Content Marketing, eller innehållsmarknadsföring som det heter på svenska, verkar vara det nya som många verkar ha en vilja att satsa på.

Fungerar då Content Marketing? Rent spontant så är min uppfattning att det krävs en baskunskap om Internetmarknadsföring och sökmotoroptimering för att leveransen av ”Content Marketing” ska kunna bli lönsam. Innan man sätter igång så är det bra om man har en övergripande förståelse för hur sökmotoroptimering fungerar, man måste även ha insikt om att innehållsmarknadsföring kan bli riskfyllt i den meningen att det finns fallgropar man måste hålla sig borta från.

Rent spontant så är min uppfattning att det krävs en baskunskap om Internetmarknadsföring och sökmotoroptimering för att leveransen av ”Content Marketing” ska kunna bli lönsam.

Se och lyssna på Christian Rudolfs förklaring och resonemang här nedan.

Läs om TopDogs Content Marketing här

Vad är Content Marketing?

Just nu verkar inte ens de som satsar på Content Marketing vara överens om vad begreppet innebär, så därför finns nog inget konkret svar som alla skulle godta. Kort sagt handlar det om att bygga målgruppsanpassat innehåll som sedan får en bred spridning, såväl på Internet som i övriga medier. I grunden handlar det om marknadsföring som inte är byggd som, eller ens ska uppfattas som, marknadsföring. Det ska vara en pågående process och inte en kortsiktig kampanj.

Fungerar Content Marketing?

Även om man har en plan och producerar mängder av innehåll så är det inte alls säkert att det blir lönsamt sett till ROI (Return On Investment). Det måste mätas och de metoder man använder sig av måste först testas. I annat fall blir det ett experiment och hur ärligt är det mot kunden att leverera något på ren spekulation? I mina ögon framställs ibland Content Marketing som att genomföra en jakt genom att skjuta hagelsvärmar rätt ut i skogen med förhoppningar om att rätt djur ska träffas. Kan man koppla ihop en erfaren sökmotoroptimerare med en innehållsmarknadsförare ser möjligheterna lite större ut, för Google gillar innehåll under förutsättning att innehållet publiceras på rätt sätt. Vi kommer nog se en hel del förändringar och förhoppningsvis kan något bra växa fram, men vi är inte på långa vägar där ännu.