SEO
Sökmotoroptimering 2021

SEO som ger toppresultat 2021

Välkommen till OXITS SEO-guide som vänder sig både till dig som är nybörjare och till dig som är mer bekant med att jaga topplaceringar i Google.

Att ha en grundkunskap om SEO är även bra för dig som ansvarar för ett företags marknadsföring och i synnerhet för dig som ska anlita en byrå eller konsult.

Grundläggande SEO-kunskaper ökar förutsättningarna att ställa bättre krav på tjänsten och få ut mer av det du betalar för.

Jag har försökt att inte använda alltför många onödigt krångliga termer och begrepp, men det finns ändå en del ord kan behövas förklaras för den som inte jobbar med webb och digital marknadsföring. Därför har jag sammanställt en enkel ordlista.

Håkan Zander
SEO-ansvarig på Oxit

Introduktion till sökmotoroptimering (SEO) Grunderna i sökmotoroptimering (SEO) Nytt sökmotoroptimering (SEO) 2021 Rankingfaktorer för din SEO 2021 Verktyg som underlättar SEO-arbetet SEO-strategier för dig med webshop Sätta upp bra mål och mäta resultat Ordlista och förklaring av begrepp

Introduktion till sökmotoroptimering, SEO

Här får du en introduktion till sökmotoroptimering & SEO. Det ges en förklaring av begreppen SEO och sökmotoroptimering, varför man ska göra det och en beskrivning av processen.

Hoppa till avsnittet Grunderna i SEO

Vad är sökmotoroptimering & SEO?

SEO är en förkortning av Search Engine Optimization , som översatt till svenska betyder sökmotoroptimering. SEO och sökmotoroptimering är två benämningar för samma sak. 

Sökmotoroptimering innebär att man arbetar med förbättringar av webbplatsen och med länkstrategier för att den ska synas högre upp i sökmotorernas organiska sökresultat, vilket är benämningen på den del av sökresultatet som inte är betalda annonser.

Att arbeta med SEO handlar om att göra din webbplats relevant för de sökningar som är relaterade till de sökord du vill synas med och samtidigt göra din webbplats bättre än dina konkurrenter då det numera finns faktorer som säkerhet, snabbhet och användarupplevelse som påverkar din ranking.

Dessa faktorer som har en viss påverkan på hur webbplatsen rankar och syns i Googles sökresultat brukar kallas för rankingfaktorer.

Andra benämningar som ofta används är Googleoptimering, sökoptimering och SEO-optimering.

Fortsättningsvis kommer enbart SEO och sökmotoroptimering att användas som begrepp.

Läs vidare om varför man ska göra SEO

Varför ska man göra SEO?

Skulle du och din verksamhet tjäna på att synas i sökmotorernas, framförallt Googles, sökresultat så tjänar du på att göra SEO.

Digital marknadsföring erbjuder idag flera möjlighet, men det finns flera avgörande fördelar med att satsa på en förbättrad synlighet i Google. Både med SEO (sökmotoroptimering) och SEM (sökmotorannonsering).

Några av fördelarna med SEO är:

 • Du hittas av dem som aktivt letar efter det du erbjuder när de googlar.
 • De som kommer till din webbplats eller webbutik via en sökning har kommit längre i köpprocessen och är oftast redan redo för att bli dina kunder.
 • Resultatet är mätbart.
 • SEO är en investering med långsiktiga resultat

SEO, SEM, anlita influencers, annonsering i sociala medier och annan digital annonsering fungerar och gör lite olika saker.

Det viktiga är att förstå att de samspelar och går hand i hand snarare än att de konkurrerar om din marknadsföringsbudget.

Att anlita influencers och att annonsera är exempel på push-marknadsföring som går ut på att påverka människor att välja dina produkter och tjänster.

SEO och SEM är exempel på pull-marknadsföring som fungerar när det finns en efterfrågan.

Om du aktivt marknadsför en produkt eller tjänst med push-marknadsföring så bör du stärka upp kampanjen med SEO och SEM för att försäkra dig om att dra in kunderna i söktunneln så att de inte riskerar att gå till en konkurrent som erbjuder liknande produkter.

Skillnaden mellan SEO och SEM är lite som skillnaden mellan att köpa och hyra. Med sökmotorannonsering så får du trafik och nya kunder så länge du betalar men så fort kampanjen upphör så upphör även trafiken och därmed även kundtillströmningen. Med SEO däremot så kommer trafiken istället öka successivt och effekterna blir mer bestående, även om det ofta krävs löpande insatser.

