Innehållsproduktion

Vi skapar innehåll till din hemsida och dina sociala medier. Content is King!

Innehållsproduktion

Content för hemsidor och sociala medier

Oxit utvecklar och producerar innehåll, content,  som informerar och engagerar. Bra innehåll som beskriver din verksamhet och dina produkter eller tjänster är ett utmärkt sätt att bygga förtroende på. Dessutom är rätt innehåll en viktig faktor för att förbättra dina sökresultat.

Vi arbetar med hela utvecklingsledet av bra content, från idéstadiet till färdigt och delat innehåll. Allt från enklare uppmaningar och beskrivningar för sociala medier, till heltäckande kampanjer som vävs in i designen på din hemsida.

Vi gör till exempel:

  • Filmer
  • Foto
  • Animationer
  • Texter och annonser

Vi skriver först och främst på engelska och svenska, men vi kan leverera innehåll på flera språk tack vare samarbetspartners.

Kontakta oss, så förklarar vi hur en vinnande innehållsstrategi skulle kunna se ut för ditt företag!

Rätt innehåll för bättre SEO

Bra och rätt strukturerat innehåll är viktigt för att dina kunder enkelt ska kunna ta till sig ditt budskap. En förklarande film, eller en enkel tecknad illustration kan göra en avsevärd skillnad för förståelsen av dina produkt eller dina tjänster. Dessutom leder rätt och kontinuerligt postat innehåll på sociala medier till ökat engagemang och försäljning.

Vi på Oxit producerar allt från träffande texter till filmer, animationer och annonser. Engagerande och rätt strukturerat innehåll är en framgångsfaktor för en vinnande SEO-strategi. Här kommer tre anledningar till varför:

  1. Besökare stannar längre i dina kanaler – En strukturerad hemsida med relevant och engagerande information gör att besökarna i större utsträckning tar del av informationen där och klickar sig vidare. Det betraktar sökalgoritmerna som någonting positivt.
  2. Återvändande besökare – Med relevant innehåll som uppdateras och utvecklas, kommer era besökare att återvända för att ta del av mer i större utsträckning.
  3. Delningar och spridning – Sociala medier kan med rätt innehåll generera mer trafik och ge större uppmärksamhet till era kanaler. Det bidrar till att fler känner till att ni finns, och att ni därmed får fler besökare till era sidor.

Kontakta oss för mer information om hur bra innehåll kan få webbplatsen att klättra i sökresultaten.