fbpx
Sökmotoroptimering

Sökmotoroptimering

Vill du synas högre än dina konkurrenter i Google när någon googlar det du erbjuder? Sökmotoroptimering gör det möjligt att exponeras högt upp i Googles sökresultat utan att behöva annonsera.

Sökmotoroptimering, som även ofta benämns som SEO efter engelska Search Engine Optimization, är ett samlingsbegrepp för de metoder som används för att förbättra en eller flera placeringar för sökord/sökfraser i sökmotorers, framförallt Googles, organiska sökresultat.

Vill du veta mer?

  seoWebbutik, tjänsteföretag eller industri?

  Vi hjälper dig att synas i toppen av Googles sökresultat.

  Sökmotoroptimering, SEO, är det mest fantastiska sättet att marknadsföra tjänster och produkter online.

  Vi vet idag att merparten av alla affärer börjar med att söka via Google.

  De flesta klickar på de översta sökträffarna.

  Det gäller att identifiera de sökord och sökfraser som dina kunder använder. En sökordsanalys handlar om att ta de bästa sökorden genom att se till relevans, sökvolym och uppskattat kommersiellt värde för varje sökord och sökterm.

  Om du rankar topp tre så får du flera gånger mer besökare jämfört med lägre placeringar. Syns du sämre än topp 10 så är du nästan osynlig för dina kunder.

  Lyckas du placera dig i toppen av sökresultatet med dina viktigaste sökord så kan du driva trafik till din hemsida eller webbutik och öka antalet affärer.

  Oxit kan göra “hands on” och teknisk SEO

  Tack vare hög teknisk kompetens kan Oxit utföra förbättringar av din webbplats så du slipper vända dig till annan.

  Många byråer som erbjuder sökmotoroptimering levererar inte fullt ut. Vissa jobbar bara med Onpage-optimering och andra enbart med länkar. I det senare fallet görs ofta en analys där man tar fram förbättringsförslag. Det blir sedan kundens ansvar att ändringarna genomförs. Så är inte fallet med den SEO som vi erbjuder.

  Om kunden vill så kan vi även genomföra ändringarna då vi har den tekniska kompetens och erfarenhet som krävs för detta. Självklart görs ingenting mot kundens vilja.

  Detta ger en bra garanti att ändringarna utförs rätt och skyndsamt. Dessutom blir det mer kostnadseffektivt för kunden.  Vill kunden utföra ändringarna själv eller i samarbete med annan byrå så går det givetvis bra också.

  Det är du som kund som bestämmer.

  SEO med Oxit

  Exempel på tjänster vi erbjuder:

  • Löpande sökmotoroptimering.
  • SEO-analys och sökordsanalys.
  • Säkerställa SEO vid migrering (ny webbplats, domän. byte av CMS/e-handelsplattform e.t.c.
  • Felsökning vid förlorade placeringar / organisk trafik.
  • Skräddarsydd utbildning i SEO till nyckelpersoner.
  • Rådgivning, löpande eller engångsinsats.
  • SEO-anpassade texter.
  • Tekniska fix i exempelvis WordPress, Drupal, Joomla och andra förekommande CMS.
  • Rykteshantering (Googlestädning)

  Sökmotoroptimering SEO

  Introduktion till sökmotoroptimering

  Marknadsföring via sökmotorer handlar nästan uteslutande om marknadsföring via
  den amerikanska sökjätten Google. I Sverige har Google så mycket som 98% av
  sökmarknaden sett till vilken sökmotor svenska användare använder.

  Med ökad konkurrens online med ett ständigt växande antal aktörer så har också
  konkurrensen ökat i Googles sökresultat.

  Den utveckling vi sett är att annonsdelen i sökresultatet har ökat och den organiska
  delen, det vill säga den du inte betalar Google för att synas, har krympt. Detta har
  gjort att fler slåss om en minskad andel organisk trafik.

  För att lyckas i det organiska sökresultatet krävs hårt arbete och att man gör rätt
  saker. Förutsättningarna ändras hela tiden och det är svårt för de flesta att hänga
  med i svängarna.

  Många upplever sökmotoroptimering som något krångligt och obegripligt. Här kommer jag göra mitt bästa för att förklara hur det fungerar utan att gå in på alla detaljer. Målet är att skapa förståelse för hur arbetet görs och vilka förväntningar man
  ska ha på resultatet.

  Håkan Zander,
  Oxit AB

  Det finns hundratals rankingfaktorer som
  påverkar hur en viss sida rankar för ett
  sökord. Spelreglerna ändras ständigt då
  Google kontinuerligt gör stora och små
  förändringar av sin algoritm.

  Varför ska jag synas i Google?

  Förmodligen har du, liksom de flesta andra, googlat inför ett köp av en produkt eller tjänst.

  Genom att synas i Googles sökresultat når du dem som aktivt letar efter det du säljer.

  När någon klickar sig vidare till din webbplats eller webbutik från Google är vägen till ett köp betydligt mycket kortare jämfört med de flesta andra kanaler.

