SEO står för Search Engine Optimization (eller Optimisation för UK). I Sverige finns idag flera alternativa översättningar som är sökmotoroptimering, sökoptimering och sökordsoptimering

Om ett sökföretag har resurser nog att ta sig till topp tre i Googles sökresultat med sökordet sökordsoptimering eller sökoptimering så ger det mer nytta i form av trafik än plats 59 med sökordet sökmotoroptimering. Detta innebär inte att att man bör strunta i det senare för förutsättningarna kanske ändras över tid. “Sökordsoptimering” har bara 10% (ca 480) vad gäller sökvolym, men de som söker ser kanske annorlunda ut. Vem vet de kanske rentav konverterar mycket bättre.

Sökoptimering är ytterligare ett annat ord för “sökmotoroptimering” och således även för sökordsoptimering.  Det är ur sökordssynpunkt lite bättre med drygt 500 sökningar i månaden enligt Ahrefs.

Oavsett vad man kallar det så handlar det om att göra webbplatsen sökbar genom att ta bra och många positioner i Google. Man brukar prata om topp tio i sökresultatet men det är plats 1-3 i Googles sökresultat som är värt att satsa på, övriga resultat är indikationer på var man är på väg. Aldrig ett slutmål.

Sökoptimeringen, oavsett vilket begrepp som används, är en långsiktig satsning som du bör jobba med under hela webbplatsens livslängd och framförallt så länge som du anser att webbplatsen kan tillföra ett värde till dig.

Sökmotoroptimering v/s sökordsoptimering och sökoptimering

Hur ser konkurrensen ut om man bortser från sökvolym är en intressant fråga. Ett bra sätt är att se hur många webbplatser som har sökordet i sin title.

Hur många sidor har sökordet i sin title?

Antalet beskriver  sidor indexerade i Google med detta sökord i sin title 2017-10-24

Sökordsptimering: 403 sidor
Sökoptimering: 1010 sidor
Sökmotoroptimering: 10 900 sidor

Sökvolym enligt Ahrefs:

Sökordsptimering: 500 / månad
Sökoptimering: 500 / månad
Sökmotoroptimering: 1300 / månad

En slutsats är att sökvolymen för sökmotoroptimering sjunkit och samtidigt legat stilla med sökoptimering och sökordsoptimering. Ett konkurrerande sökord är SEO som enligt Ahrefs har 6400 sökningar i månaden. Det är lätt att dra slutsatsen att det är det sökordet som är mest rätt men det finns en del frågetecken att ta hänsyn till.

SEO är forkortning av engelska. En stor del av sökresultatet är idag engelska webbplatser.
SEO används internt i branschen men är det verkligen vad potentiella kunder använder som sökord.

Som många redan insett så sitter många SEO-företag, konsulter och hobbyoptimerare och kollar sin egna placering på just sökmotoroptimering och SEO, medan det faktiskt kan vara så att de som vill köpa tjänsten söker efter någonting annat. Jag skulle vilja påstå att det är mest troligt att de gör det. Många vill hitta ett sätt att få fler besökare och kunder via nätet och en hel del av dem är inte ens medvetna om att SEO är den lösning de behöver.

Det finns inget rätt eller fel, men allt är relativt. Går du så långt att du kallar det för SEO-optimering är det kanske dags att ta helg i form av Weekend-helg eller något i den stilen.


Blev du något klokare av detta inlägg om begreppen sökoptimering och sökordsoptimering? Om du vill läsa fler bloggposter så hittar du dem här i SEO-bloggen.

Av Håkan Persson
Håkan Persson