Internet är idag en värld i världen och har fått större betydelse än vad någon bara för några år sedan kunde föreställa sig.

Det var först i början av 1990-talet som man började förstå att Internet skulle förändra och påverka vårt sätt att leva och ännu senare att Internet även skulle bli ett verktyg för att marknadsföra företag och föra människor närmare varandra.

Stora företag som Google har skapat helt nya branscher såsom sökmotoroptimering, webbutveckling och sociala medier.

Det har under de senaste 20 åren skett en fantastisk utveckling mitt framför våra ögon med oss alla delaktiga.

Här kan du läsa lite mer om Internets historia och Internets utveckling.

Internets födelse – 1960-talet

I slutet av 1960-talet började det frö att växa som idag vuxit upp till vad vi kallar Internet.

Från början handlade det om ett experiment. Ett projekt som resulterade i att man på fyra olika geografiska platser och med fyra olika slags datorer kunde kommunicera med varandra.

Kommunikationen innebar att man kunde skicka filer mellan sig och även kunna logga in på de övriga datorsystemen. Finansieringen skedde delvis av försvarsindustrin i USA och projektet fick namnet ARPA, Advanced Research Projects Agency.

Ett krav som ställdes på ARPA var att datorkommunikationen inte skulle avbrytas mellan övriga datorer om någon förbindelse eller någon dator skulle sluta fungera.

En bakomliggande tanke var att kunna fortsätta kommunicera även under och efter en bombattack utförd av främmande makt. Vid denna tid rådde det kalla kriget och rädslan för kärnvapen fanns ständigt närvarande.

Hur kunde det fungera utan vare sig grävd fiber eller dagens trådlösa kommunikation?

Till en början skedde kommunikationen via det publika telefonnätet. En dator, som kallades ”Interface Message Processor” (IMP), placerades mellan telefonnätet och datorn vilket resulterade i två olika kommunikationstyper.

Den ena kommunikationen skedde mellan olika IMP, subnätet, och den andra mellan dator och IMP.

Kommunikationsprotokollet som användes kallades för Network Control Protocol (NCP) gjorde det möjligt att två datorer kunde kommunicera säkert via nätet även om andra datorer passerades på vägen.

Idag kanske det inte låter så avancerat men betänk då att det vid denna tiden inte fanns något samarbete mellan olika datortillverkare och att vanliga datornätverk endast var möjliga mellan datorer av samma fabrikat och typ.

Projektet ARPA blev lyckat och snart började alltfler datorer att ansluta sig.

Från början var det främst Universitetsinstitutioner. Det nya nätverket som nu växte fram och blev allt större kom att kallas för ARPAnet.

You´ve got mail – 1970-talet

I början av 1970-talet började två forskare att skicka filer mellan sig för att kommunicera med varandra.

Filöverföringsprogrammet modifierades och anpassades till att kunna skicka textmeddelande bättre och grunden las för den nu idag så självklara e-posten.

TCP/IP skapade förutsättningar

I mitten av 1970-talet grundlades dagens Internet genom att protokollen Transmission Control Protocol (TCP) och Internet Protocol (IP) utvecklades.

Nu kunde allt fler datorer och hela nätverk ansluta sig till ARPAnet.

Det var inte längre fråga om ett experiment utan ett fullt fungerande nätverk med helt nya möjligheter.

Internet hade fötts – 1980-talet

Den militära finansieringen gällde nu även implementeringen av TCP/IP i operativsystemet från Berkeley Unix.

Allteftersom fler datorer anslöt sig och ARPAnet fick större spridning, skapades en oro över säkerhetsriskerna. 1982 bestämdes därför att militären skulle få Milnet, ett eget nätverk för militärt bruk.

Till viss del var ARPAnet och Milnet fortfarande integrerade med varandra, men under strikt kontrollerade former.

I och med denna uppdelning hade ARPA Internet fötts, som inom kort började kallas för Internet.

Den 1 januari 1983 blev en flaggdag då alla, vid en förutbestämd tidpunkt, bytte ut gamla NCP-protokollet mot de nya TCP/IP-protokollen, vilket ledde till att Internets utbyggnad skedde i en allt snabbare takt.

Två år senare, 1985, beslöt sig den Amerikanska statliga organisationen National Science Foundation (NSF) att satsa på Internet.

Satsningen innebar bland annat finansiering av superdatorer som skulle bli tillgängliga för institutioner genom att utnyttja kanaler som omfattades av Internet.

Dessa superdatorer, närmare bestämt fem stycken, placerades ut på strategiska platser runt om i USA. Satsningar gjordes för att öka bandbredden från 56 kbps till 1,5 Mbps. Internets ryggrad, ”backbone”, hade skapats.

Det nya nätet, vilket blev en viktig del av Internet, kallades NSFNET.

The Internet Worm

Internet hade vuxit utan några större störningar eller haverier men den 2 november 1988 hände något ingen hade förutspått som gav insikt om dess sårbarhet.

Ett program startade på en dator som sedan samlade information om användare, datorer och nätverk.

Informationen användes sedan för att göra intrång på andra datorer där samma sak upprepade sig och spred sig över Internet.

Resultatet blev att ett tusental datorer på Internet blev infekterade och nätverksprestandan gick i botten och störde trafiken på Internet under flera dagar.

Denna incident blev sedan känd som ”the Internet Worm”. CERT, Computer Emergency Response Team, bildades sedan för att övervaka Internets säkerhet.

1990-talet – Den digitala revolutionens årtionde

I början av 1990-talet var Internet bestående av ca 25 tusen sammankopplade nätverk.