  Fördelen med att synas i Google är oslagbar. Det är kunden, inte du, som aktivt agerar för att få information om produkterna.

  Någon letar efter det du säljer och hittar dig.

  Googles sökresultat ändras över tid

  Idag kan de så kallade organiska sökträffarna per sida i Google variera i antal och textannonserna är allt svårare att identifiera som annonser.

  Dessutom finns shoppingannonser som exponerar produkter med bild, beskrivning och pris direkt i sökresultatet.

  Utöver det finns det lokala sökresultatet som visar information om lokala företag. Att synas i topp tio, på Googles förstasida, var tidigare ett mål många nöjde sig
  med.

  Idag räcker inte det.

  Att synas på Googles förstasida räcker inte

  Om man lyckas nå Googles förstasida, oftast topp tio, är det utan tvekan ett tecken på att man gjort vissa saker rätt men ska man lyckas få ett lönsamt resultat måste man sikta på att synas topp tre.

  En utveckling som påverkat oerhört är att det numera ofta är den mobila versionen av hemsidan som indexeras av Google, snarare än desktopversionen. Kallat för
  Mobile first.

  SERP, Search engine result page

  Det finns olika sätt att göra sig synlig i sökresultatet:

  • Google Shopping synliggör dina produkter med bild och pris direkt i sökresultatet. Liksom med Google Ads betalar du bara när någon klickar på just din annons.
  • Google Ads är textbaserade annonser i Google. Du betalar endast för besökare, inte för visningar. Priset per klick fastställs genom avancerad budgivning. Du
   bestämmer själv daglig budget.
  • Sökmotoroptimering (SEO) för bättre synlighet i det organiska sökresultatet.
   Du betalar ingenting till Google när någon klickar sig till din butik via det oirganiska sökresultatet. Det tar längre tid innan man får trafik från det organiska sökresultatet, men resultatet är mer långsiktigt.

  Vi arbetar både med sökmotorannonsering och sökmotoroptimering, men vi ser sökmotoroptimering som den viktigaste insatsen som också skapar ett mer långsiktigt värde.

  Sökmotoroptimering (SEO)

  Sökmotoroptimering, eller SEO, brukar oftast beskrivas som ett samlingsnamn för de metoder som används för att förbättra den organiska synligheten. Det vill säga synlighet i den del av sökresultatet som inte är annonser.

  Traditionellt sett har sökmotoroptimering handlat om att man väljer ut några sökord (nyckelord och sökfraser) och därefter är siktet inställt på att ranka högre
  i sökresultatt när någon googlar dessa sökord.

  Numera jobbar vi dels med att ranka högre med utvalda sökord som bevakas noga, men också med att öka den organiska synligheten generellt sett för
  mängder av sökord som dessutom kan ha olika variationer.

  Många av de insatser man gör är desamma oavsett om det handlar om en traditionell webbplats eller webbutik, men det finns skillnader.

  Desto fler skillnader på insatser ser vi om om det handlar om insatser till en ny webshop eller hemsida, jämfört med insatser till en webshop eller hemsida som
  funnits i flera år.

  Sökmotoroptimering är en process

  En vanlig uppfattning är att sökmotoroptimering är en insats som görs färdig och sedan kommer resultatet av sig själv. Det är sällan så enkelt.

  Många har en egen uppfattning om SEO, kanske baserad på tidigare erfarenheter, som i vissa fall riskerar att bli skev.

  Fortfarande tror vissa att det handlar om att använda sökord på en sida och att dessa ska upprepas x antal gånger.

  Idag beskrivs SEO bättre som en process.

  Det handlar fortfarande om att anpassa landningssidor för att besvara vissa sökfrågor så bra som möjligt men det handlar också om att göra nödvändiga tekniska förbättringar av webbplatsen.

  Sökmotoroptimeringen blir inte klar, utan det finns alltid saker man kan göra för att förbättra webbplatsen ytterligare.

  Att man rankar etta för ett sökord innebär inte att man kan sluta jobba.

  Det skulle i så fall förutsätta att det inte finns några konkurrenter som försöker ranka med samma sökord.

  Hur gör man bra SEO?

  För att kunna göra ett bra arbete med SEO behöver man ta reda på hur målgruppen agerar, bedöma förutsättningarna rätt och sätta bra mål.

  Om man säljer produkter vill man säkerställa vad kunderna letar efter och vilka sökord och sökbegrepp som används när de googlar.

  Denna insats kallas för nyckelordsanalys eller sökordsanalys.

  När man ska identifiera bra sökord tittar man på relevans och sökvolym, men man behöver också se till konkurrens och kommersiellt värde av att synas med just detta sökord.

  När man valt sökord behöver man börja optimera för sökord som anses viktigast sett till de kriterier som nämnts.

  Det vill säga sökvolym, relevans, konkurrens och lönsamhet.

  Det är sällan någon idé att jobba med ett oerhört konkurrensutsatt sökord om det inte matchar vad man säljer så nära som möjligt och om man inte är beredd att lägga ned de resurser som behövs för att ta de positioner som krävs för att det ska vara värt insatsen.