Hur gör man SEO?

SEO och sökmotoroptimering är ingen quick fix som du kan bocka av som något slutfört och färdigt.

Det handlar om en process som helst ska startas upp redan när webbplatsen ska byggas för att pågå så länge det finns placeringar att vinna och ranking att hålla sig kvar vid.

Tre viktiga delar av SEO, som förklaras djupare längre är:

 1. Innehåll och on-page-optimering.
  Googles algoritmer måste förstå vad webbplatsen handlar om för att kunna matcha användarens sökning, därför har innehållets kvalitet oerhört stor betydelse. I denna del handlar det också om att identifiera de sökord det är mest lönsamt att ranka med, vilket kallas för sökordsanalys som sedan ligger till grund för att skapa landningssidor med innehåll som optimeras med on-page-optimering.
 2. Auktoritet och länkar, off-page-optimering.
  En viktig faktor är webbplatsens auktoritet som skapats av vilka andra webbplatser som länkar till den.
 3. Teknisk SEO.
  Faktorer som hör till teknisk SEO är webbplatsens säkerhet, laddningstid, hur innehållet fungerar för mobilanvändare och användarupplevelsen i övrigt.

Är du redo att komma igång?

Lär mer om grunderna i SEO här. Du kan också kontakta oss för att skicka en förfrågan.

Grunderna i SEO

Sättet att göra SEO är något som ändrats över tid allt eftersom Google förändrat sin sökalgoritm.

Google gör hundratals förändringar och minst två större uppdateringar årligen.

Även om spelreglerna ändrats så är sökmotoroptimeringens grunder fortfarande viktiga.

Det handlar om att skapa en webbplats med bra och struktuerat innehåll som får länkar från andra webbplatser.

Hoppa till avsnittet Grunderna i SEO

Sökordsanalysen är avgörande

Tidigare gick sökordsanalysen oftast ut på att enbart se till relevans och sökvolym och det gjordes sällan någon djupare analys av olika sökords lönsamhet.

Hur väljer man sökord?

Grunden i en sökordsanalys är att hitta de sökord användarna använder, men man bör se till mer än sökvolym.

Det som är viktigt att bedöma och ha med i valet av sökord som sökmotoroptimeringen ska fokusera på är saker som:

 • Sökintentioner (förfinad relevans). Om man säljer en produkt eller tjänst så vill man främst pricka in de sökord som leder till affär, inte sökord som används av dem med andra syften.
 • Sökord med kommersiellt värde. Ett sätt att bedöma det kommersiella värdet är att se till den uppskattade kostnaden för klick vid annonsering med Google Ads (CPC).
 • Sökvolym. Sökvolymen, det vill säga hur många som googlar med sökordet, är fortfarande avgörande. Däremot är det inte en isolerad avgörande faktor.

Det är alltså viktigt att se till kombinationen av relevans, sökvolym och det kommersiella värdet.

Hur gör man en sökordanalys?

Idag finns flera verktyg och metoder för att hitta sökord, Vissa av dem nämns här nedan.

Några verktyg finns som gratisversioner, medan andra är verktyg som kostar pengar.

Tre viktiga delar av SEO, som förklaras djupare längre är:

Exempel på verktyg och metoder är:

 • Ahrefs, ett erkänt SEO-verktyg som räcker långt.
 • Semrush, ytterligare ett SEO-verktyg som är kraftfullt.
 • Wincher, ett svenskt rankingverktyg med sökordsanalys som tar fram förslag på sökord.
 • Googles Keyword Planner som finns i som verktyg i Google Ads-kontot (gratis)
 • Titta på konkurrenterna genom att se till vilka sökord de fokuserar på (kräver lite SEO-kunskap)
 • Få sökordsidéer via tjänster som Ubersuggest och Synonymer.se

När du samlat sökorden i en lista gäller det att begränsa dem och välja ut de sökord webbplatsen ska optimeras för.

Jobba även med Long tail, det vill säga bredare sökfraser med något lägre sökvolym, som komplement till de primära sökorden.

Det finns många exempel på företag som av olika användningar hittar på egna benämningar som inte används av deras potentiella kunder.

När sökorden valts ut är det dags att strukturera webbplatsen så att varje viktigt sökord helst får en egen landningssida. En sida som ska ranka med ett sökord och helst varianter och bredare sökningar.