Lokala nätverk var sammankopplade med regionala nät, som i sin tur var länkade till nationella nät, vilka hade förbindelse med det internationella nätet.

Den militära kontrollen minskade drastiskt och Internet blev ett kommersiellt nät med statligt inflytande.

Infrastrukturen för Internets tillväxt var till viss del byggd.

Alltfler människor kunde upptäcka den nya världen i ”Cyberspace”. Program som ”Gopher” användes för att förenkla interaktionen med nätet och underlättade informationssökningen.

Andra program var Archie som användes för att hålla reda på alla miljontals filer som plötsligt blev tillgängliga för de Internetanslutna. WAIS blev ett sätt att söka igenom databaser runtom på Internet.

Det gick även att använda WAIS via Gopher. Internet växte men nu skedde något som skulle innebära en explosion avseende antalet Internetanvändare.

Från hierarki till informationskaos med Word Wide Web, WWW

World Wide Web, ett helt nytt sätt för användaren att navigera och söka information på Internet dök upp.

Till en början påminde det till viss del om Gopher men en skillnad var avgörande.

Med Gopher var Internet hierarkiskt. För att komma fram till en informationsskälla som kunde vara text eller en bild fick man gå ner i nivåer, för att sedan gå tillbaka upp för att komma tillbaka.

Informationen var redan då ostrukturerad och du kan tänka dig vad detta hade inneburit idag .

Med World Wide Web, W3, så kom ett revolutionerande verktyg som strukturerade informationen och gjorde den mer tillgänglig.

W3 baserades, då som även nu, på hypertext vilket innebär att informationen organiserades genom referenser som idag kallas för länkar.

World Wide Web blev till tack vare skapandet av http-protokollet som utvecklades av Tim Berners-Lee i slutet av 1980-talet, men med genomslag runt 1993/94.

Internet var inte längre ett strikt hierarkiskt system där man bara kunde förflytta sig ned och upp utan nu blev informationen tillgänglig i alla riktningar.

Mosaic gav oss starten på ett surfäventyr och ett webbläsarkrig.

mosaic, internets historia

Här visas Webcrawler som var den sökmotor SUNET rekommenderade via sunet.se. Vid denna tiden var sökmotoroptimering ännu inte uppfunnet som begrepp.

World Wide Web blev tillgängligt via ett klientprogram som hette Mosaic, den första webbläsaren som faktiskt fortfarande känns igen i dagens program såsom Google Chrome, Safari, Firefox mfl.

Grunden var precis som idag att informationen antingen nåddes via en länk eller att användaren skrev in rätt Internetadress (URL).

Mosaic utvecklades av Jim Clark och Marc Andreessen, som sedan startade företaget Netscape med webbläsaren Netscape Navigator som huvudprodukt.

Distributionen av programvaran skedde främst via Internet. Under lång tid hade Netscape Navigator näst intill total dominans.

Först 1995 släppte Microsoft Internet Explorer men det var först i och med Internet Explorer 4, 1997, som Microsoft lyckades ta några större marknadsandelar från Netscape.

För att möta konkurrensen från IE (Internet Explorer) distribuerades Netscape Navigator gratis, men IE vann ändå webbläsarkriget.

En av orsakerna till IE´s framgångar var att webbläsaren integrerats i Windows.

Detta ledde till att många kritiska röster gjorde sig hörda, men numera har protesterna tystnat .

Internet Explorer kritiserades även för uppkomsten av flera säkerhetsrisker.

Under lång tid på 2000-talet dominerade Internet Explorer fullständigt, trots att många fortsatte att vara lojala mot Netscape och att andra använde nya webbläsare som Opera med flera.

Sedan några år finns Mozilla Firefox som lyckats ta en lite större marknadsandel och ganska nyligen släppte Google webbläsaren Chrome.

När detta skrivs har IE forfarande ca 60-70% marknadsandelar.

Däremot tror jag att Firefox har störst andel hos dem av oss som gör ett aktivt val av webbläsare.

2000-talet gav oss mer än en sprucken IT-bubbla och lönsamma webbsatsningar

Internets historia är långt från färdigskriven.

Det finns mycket att säga om utvecklingen de senaste åren. I början av 2000-talet präglades Internet av IT-bubblan, som till viss del är självupplevd.

Jag kom i kontakt med företag som då omsatte mindre än 2 miljoner om året, hade 20 anställda och samtidigt värderades till över 40 miljoner.

Idag har Inte bara Internet mognat utan även vår syn på digitalt företagande.

Det finns visserligen fortfarande spår av denna hysteri som rådde då men i stort värderas företag med sin huvudsakliga verksamhet på nätet ungefär på samma sätt som andra företag.

Nu har gränsterna suddats ut mellan Internetföretag och vad som i dagligt tal kallats för traditionella företag.

Allt fler inser att Internet har gått från en vision till verklighet. Internethandeln blomstrar, industriföretag hittar nya kunder över hela världen, människor möts och Internet har blivit det vi en gång trodde att det skulle bli.

Vad kommer hända med Internet i framtiden?

Utvecklingen går fortfarande snabbt, ja på många sätt snabbare än förut.

Ehandeln växer och det kommer påverka samhällsstrukturen.

Tjänster som inte fanns för några år sedan har blivit vardag.

Sociala medier har kommit och försvunnit.

Det finns ingen som kan förutse exakt vad som är på gång om fem tio eller tjugo år.

Någon media valt att lyssna på är Alexander Bard, kanske mest för att han är känd och för att han är den offentliga person som var tidigt ute på world wide web.

Vad som än händer så har Internet en spännande utveckling även framför sig.