  Idag handlar sökmotoroptimering om mer än att få länkar och optimera landningssidor

  Sökmotoroptimering innebär följande:

  • Att ständigt se till att vara bättre än konkurrenterna.
  • Webbplatsen ska vara mobilanpassad och alla landningssidor måste laddas tillräckligt snabbt.
  • Det ska finnas tillräckligt mycket text på sidorna och allt innehåll ska vara unikt och vara användbart för besökarna.

  Innehållet är viktigast

  Ett av de värsta misstagen man kan göra är att kopiera texter från andra.

  Det näst värsta man kan göra är att skriva om texterna och tro att det räcker.

  Texterna ska inte bara bestå av x antal ord utan de ska även vara uppbyggda så att läsbarheten och användbarheten blir så hög som möjligt.

  Vi rekommenderar korta och bra meningar som har bra värde för besökaren som delas in i stycken med bra underrubriker.

  Dessutom behöver man illustrera texterna med bilder

  Rankingfaktorer SEO

  Länkar är fortfarande en viktig rankingfaktor

  Länkar är en viktig del av Googles algoritm, kallad för Page Rank.

  Det handlar om att få länkar från andra webbplatser som stärker din webbplats.

  Rätt länkar ger kraft och därmed får webbplatsen lättare att ta positioner i sökresultatet.

  Vad avgör om en länk är bra eller dålig?

  Man eftersträvar en naturlig länkprofil.

  Det gäller att få länkar från olika slags webbplatser så som bloggar, nyhetsportaler, sociala medier och företagskataloger.

  De länkar som ger din synlighet en bra skjuts är de som kommer från artiklar som har relevans till innehållet på den sida länken går till (målsidan).

  Dessutom måste den sida som länkar ha ett eget värde som bland annat bestäms av den samlade kraften av de länkar som går till den webbplatsen.

  Det man vill undvika är dåliga länkar.

  Det finns en uppsjö av varianter på dåliga länkar, som också benämns som direkt skadliga länkar.

  Exempel på dåliga länkar:

  • Länkar från en annans webbplats sidfot eller sidopanel som finns på mängder, ibland alla, enskilda sidor ska man undvika. Kortsiktigt kan de
   hjälpa till att ranka men de är riskfyllda och kan skada rankingen.
  • Länkar från utländska sidor på annat språk än målsidan eller från sidor som helt saknar relevans ska också undvikas. Enstaka sådana länkar gör
   sällan skada, men de länkarna är inget man ska eftersträva att få för många av.
  • Länkar där sökordet är överrepresenterat i ankartexten är historiskt sett riskfyllt.
  • Länkar från oseriösa sidor.

  Skadliga länkar SEO

  Länkar i SEO-leveransen

  En webbutik och webbplats som är ny och saknar länkar har oerhört svårt att konkurrera med andra i sökresultatet, även om allt annat gjorts rätt.

  Antag att du precis startat upp en webbutik på en ny domänadress.

  När man börjar med SEO, sökmotoroptimering, måste man tänka långsiktigt och ha rimliga förväntningar sett till resultat.

  Detta är extra viktigt att vara medveten om ifall om butiken är ny.

  En webbplats är att se som ny om den funnits online mindre än 6 månader och/eller om den inte har fått någon styrka av länkar från andra webbplatser.

  Definitionen här blir alltså att man räknar från det datum Google upptäckte och indexerade webbutiken/webbplatsen.

  Styrkan hos en domän är fullt mätbar.

  De mått som jag rekommenderar för att mäta styrkan i en domän, baserad på värdet av de inlänkar som finns, är DR (Ahrefs.com Domain Rating) och/eller Trust Flow (Majestic).

  Prioritera länkar eller bra innehåll?

  Om en webbplats saknar styrka så är det bra att prioritera ett länkbygge tidigt i processen då det kan dröja flera månader innan full effekt av en länk märks.

  Hur man fördelar arbetet mellan att bygga länkar och arbeta med innehåll beror helt på förutsättningarna.

  Detsamma gäller för hur man väljer att fördela resurserna mellan att bygga länkar och jobba med webbplatsen i övrigt.

  Resultat och sökmotoroptimering

  Resultatet från bra sökmotoroptimering

  Det går inte att förutse hur bra resultatet blir eller hur lång tid det dröjer innan man får ett bra resultat från sökmotoroptimering.

  När man pratar om SEO till nya webbutiker, eller nya webbplatser, kan man i bästa fall se ett resultat efter ett 2-3 månader. Ibland, men oftast senare.
  Ett rimligt resultat för en ny webbplats efter några månader handlar inte om att man lyckats få en massa trafik från kommersiella sökord utan snarare handlar
  det om att man börjar se en trend av att man klättrat med sökord i Google på topp 100.

  Man kan, om man börjat bygga länkar tidigt, också se en trend som visar att domänen börjat få viss styrka.