Skapa innehåll och rätt struktur med landningssidor

Grundprincipen är detsamma oavsett om det är en vanlig webbplats eller en webbutik. Du har ett antal sökord som du vill synas med, därför måste du ha sidor och innehåll som sedan ska ta positioner.

Historiskt sett handlar SEO-text om att skapa x antal ord med viss sökordsdensitet. I många SEO-guider nämns minst 500 ord och ibland är rekommendationerna 1000-3000 ord.

Sett till samma historiska resonemang är rekommendationen att ha sökordet med i texten med viss sökordsdensitet, ofta beskriven som 2-3% av totala antalet ord på sidan.

Googles algoritm är smartare idag och det finns andra saker som är viktigare än att räkna ord och sökordsdensitet för att du ska synas.

Om du ska optimera en sida för ett sökord är det fortfarande bra att ha med sökordet sökfrasen tidigt, helst i första stycket.

Även om du har en artikel på 2000 ord kan det räcka med att nämna sökordet 10 gånger, jämfört med 2% som innebär 40 gånger.

Istället är det viktigare att undvika en textvägg och att skapa ett lättläst innehåll som är enkelt att ta till sig.

Skapa innehåll som skapar intresse tidigt och dela upp innehållet i sektioner. Använd bilder, filmer och bra rubriksättning för att få hög läsbarhet. Skriv om relaterade ord och se till så att
innehållet är unikt.

Numera kan man inte förvänta sig att ranka i topp med konkurrensutsatta sökord genom enbart ha gjort rätt med landningssidan, men det är ett jobb som måste göras för att du ska lyckas fullt ut.

Optimera landningssidor (On-Page-Optimering)

När sökorden är identifierade och då det finns sidor och innehåll som matchar sökorden så är det dags för sökmotoroptimeringens hygienfaktor, On-Page-Optimering.

Vad är on-page-optimering?

On-page-optimering är vad många förknippar med SEO tillsammans med att bygga länkar. Numera finns det en rad andra faktorer som också är oerhört viktiga men det är fortfarande viktigt att förtydliga för Googles algoritm vad webbplatsens olika sidor handlar om så att de blir lättare att förstå och därmed rankar bättre.

On-page-optimering steg för steg med ett exempel

Det som är viktigt att bedöma och ha med i valet av sökord som sökmotoroptimeringen ska
fokusera på är saker som:

 1. Bestäm dig för ett sökord (primärt) och en sökfras med sökvolym.
 2. Välj/skapa landningssida som ska ranka för sökordet.
 3. Ha med sökorden i sidans URL (adress) Ex) www.dindomän.se/sökordet
 4. Skapa en title, vilket inte är samma som rubrik, som innehåller
  sökordet, men också ska fånga intresset i sökresultatet.
 5. Skriv en Meta description som beskriver sidans innehåll, som
  även innehåller sökordet.
 6. Ha en huvudrubrik (H1) som innehåller sökordet.
 7. Ha med sökordet tidigt i innehållet, några gånger i texten och
  gärna i slutet.
 8. Ha med sökordet och varianter i Alt-tag till bilder.
 9. Länka med internlänkar mot landningssidan med sökordet
  som ankartext (Se Wikipedia).

Läs även om de viktigaste rankingfaktorerna On-Page, som ger lite mer detaljerad och djupare information, även praktiska exempel.

Numera kan man inte förvänta sig att ranka i topp med konkurrensutsatta sökord genom enbart ha gjort rätt med landningssidan, men det är ett jobb som måste göras för att du ska lyckas fullt ut.

Nytt med SEO 2021

Sättet att göra SEO är något som ändrats över tid allt eftersom Google förändrat sin sökalgoritm.

Google gör hundratals förändringar och minst två större uppdateringar årligen.

Även om spelreglerna ändrats så är sökmotoroptimeringens grunder fortfarande viktiga.

Det handlar om att skapa en webbplats med bra och struktuerat innehåll som får länkar från andra webbplatser.

Läs mer

Hoppa till avsnittet Grunderna i SEO

Core Web Vitals

Grundprincipen är detsamma oavsett om det är en vanlig webbplats eller en webbutik. Du har ett antal sökord som du vill synas med, därför måste du ha sidor och innehåll som sedan ska ta positioner.

Historiskt sett handlar SEO-text om att skapa x antal ord med viss sökordsdensitet. I många SEO-guider nämns minst 500 ord och ibland är rekommendationerna 1000-3000 ord.

