Projektbeskrivning

Oxit fick uppdrag att skapa hemsida till både Sundsörns Camping och Restaurang Brygghuset. Dessa gjordes med WordPress. Dessutom hjälpte vi till med att öka synligheten i Google lokalt.