  Det handlar inte om att resultatet hunnit bli lönsamt sett till den investering som gjorts, utan att man kan se en positiv utveckling som visar att man är på rätt
  väg.

  Sex månader brukar vara en bra gräns för att göra en extra stor uppföljning av resultatet.

  Då har de länkar man fått i början gett kraft och Google har fått en möjlighet att värdera vad man gjort med webbplatsen i övrigt.

  Som tidigare nämnts så är SEO en pågående process och det tar tid innan man får ett lönsamt resultat, särskilt för nyare webbplatser.

  När man ska värdera värdet av vad man gjort går det inte bara mäta på kort sikt utan man behöver också ta hänsyn till det framtida värdet.

  För webbplatser med längre historik så kan man oftast se ett snabbare resultat.

  Ibland kan en anpassad sidtitel vara skillnaden mellan att synas som etta eller +100.

  Det finns ingen som kan garantera ett resultat eller en viss position, det är viktigt att ha den insikten.

  Vi eftersträvar alltid att fokusera på det som ger bäst resultat för kunden med hänsyn till konkurrens och vilken budget som finns.

  Läs mer om sökmotoroptimering

  Holistiska synsättet på sökmotoroptimeringen

  Har du följt sökmotoroptimeringen under en tid, ja kanske de senaste 10 åren, så har du inte kunnat undvika den förändring som skett. Det handlar så klart i grunden om att Google förändrat spelets regler och villkor. Detta kan för vissa vara ett hinder i vägen mot att lyckas med SEO medan det för andra har passas som handsken.

  SEO har blivit mer komplext

  Man kan förenklat säga att sökmotoroptimering blivit mer komplex och mindre självklar. Det finns idag ganska stora skillnader på leveranssätt om man jämför olika leverantörer. Vissa leverantörer ägnar sig i huvudsak åt skalade och mer eller mindre automatiserade processer  medan andra levererar konsulttid och kompetens i första hand. Detta innebär inte att den förstnämnda gruppen är mindre kompetenta. Det svåra blir att kommunicera dessa skillnader sett till leveranser till beställaren för oavsett så heter ju tjänsten SEO eller sökmotoroptimering.

  Det handlar inte bara om rekommendationer och länkar

  Den mer traditionella sökmotoroptimeringen är att leverera rekommendationer och länkar. Det man missar då är att se till helheten och det som troligtvis ger mer långsiktiga resultat. Som kontrast till denna metod står det holistiska synsättet som innebär att man inte bara ser till rankingfaktorer och prioriterade rankingfaktorer utan att man har som mål att göra webbplatsen såpass bra så att man rankar bättre än konkurrenterna.

  Man nöjer sig inte enbart med att fixa titlar, rubriker och innehåll för att sedan bygga länkar utan man fortsätter att fixa problem och identifiera saker som är värda att förbättras för att förbättra den organiska synligheten. I denna perfekta värld är självklart länkar en fortsatt viktig faktor, men långt från den enda.

  Det finns inget omoraliskt att skapa egna länkar från egna resurser så länge det ger resultat, det är heller inte fel att istället försöka få länkar från andras webbplatser. Det blir heller inte fel att kombinera dessa sätt att få länkar. Man gör helt enkelt vad man kan för att lyckas med sin sökmotoroptimering, ja även sånt som andra anser inte alls är SEO.

  Kvalitét och användarupplevelsen har blivit allt viktigare

  Google eftersträvar att leverera kvalitet i sökresultatet. Den stora frågan är vad Google menar med kvalitet. 

  Enligt Google sker bedömningen av en webbplats efter särskilt tre faktorer som uppmärksammas. Dessa är graden av expertis, auktoritet och trovärdighet. Detta gäller för såväl enskilda webbsidor och hela webbplatsen. En annan kvalitetsfaktor är innehållet i sig, där även kvantiteten har betydelse. När det handlar om att bygga auktoritet och trovärdighet har man tidigare tillskrivit länkar det som är avgörande.

  Om man ser till vad Google numera uttalar är det andra faktorer som har stor betydelse. Dessa är exempelvis att det finns en tydlig avsändare och information om vilka som ligger bakom webbplatsen, även vem eller vilka som är författare av innehållet.

  I bedömningen av webbplatsens rykte, som är en kvalitetsfaktor, räknas vad andra säger om webbplatsen. Det handlar även vad som sägs om författarna och de personer som ligger bakom webbplatsen. Hur stor vikt detta har jämfört med andra faktorer framgår inte.

  Därför är det viktigt att synas i Googles organiska sökresultat

  Syftet med att satsa på sökmotoroptimering är att få mer besökare. Du når dem som googlar efter de produkter och tjänster du erbjuder.

  Intresset för att synas högt upp i sökresultatet och de metoder som idag benämns som SEO och sökmotoroptimering har funnits sedan slutet av 1990-talet. Med en allt tuffare konkurrens och där så många som 90% googlar produkter och tjänster innan de genomför köp är betydelsen av att synas i Googles sökresultat viktigare än någonsin.

