Nu har vi under en tid testat timbanksavtal med lyckat resultat och nöjda kunder. Med detta avtal för sökmarknadsföring som kan vara både SEO och SEM (Google Ads) tillsammans eller var för sig vet du exakt vad du får för din investering vad gäller våra insatser.

I korthet går det ut på att vi fokuserar på det som vi tror ger dig bästa möjliga resultat sett till ökade förfrågningar eller direkta avslut. Du betalar enbart för vår rapporterade tid som också beskriver de insatser vi gör.

Ett timbanksavtal skräddarsys för varje kund och kan förutom insatser i form av konsultering även innehålla länkbygge för SEO efter överenskommelse.

Exempel kan vara ett timbanksavtal till en budget på 15000 kr. I det avtalet står det tydligt hur många timmar som ska ingå. När timmarna börjar bli förbrukade kan det fyllas på igen, men det är inget krav. Viss tid kan vara proaktiva insatser som våra experter rekommenderar, men viss tid kan även avse insatser efter avrop.

Timbanksavtalet kan också avse webbutveckling och löpande arbete med webbplatsen som inte avser SEO/SEM.

Vill du veta mer om hur det fungerar kan du kontakta Linda Mann via linda@oxit.se eller Håkan Zander via hakan@oxit.se

Trevlig fortsättning på sommaren!