlighet är en bristkunskap och kommer bli en ännu större bristkunskap i takt med att det sker förändringar.

5) Onpage-optimering som den beskrivs idag kommer ändras.

6) Hur besökaren agerar och interagerar med webbplatsen kommer bli en växande rankingfaktor. Om besökarna stannar längre, återkommer och väljer webbplatsen framför andra redan i sökresultatet är ett bra sätt för Google att ge webbplatsen lite mer auktoritet inom vissa ämnen och bättre ranking. Ett motsatsförhållande med missnöjda besökare kan mycket väl då ge negativa effekter på ranking och organisk synlighet.

Jag tror att det kommer bli ett extra spännande år och framtid överhuvudtaget med förändringar i snabbare takt än vad vi sett tidigare. Därför kommer jag försöka att hinna med att blogga i större utsträckning än vad som skett under 2016. Det vore så klart inspirerande om man fick lite kommentarer, oavsett om det är mothugg eller ryggdunk.

Hur mycket fel anser du att jag har?