Det råder utan tvivel större osäkerhet på flera plan inom sökmotoroptimeringen idag jämfört med för ett år sedan. Detta märks inte minst på de diskussioner som förs. Bakgrunden till osäkerheten är givetvis de förändringar Google har genomfört, vilka ingen i branschen har missat. För dig som inte är så insatt så är det bara att Googla Penguin 2.0, 2.1 och Google Hummingbird. Det som påverkats mest av ”pingvinen” är risken med länkar och för många som arbetar med sökmotoroptimering är det just länkar som varit i fokus de senaste åren.

Åsikterna om hur man ska sökmotoroptimera går isär

Även om länkar innebär en större risk så är det fortfarande länkar som är en avgörande rankingfaktor. Det är åtminstone min och många andras åsikt. Saker går att mäta och bevisa inom sökmotoroptimering, men att genomföra tester med trovärdiga resultat tar tid.  Även om en viss typ av länkar ger resultat på kort sikt så kan de bli skadliga ganska snabbt. Återigen, som så många andra gånger när det handlar om sökmotoroptimering, så handlar det om ett ställningstagande och en riskbedömning.

Handlar det om sökmotoroptimering mot en betalande kund så är behovet av transparens större än någonsin. Att ta risker för att nå kortsiktiga resultat eller arbeta på annat sätt som kan medföra en medveten risk för kunden blir skadligt för hela seobranschen. Det är nog främst därför ett seoföretag fått ganska hård kritik för att ha utnyttjat sina kunders sidor till att länka till sin egna webbplats för att skapa bättre sökresultat för sig själva. Det kan tyckas vara ganska harmlöst men det är inget som  gynnar kunden, samtidigt som det på sikt kan betyda att den länkande sidan förlorar auktoritet och positioner. Därför är det inget en seriös seoleverantör ska ägna sig åt. Det blir särskilt klandervärt ifall det sker utan kundens fulla vetskap om risker och konsekvenser.

Sökmotoroptimeringen som grundkunskap är enkel, men den blir mer komplex ju hårdare konkurrensen är. Detta innebär att det i takt med att Google lyckas stoppa det värsta länkspammet blir enklare att skapa en synlighet i sökresultatet med relativt enkla medel.  Grundkunskaperna i sökmotoroptimering har fått en större spridning, även om det fortfarande finns webbproducenter som vägrar att se sökmotoroptimeringen för vad den faktiskt är. Den bästa och mest kostnadseffektiva metoden att skapa mer sälj och affärer via nätet. Samtidigt kvarstår det faktum att det inom vissa segment och för mängder av sökord är stor konkurrens. Även om vissa inte håller med så är positioner i sökresultatet fortfarande många gånger avgörande. Detta är något jag vet och att diskutera detta med mig är meningslöst. För att ta toppositioner så krävs allra oftast mer komplex kunskap än vad den mest grundläggande sökmotoroptimeringen handlar om. Särskilt när det är tuff konkurrens och när målsättningen är ett långsiktigt resultat.

Diskussionerna kommer att fortsätta

Min bedömning är att Google kommer fortsätta att genomföra förändringar i den snabba takt som skett senaste året. Vissa i branschen kommer dra stor nytta av detta och gissningsvis är det de som har kraft och kapacitet till snabb omställning vad gäller arbetssätt och förmåga att kommunicera detta utåt. Vissa kommer få problem om de gamla arbetssätten inte ersätts för när det handlar om sökmotoroptimering är det inte vi som jobbar med det som bestämmer spelreglerna. Det kommer troligtvis att bli fråga om en del maktkamp och tuffa diskussioner i sociala medier, men det är en form av transparens som är bra för kunskapsspridningen. Jag välkomnar och ser fram emot 2014 och det är spännande att sökmotoroptimeringen är mer levande än någonsin.