Det var 2014 denna blogg avancerade ordentligt i sökresultatet med sökordet sökmotoroptimering, även SEO, efter att det bloggats kontinuerligt i över 30 dagar dagligen. Hur stor betydelse hade innehållet? Var det länkarna som bloggen samtidigt fick som var avgörande? Det är frågor som är svårt att ge exakt svar på.

Efter denna blogginsats har andra insatser gjorts. Däremor inte under så lång tid med samma takt och inte lika kontinuerligt Nu ska det däremot göras en liknande men mindre omfattande insats som ska följas upp noga. De fem första inläggan ska inte få samma spridning som de efterföljande.

Det mål som är satt är föjande:

  • Minst 25 nya inlägg ska skrivas
  • Gamla artiklar ska få nytt innehåll och delvis skrivas om
  • 15 artiklar ska få extra spridning via Twitter, Facebook och LinkedIn.

Sett till resultat så är inte förväntningarna en topplacering med ett specifikt sökord som exempelvis sökmotoroptimering, utan snarare en bred förbättring med både nya och gamla positioner. Särskilt med sådana som backat tillbaka under lång tid.

Den tillbakagång som är uppmätt kan beskrivas enligt följande sett till 82 sökord som mäts:

  • Sett till två år har de totalt backat 1549 placeringar
  • Sett till ett år är tillbakagången 249 placeringar
  • Under senaste sex månaderna är tillbakagången 543 placeringar
  • Sett till enstaka sökord är rankingen idag #17-18 med sökordet sökmotoroptimering, vilket var #1-3 under hela 2014

Hur utvecklingen blir sett till de insatse som görs ska så klart delas.

Nu pågår ett experiment för att mäta faktiska värdet av 10 000 nya ord.