Sett till samma historiska resonemang är rekommendationen att ha sökordet med i texten med viss sökordsdensitet, ofta beskriven som 2-3% av totala antalet ord på sidan.

Googles algoritm är smartare idag och det finns andra saker som är viktigare än att räkna ord och sökordsdensitet för att du ska synas.

Om du ska optimera en sida för ett sökord är det fortfarande bra att ha med sökordet sökfrasen tidigt, helst i första stycket.

Även om du har en artikel på 2000 ord kan det räcka med att nämna sökordet 10 gånger, jämfört med 2% som innebär 40 gånger.

Istället är det viktigare att undvika en textvägg och att skapa ett lättläst innehåll som är enkelt att ta till sig.

Skapa innehåll som skapar intresse tidigt och dela upp innehållet i sektioner. Använd bilder, filmer och bra rubriksättning för att få hög läsbarhet. Skriv om relaterade ord och se till så att
innehållet är unikt.

Numera kan man inte förvänta sig att ranka i topp med konkurrensutsatta sökord genom enbart ha gjort rätt med landningssidan, men det är ett jobb som måste göras för att du ska lyckas fullt ut.

Rankingfaktorer för SEO 2021

Är du bekant med SEO sedan känner du till begreppet rankingfaktorer. Det handlar om alla faktorer som avgör hur Google rankar en sida för ett sökord i sökresultatet.

Vissa rankingfaktorer påverkar först och främst en landningssida, medan andra rankingfaktorer påverkar hela webbplatsens möjlighet att ranka.

Det finns över 200 rankingfaktorer

Här listas några av de över 200 rankingfaktorer Googles algoritmer använder sig av. Vissa av dem har redan beskrivits.

Läs mer

Hoppa till avsnittet Grunderna i SEO

Rankingfaktorer On-Page

On-page-optimering har, trots att Googles algoritmer blivit allt mer avancerade, fortfarande en riktigt avgörande betydelse för möjligheterna att ranka med en sida.

Nedan beskrivs de som anses vara de viktigaste rankingfaktorerna On-Page

1. Sidans innehåll

När någon googlar ett sökord eller sökfras så finns en avsikt, en sökintention. Google har som ambition att visa de bästa källorna överst för att leverera en bra tjänst för att få nöjda användare så att positionen som den mest använda sökmotorn behålls. Detta är en förutsättning för att få annonsörer.

Bra innehåll som håller kvalitet

Bra innehåll som tillfredsställer de som googlat förtjänar att ranka. Det blir därför allt viktigare att skapa bre innehåll som håller hög kvalitet.

Innehåll som engagerar

Innehåll ska inte bara skapas för att få sidan att ranka, det handlar även om att engagera besökaren. För dem som säljer en produkt eller tjänst ska innehållet också konvertera besökaren till att bli kund.

Sett till SEO handlar innehåll också om att attrahera länkar från andra webbplatser.

Textmängden är inte alltid avgörande

Hur mycket innehåll i form av text som krävs är olika. Det finns ingen generell regel. Tidigare omnämnes 500 ord som mer eller mindre en grundregel men i vissa fall kan det vara mindre och i andra fall kan det handla om artiklar med flera tusen ord.

När man publicerar innehåll är det viktigt att tänka på användaren, det gynnar också din SEO.

Undvik textväggar och gör texten lättare att läsa genom att använda bilder, styckesindelning och underrubriker.

Skriv hellre bra än mycket.

2. Sidans title

Att ha sökordet i sidans title är helt avgörande för hur sidan rankar med sökordet.

Sidans title, title tag, är det element som ska ange vad sidan handlar om.

Det är sidans title som visas i sökresultatet som länk till sidan, därför blir det viktigt att formulera den så att den lockar användaren att klicka sig vidare till sidan.

Html-koden för title tag är:

<title>Sidans title med sökord och kort beskrivning här</title>

Strategi för en bra title

Det finns flera sätt att skriva title. En strategi är, om det är möjligt, att även få med sekundära sökord och möjliga sökfraser.

En rekommendation för title är:
Primärt sökord – Sekundärt sökord | Företagsnamn

Gäller det en landningssida för en produkt eller tjänst är det vanligt att få in ord som ”köpa”, ”beställa”, ”lägsta pris” e.t.c för att locka användaren vidare till sidan, samtidigt som det också skapar bredare ranking med sökfraser som innehåller de orden.