  Sökmotoroptimeringens ursprung, historia och utveckling

  Även sökmotoroptimeringen har sin historia och är en del av Internets utveckling.

  Webmasters och innehållsleverantörer började optimera hemsidor för sökmotorer redan under mitten av 1990-talet. Då för sökmotorer som AltaVista och Yahoo. Klicka här för mer information om sökmotoroptimering.

  Vid denna tid var det bara att skicka in sidan eller den url man ville göra synlig till den sökmotor man ville få hemsidan sökbar i.

  En ”spindel” skulle sedan indexera sidan och även upptäcka de andra sidorna på webbplatsen.

  Processen innebär en sökmotorspindel hämtar en sida och lagrar den på sökmotorns egen server, där ett andra program, som kallas en indexerare, tar fram diverse information om sidan, såsom de ord sidan innehåller och var orden är placerade. Dessutom anges en viktning för specifika ord och de länkar sidan innehåller.

  Värdet av att synas

  Sajtägare började snart inse värdet av att ha sina webbplatser högt rankade i sökmotorerna och detta skapade en ny möjlighet.

  Enligt analysföretaget Danny Sullivan kom frasen ”sökmotoroptimering” förmodligen i bruk 1997. Den första dokumenterade användningen av termen sökmotoroptimering var vid denna tiden av John Audette och hans företag Multimedia Marketing Group.

  Tidiga versioner av sökalgoritmer har förlitat sig på informationen som fanns i Meta keywords (och Meta description).

  Metataggar ger en bild av varje sidas innehåll. Att använda metadata för att indexera sidor befanns snart vara mindre tillförlitligt eftersom val av sökord i metataggen skulle kunna skilja sig från det faktiska innehållet på hemsidan. Det blev ganska snabbt känt att Meta keywords kunde manipuleras. Det var helt enkelt bara att stoppa in de ord man ville synas på och i början gav en upprepning bara ännu bättre resultat.

  Genom att förlita sig på faktorer som meta-taggar och sökordsdensitet drabbades tidigt sökmotorer av att sökresultatet manipulerades för att webbplatserna skulle få bättre positioner och trafik. En upprepning av sökord för att manipulera sökmotorer kallas för Keyword stuffing.

  För att sökmotorerna skulle leverera bättre resultat till sina användare krävdes en anpassning och en förbättring så att deras resultatsidor visade de mest relevanta sökresultaten i stället för orelaterade och manipulerade sidor, enbart fyllda med en massa sökord .

  Eftersom sökmotorns framgång och popularitet avgörs av dess förmåga att producera de mest relevanta resultaten till en viss sökning, så skulle dessa manipulerade resultat leda till att användare började använda en annan sökmotor. Sökmotorer svarade genom att utveckla mer komplexa rankningsalgoritmer med hänsyn till ytterligare faktorer som var svårare för webbansvariga att manipulera.

  PageRank skapades

  Doktorander vid Stanford University, Larry Page och Sergey Brin hade utvecklat ”Backrub”, en sökmotor som förlitat sig på en matematisk algoritm för att betygsätta webbsidor. ”Betyget” fick namnet PageRank, som är en funktion av mängden och styrkan för inkommande länkar.

  PageRank beräknar sannolikheten för att en viss sida ska nås genom en webbanvändare som slumpmässigt surfar på webben och följer länkar från en sida till en annan. I själva verket innebär detta att vissa länkar är starkare än andra, eftersom en sida med högre PageRank är mer sannolik att nås av den slumpmässiga surfaren.

  Google grundades 1998

  Page och Brin grundade Google 1998. Google lockade en lojal skara följare bland det växande antalet internetanvändare.

  Sökmotoroptimering blev en kombination av off-page faktorer (såsom PageRank och länkanalys) , liksom ”on page” faktorer (såsom sökordsfrekvens, meta taggar, rubriker, länkar och webbplatsens struktur). 

  Google vidtog åtgärder för att undvika den typ av manipulation som skedde för de tidigare sökmotorerna. 

  Även om PageRank var svårare att manipulera så hade webbansvariga redan utvecklat verktyg för att bygga länkar och system för att påverka sökmotorn Inktomi.

  Precis dessa metoder visade sig även fungera för att påverka PageRank.

  Många webbplatser fokuserade på att byta, köpa och sälja länkar, ofta i stor skala. Vissa av dessa system, eller länkfarmar, involverade skapandet av tusentals webbplatser för det enda syftet att spamma länkar.

  Hundratals rankingfaktorer

  2004 hade sökmotorer ett brett utbud av hemlig faktorer i deras rankingalgoritmer för att minska effekterna av länkmanipulation. I juni 2007 förklarade New York Times Saul Hansell att Google använder mer än 200 olika signaler för att rangordna webbplatser i sitt sökresultat . De ledande sökmotorerna – Google, Bing och Yahoo höll dessa algoritmer mer eller mindre helt hemliga. SEO-utövare studerade olika metoder och arbetssätt genom diverse experiment för att kunna överlista sökmotorerna.

