Vad är en SEO-analys?

En SEO-analys är en avgörande insats för att identifiera brister och förbättringsbehov för en webbplats för att förbättra webbplatsens organiska synlighet i Google.

Analysen ska också ligga till grund för att ta fram en anpassad SEO-strategi.

SEO-analysen kan vara olika omfattande, allt från en enkel genomgång till en komplex analys.

Det är viktigt att resultatet av analysen presenteras på ett sätt som är anpassat för målgruppen, annars riskerar den att bli liggandes och samla damm.

Exempel på viktiga ingredienser i en SEO-analys är:

 • Nulägesanalys av domänen, ranking och organisk synlighet.
  – Hur stark är domänen sett till inlänkar
  – Vilka sökord finns man med idag och hur är placeringarna för dessa
  – Hur mycket trafik finns från Google
  – Finns brutna länkar
 • Analys av tekniska förutsättningar
  – Säkerhet
  – Mobilanpassning
  – Laddningstid
  – Kod / design
  – Indexeringsstatus
 • Grundläggande sökordsanalys. Syftar till att ta fram de viktigaste sökorden man vill och bör synas med. Det handlar dels om att hitta primära sökord med fokus på sökord som har ett kommersiellt värde. Viktiga faktorer är sökvolym, relevans och konkurrens. Sedan identifieras  sökfraser och sekundära sökord, som kan vara long tail.
 • Innehållsanalys
  – Finns tillräcklig mängd unikt innehåll
  – Innehållets kvalitet
  – Finns duplicerat innehåll
  – Finns innehåll som konkurrerar internt 
 • Analys av länkprofil. Detta är en viktig insats och fokuserar på att ta fram en samlad bild av länkprofilen, det vill säga vilka som länkar till webbplatsen och hur länkarna ser ut. Även vilken styrka dessa länkar ger. Det gäller inte minst att identifiera eventuellt skadliga länkar som kan försämra rankingen.
 • On-page-analys. Hur är de olika sidorna optimerade. Finns landningssidor och vilka fler landningssidor behövs sett till vilka sökord man ska fokusera på. Vilka åtgärder rekommenderas för de olika landningssidorna.

SEO-analysen är utan tvekan viktig för att lyckas, men det är ännu viktigare att man tar fram en strategi och plan för hur man ska implementera SEO för webbplatsen som sedan genomförs.