Längden på title

En title ska inte vara varken för kort eller lång.

Tidigare angavs antal tecken som maxlängd, men i själva verket är det bredd i pixlar som gäller. Denna bredd har varierat och för närvarande handlar det om ca 600 pixlar som visas. Det motsvarar ca 50-60 tecken, beroende på vilka.

Tips för title:

 • Ha det viktigaste huvudsökordet, det primära sökordet, först.
 • Företagsnamnet eller namnet på webbplatsen ska finnas med, förslagsvis sist.
 • Alla title-taggar ska vara unika, undvik även att fokusera på samma sökord med flera sidor genom att ha sökordet först i flera title-taggar.
 • Tänk inte enbart på din SEO utan skriv för användarna.
 • Stapla inte flera sökord i din title (Ex. Låna pengar, banklån, krediter, snabblån)

Ibland använder Google inte title i sökresultatet

Det finns flera anledningar till att Google visar en egen title som inte matchar title-taggen.

Det kan hända att ditt innehåll matchar och rankar med ett sökord som inte finns med i sidans title.

Det sägs också att staplade sökord i titeln kan leda till att Google skriver om den.

3. Sidans URL (webbadress)

En rekommendation för en URL (adress) till viss sida är att den ska återspegla var i webbplatsens hierarki man befinner sig.
Det är också viktigt att en URL återspeglar vad sidan handlar om och att den inte är för lång. I det första fallet rekommenderas att sökordet finns med och i det andra fallet blir adressen lättare att komma ihåg och det kan även ha viss påverkan på möjligheten att få länkar.
Ex) www.domänadress.se/kategori/sökordet (antingen ensamt eller i sammanhang som fras)

Vill du ranka med gul skjorta kan din URL utformas som www.domänadress.se/skjortor/gul-skjorta/

Numera kan man inte förvänta sig att ranka i topp med konkurrensutsatta sökord genom enbart ha gjort rätt med landningssidan, men det är ett jobb som måste göras för att du ska lyckas fullt ut.

Verktyg som underlättar SEO-arbetet

Sättet att göra SEO är något som ändrats över tid allt eftersom Google förändrat sin sökalgoritm.

Google gör hundratals förändringar och minst två större uppdateringar årligen.

Även om spelreglerna ändrats så är sökmotoroptimeringens grunder fortfarande viktiga.

Det handlar om att skapa en webbplats med bra och struktuerat innehåll som får länkar från andra webbplatser.

Läs mer

Hoppa till avsnittet Grunderna i SEO

Skapa innehåll och rätt struktur med landningssidor

Grundprincipen är detsamma oavsett om det är en vanlig webbplats eller en webbutik. Du har ett antal sökord som du vill synas med, därför måste du ha sidor och innehåll som sedan ska ta positioner.

Historiskt sett handlar SEO-text om att skapa x antal ord med viss sökordsdensitet. I många SEO-guider nämns minst 500 ord och ibland är rekommendationerna 1000-3000 ord.

Sett till samma historiska resonemang är rekommendationen att ha sökordet med i texten med viss sökordsdensitet, ofta beskriven som 2-3% av totala antalet ord på sidan.

Googles algoritm är smartare idag och det finns andra saker som är viktigare än att räkna ord och sökordsdensitet för att du ska synas.

Om du ska optimera en sida för ett sökord är det fortfarande bra att ha med sökordet sökfrasen tidigt, helst i första stycket.

Även om du har en artikel på 2000 ord kan det räcka med att nämna sökordet 10 gånger, jämfört med 2% som innebär 40 gånger.

Istället är det viktigare att undvika en textvägg och att skapa ett lättläst innehåll som är enkelt att ta till sig.

Skapa innehåll som skapar intresse tidigt och dela upp innehållet i sektioner. Använd bilder, filmer och bra rubriksättning för att få hög läsbarhet. Skriv om relaterade ord och se till så att
innehållet är unikt.

Numera kan man inte förvänta sig att ranka i topp med konkurrensutsatta sökord genom enbart ha gjort rätt med landningssidan, men det är ett jobb som måste göras för att du ska lyckas fullt ut.

SEO-strategier för dig med webshop

Sättet att göra SEO är något som ändrats över tid allt eftersom Google förändrat sin sökalgoritm.

Google gör hundratals förändringar och minst två större uppdateringar årligen.