  Sökresultat som anpassas efter användarens intressen

  Under 2005 började Google att anpassa sökresultaten för varje användare. Beroende på deras historia av tidigare sökningar så skapade Google ett anpassat resultat för inloggade användare. Ryktet som om att sökmotoroptimeringen gick mot sin död spred sig snart som en löpeld på Internet.

  Google började bekämpa länkspam

  Under 2007 utlyste Google en kampanj mot betalda länkar som överför PageRank. Den 15 juni 2009 avslöjar Google att de vidtagit åtgärder för att mildra effekterna av PageRank sculping genom användning av nofollow-attribut på länkar. Matt Cutts, en välkänd programvaruingenjör på Google, meddelade att Google Bot inte längre behandlade nofollow-länkar på samma sätt.

  I december 2009 meddelade Google att sökhistorik skulle användas för alla dess användare, även de som inte var inloggade, för att påverka sökresultatet.

  Google instant och realtidsökning

  Google Instant, realtidsökning, introducerades i slutet av 2010 i ett försök att göra sökresultatet mer aktuellt och relevant.

  Tack vare den ökade användningen av sociala medier och bloggar så har de ledande sökmotorerna gjort ändringar i sina algoritmer för att nytt innehåll ska indexeras snabbt och få synlighet i sökresultaten.

  Google började bekämpa tunt innehåll med Panda

  I februari 2011 meddelade Google ”Panda” som drabbar webbplatser med tunt innehåll  och innehåll som kopierats från andra webbplatser och källor.

  Google hade implementerat ett nytt system som bestraffar webbplatser vars innehåll inte är unik eller som anses särskilt svagt.

  Sökmotoroptimeringen förändrades efter Google Penguin

  I April 2012 lanserade Google Google Penguin.

  Målet med denna uppdatering var att webbplatser som manipulerar Google med hjälp av länkar ska bort från sökresultatet. Sökmotoroptimering och dess metoder ändras ständigt men i samband med denna uppdatering (Pingvinen) så förändrades arbetet, i alla fall det som fungerar, rejält. Länkar förblev viktiga men nu började det handla om kvalitet istället för kvantitet.

  Sökmotoroptimeringen lever!

  Ännu en gång spreds ryktena om att sökmotoroptimeringen var död eller åtminstone låg på dödsbädden. Orsaken var att det påstods att länkar inte längre fungerade som signal till Google. Det visade sig åter att det var ett falsklarm.

  Ännu lever det vi kallar för SEO och sökmotoroptimering!

  Blogginlägg om sökmotoroptimering

  Optimera din webbutik och få mer trafik och affärer från Google

  Alla vet det. Om du ska köpa något online så är det inte på Facebook, Twitter eller Instagram som du letar efter produkten. Bilden illustrerar de olika delarna i Googles sökresultat. Vi ser annonser från Google Ads (Adwords) och Shopping, samt de organiska träffarna. Du googlar numera näst intill automatiskt. Självklart finns det undantag men min uppfattning är att det inte går att lyckas fullt ut som webshop om [...]

  Hur du utför en migrering eller ändrar struktur i din webshop utan att tappa placeringar i Google

  Att byta plattform för din webshop, eller om du ändrar om i strukturen och innehållet, innebär en stor risk för att du ska tappa de placeringar du redan har. Detta kan få katastrofala följder för din försäljning. Alla förändringar som görs på en hemsida eller webbutik påverkar också saker som konvertering och synlighet i Google. Jag har otaliga exempel på hur webbutiker tappat en stor del av sin ranking på bara några dagar eller veckor. [...]

  Mrkoll.se

  Mrkoll.se heter sajten som är det nya diskussionsämnet efter en artikel i Breakit. Det handlar om en webbplats, en tjänst, som ger lite mer information om person än vad deras konkurrenter gör. En fråga är om Mrkoll.se gått över gränsen, men en annan fråga gäller deras SEO. Genom att de har en otrolig mängd innehåll och framförallt en stor mängd indexerade sidor i kombination med att de gör ett bra grundjobb med sin sökmotoroptimering så [...]

  Google påstår att H1 inte är nödvändig för att ranka bra

  H1, det vill säga en sidas huvudrubrik, som rankingfaktor har diskuterats tidigare. I många guider anses H1 vara en av de viktigaste rankingfaktorerna inom onpage-optimering. De flesta som jobbar med SEO har väl erfarenheten att H1 som rankingfaktor numera inte har en revolutionerande betydelse, men det innebär inte att den saknar betydelse. Så när Google nu gått ut med att algoritmen inte behöver H1 för att förstå vad en sida fokuserar på är det inte [...]

  Ska jag spara eller radera gamla och inaktuella artiklar?

  Gång på gång har jag fått frågan som rör gamla inlägg, nyheter, sidor och artiklar. Ska de sparas eller raderas när de inte längre är aktuella? Det finns inget solklart svar, men jag ger ofta rådet att spara dem. En artikel som funnits ett tag har viss kraft, särskilt om den dessutom har externa länkar. För en SEO-kunnig är detta lätt att värdera och kolla men för gemene man kanske det inte är så lätt. [...]

  Hamna högst upp på Google

  Att hamna högst upp på Google kan vara helt avgörande för ett företag. Det handlar om att komma högst upp i det organiska sökresultatet, inte med en annons.  Samlingsnamnet för de metoder som används för att få en sida att komma högst eller högt upp på Google med en given sökfras kallas sökmotoroptimering, även vanligt med den engelska förkortningen SEO eller ord som sökoptimering och sökordsoptimering. När du ligger högst upp på google med ett [...]

  Vem är bäst på SEO i Sverige

  Såg precis hur ett företag marknadsföra sig genom att visa upp att de rankar etta på sökfrasen "vem är bäst på SEO i Sverige?". Hur de tänkte har jag ingen aning om det enda jag omedelbart insåg var att de definitivt inte är bäst på SEO i Sverige. Att vara bäst på sökmotoroptimering är som att vara bäst på att bygga hus, vara företagare eller förälder. Ingen, allra minst den som berörs, har mandat att [...]

  Köpa länkar till SEO för att ranka i Google

  Funderar du på att köpa länkar till din SEO?  Oxit levererar sökmotoroptimering. Eftersom länkar fortfarande en av de starkaste rankingfaktorerna så är det också något som  bör ingå i en sökmotoroptimeringsleverans. Risker med att köpa länkar till SEO Googles riktlinjer motsäger sig att man köper länkar för att manipulera Page Rank och därmed indirekt sökresultatet. Genom åren Google vidtagit flera åtgärder för att motverka detta. Google har gjort allt från manuella åtgärder till filter där Pingvinen [...]

  Soekmotoroptimering.se är nu en del av Oxit

  Det var visserligen ett tag sedan som det publicerades inlägg kontinuerligt om sökmotoroptimering på soekmotoroptimering.se,  men en del nytt har publicerats och det finns många inlägg som fortfarande är aktuella. Efter kort betänketid så bestämde jag mig för att denna för mig kära SEO-blogg ska bli en del av Oxits webbplats. Detta är nu genomfört. Det var lite trixande tekniskt, kanske mest beroende på att det gjordes på kvällen. Nu ser det ut att fungera bra. [...]

  Värdet av 10000 ord

  Sökmotoroptimering handlar ofta om länkar och innehåll och många diskussioner har fokus på vad som är viktigast. När företag säljer SEO, sökmotoroptimering, så är länkar ofta eller ja nästan alltid en stor del av leveransen. Alla vet att innehåll har betydelse men att skapa innehåll läggs oftast över på sajtägaren, det vill säga kunden. Detta inlägg fokuserar inte på länkar utan just innehåll och betydelsen av nytt innehåll. För mig är det självklart och egentligen inget [...]

  De kommunala webbplatserna riskerar att slarva bort sin synlighet i Google

  För de flesta företag är hög och bra synlighet i Googles sökresultat detsamma som fler affärer och fler kunder online. Därför har sökmotoroptimering blivit en kompetens som efterfrågas allt mer. Kommunernas webbplatser är viktiga ur ett demokratiperspektiv. Det handlar om att ha en hög tillgänglighet. Därför kan man dra slutsatsen att synligheten i Google är viktig även för en kommunal webbplats. Notera. Ursprungliga artikeln publicerades i april, nu har det gått fyra månader och såvitt vi kan [...]

  Lyckad migrering av webbutik för Trimbutiken

  Lyckad migrering av webbutik Nu kan vi andas ut och konstatera att migreringen av webbutiken Trimbutiken är lyckad. Migreringen innebar att Trimbutiken  flyttat till ny webbutiksplattform. Mopeddelar och mopedtrim på nätet är en nisch som lockar entusiaster och fantaster. Webbutiken Trimbutiken har haft en fantastisk resa sedan starten för några år sedan. Butiken drivs av Micke Nyman Karlsson som är ett känt namn inom mopedkretsar. I och med att försäljningen ökat så har ett behov av [...]

  Några enkla tips på hur du lyckas i Google mobile first index

  Mycket tyder på att Google nu påbörjat skiftet från Desktop first index till Mobile first index. Detta kommer inte ske över en natt utan under lång tid. Med tanke på de rörelser som varit i Googles sökresultat så finns det anledning att ta detta på allvar och vidta åtgärder för att undvika förlorad organisk synlighet. Vad är Mobile first index? Hittills har sökresultatet först och främst utgått från webbplaster som anpassats till datoranvändare, så kalladde desktop-versionen [...]

  Få mer trafik från Google genom att skapa innehåll och webbplatser med hög kvalitet

  Skapa innehåll som Google älskar Google kan inte älska, vare sig innehåll eller något annat, men bra innehåll och bra webbplatser gynnas i sökresultatet. Det finns mängder av guider och kurser med inriktningar som Lär dig skriva för Google och liknande. De vill visa oss hur man ska göra för att ranka bättre än konkurrenterna i Googles vertikal. Syftet med denna artikel är att gå lite djupare i ämnet och även ta upp sådant som Google kommunicerar [...]