Även om spelreglerna ändrats så är sökmotoroptimeringens grunder fortfarande viktiga.

Det handlar om att skapa en webbplats med bra och struktuerat innehåll som får länkar från andra webbplatser.

Läs mer

Hoppa till avsnittet Grunderna i SEO

Skapa innehåll och rätt struktur med landningssidor

Grundprincipen är detsamma oavsett om det är en vanlig webbplats eller en webbutik. Du har ett antal sökord som du vill synas med, därför måste du ha sidor och innehåll som sedan ska ta positioner.

Historiskt sett handlar SEO-text om att skapa x antal ord med viss sökordsdensitet. I många SEO-guider nämns minst 500 ord och ibland är rekommendationerna 1000-3000 ord.

Sett till samma historiska resonemang är rekommendationen att ha sökordet med i texten med viss sökordsdensitet, ofta beskriven som 2-3% av totala antalet ord på sidan.

Googles algoritm är smartare idag och det finns andra saker som är viktigare än att räkna ord och sökordsdensitet för att du ska synas.

Om du ska optimera en sida för ett sökord är det fortfarande bra att ha med sökordet sökfrasen tidigt, helst i första stycket.

Även om du har en artikel på 2000 ord kan det räcka med att nämna sökordet 10 gånger, jämfört med 2% som innebär 40 gånger.

Istället är det viktigare att undvika en textvägg och att skapa ett lättläst innehåll som är enkelt att ta till sig.

Skapa innehåll som skapar intresse tidigt och dela upp innehållet i sektioner. Använd bilder, filmer och bra rubriksättning för att få hög läsbarhet. Skriv om relaterade ord och se till så att
innehållet är unikt.

Numera kan man inte förvänta sig att ranka i topp med konkurrensutsatta sökord genom enbart ha gjort rätt med landningssidan, men det är ett jobb som måste göras för att du ska lyckas fullt ut.

Sätta upp bra mål och mäta resultat

Sättet att göra SEO är något som ändrats över tid allt eftersom Google förändrat sin sökalgoritm.

Google gör hundratals förändringar och minst två större uppdateringar årligen.

Även om spelreglerna ändrats så är sökmotoroptimeringens grunder fortfarande viktiga.

Det handlar om att skapa en webbplats med bra och struktuerat innehåll som får länkar från andra webbplatser.

Läs mer

Hoppa till avsnittet Grunderna i SEO

Skapa innehåll och rätt struktur med landningssidor

Grundprincipen är detsamma oavsett om det är en vanlig webbplats eller en webbutik. Du har ett antal sökord som du vill synas med, därför måste du ha sidor och innehåll som sedan ska ta positioner.

Historiskt sett handlar SEO-text om att skapa x antal ord med viss sökordsdensitet. I många SEO-guider nämns minst 500 ord och ibland är rekommendationerna 1000-3000 ord.

Sett till samma historiska resonemang är rekommendationen att ha sökordet med i texten med viss sökordsdensitet, ofta beskriven som 2-3% av totala antalet ord på sidan.

Googles algoritm är smartare idag och det finns andra saker som är viktigare än att räkna ord och sökordsdensitet för att du ska synas.

Om du ska optimera en sida för ett sökord är det fortfarande bra att ha med sökordet sökfrasen tidigt, helst i första stycket.

Även om du har en artikel på 2000 ord kan det räcka med att nämna sökordet 10 gånger, jämfört med 2% som innebär 40 gånger.

Istället är det viktigare att undvika en textvägg och att skapa ett lättläst innehåll som är enkelt att ta till sig.

Skapa innehåll som skapar intresse tidigt och dela upp innehållet i sektioner. Använd bilder, filmer och bra rubriksättning för att få hög läsbarhet. Skriv om relaterade ord och se till så att
innehållet är unikt.

Numera kan man inte förvänta sig att ranka i topp med konkurrensutsatta sökord genom enbart ha gjort rätt med landningssidan, men det är ett jobb som måste göras för att du ska lyckas fullt ut.

Ordlista

Förklaring av ord och begrepp med anknytning till SEO

301 redirect

En 301 redirect är en omdirigering av en URL (webbadress) till en annan URL som signalerar att sidans adress är flyttad. Den är viktig inom SEO då denna omdirigeringstyp också omdirigerar sökmotorer och länkkraft till den nya adressen.

404-sida

En webbsida som visas när en tidigare sida upphört. 404 är en kod som säger att sidan inte längre finns.