  Optimera landningssidan med onpage-optimering

  Allt vad du gör på din webbplats har betydelse för hur du rankar i Googles sökresultat. Här handlar det om sidnivå och artikeln fokuserar på grundläggande insatser för vad du kan göra för att just den aktuella sidan ska ranka bättre. Det handlar framförallt om att ranka med givna sökord och sökbegrepp, men även fånga upp möjligheten att ranka med variationer. Alla artiklar, blogginlägg, produktsidor och informationssidor tjänar på att få sin dos av onpage-optimering. Även [...]

  Öka konverteringsgrad med SEO

  Det finns två saker som är extra avgörande för att webbutiken ska nå fler kunder och lyckas sälja mer. Först måste man locka besökare och när väl det lyckats så måste man få så många som möjligt att handla. Vad jag vill visa här, vilket för vissa är självklart medan andra verkar ha missat det helt, är att sökmotoroptimering inte bara kan ge fler besökare utan även bidra till att en större andel  besökare konverterar. SEO kan [...]

  Vad är din inställning till negativ SEO?

  Det existerar nog inom alla branscher och områden. Fenomenet att det finns vissa som lägger tid och kraft på att försöka sabotera för konkurrenterna istället för att lägga all energi på att göra något bra själv. Det är aldrig bra och förhoppningsvis straffar det sig i slutändan. Inom sökmotoroptimering kallas det för negativ SEO. […]

  Global uppvärmning i sökresultatet?

  Uppplever du att sökresultatet rör sig mer än tidigare? Med tjänsten Mozcast från Moz får man en bild över hur sökresultatet ändras med en liknelse av en väderrapport. Ju större rörelser ju hetare temperatur. När Google tidigare rullat ut stora filter såsom Panda och Penguin så har temperaturen stigit från att vara ganska stabilt runt 60-70 grader till att plötsligt nå 80-100 grader. […]

  Google ger snippet i sökresultatet oavsett om det är sant eller inte

  Google visar ofta en faktaruta, eller snippet som det kallas, i sökresultet. Den benämning Google använder är utvalda utdrag i sökresultatet. Detta visas inte för alla ämnen men för många. Den dyker ofta upp som svar på frågan “Vad är …?” och liknande frågor. Att informationen visas i en snippet är ingen garanti för att det är sant och det är heller inte som del av “Knowledge Graph”. […]

  Näringsbrist vad gäller innehåll är döden för SEO

  Det finns numera vissa grundläggande saker som har minst sagt stor betydelse för sökmotoroptimeringen. Har du inget vettigt att säga eller någon vettig tjänst att erbjuda så rankar du inte lika bra. Visst kan du forfarande ranka halvbra med en sajt som har brister både med teknik och innehåll, men att inte prioritera innehåll är ingen framgångsfaktor. […]

  SEO handlar oftast om kvalificerade gissningar

  Jag har precis läst ännu en SEO-guide. I detta fallet en nybörjarguide. Dessa, om jag tillåts vara lite fördomsfull, fokuserar oftast på tekniska beskrivningar av onpage-optimering uppblandat med lite andra ingredienser, lite osorterat efter smak och tycke. Just sådana guider tenderar att missa det som faktiskt är avgörande idag för att en webbplats ska ranka bra. […]

  Lyckas Aftonbladet bättre än Expressen i Google

  Vid en snabbtitt så verkar det som om Aftonbladet rankar ungefär, eller till och med lite drygt, 50% bättre än Expressen sett till mängd organisk trafik. I alla fall om man får tro på Semrush analys som baserar sig på deras beräkningar. Utgångspunkten är vilka sökord de kan identifiera och se ranking för i kombination med uppskattad sökvolym. Det är med andra ord uppskattade siffror och eftersom jag inte har tillgång till statistik från vare sig [...]

  Ranka med rätt landningssida

  Klassisk sökmotoroptimering som faktiskt är ett metodtänk som lever kvar och bör också göra så är att använda sig av landningssidor för olika sökord och sökfraser. Det finns ju konkurrens om de flesta sökord och i princip för alla kommersiella sökord så det gäller att vara så tydlig mot Google som möjligt. Detta är något som ofta gynnar besökaren också och därmed även konverteringen. […]

  Annonsrika sidor med lågkvalitativt innehåll föll kraftigt i Freds fotspår

  Enligt Seroundtable med flera SEO-bloggar så var det webbplatser med mycket annonser i kombination med lågkvalitativt innehåll som var i fokus för Googles uppdatering Fred som jag bloggade om häromdagen.  Just Seroundtable kollade upp gemensamma nämnare för webbplatser som droppat kraftigt och de två gemensamma nämnarna var just svagt innehåll och mycket annonser i kombination. […]

  Källkritikens dag för att uppmärksamma källkritik

  Behövs något som källkritikens dag? Numera finns kanelbullens dag och här i Västergötland även grynkorvens dag, så varför inte även källkritikens dag för att uppmärksamma något så viktigt som källkritik. […]

  Till toppen