En sökordsanalys är en viktig del inom SEO och innebär att man försöker identifieraå de sökord och de sökfraser som används av dem som googlar efter det som webbplatsen erbjuder och handlar om. För till exempel en webbutik gäller det att ta reda på vilka sökbegrepp som används av potentiella kunder som googlar efter produkterna för att de är intresserade av att köpa dem.

Sökordsanalysen beskrivs ofta som något som måste genomföras innan man sätter igång och optimerar webbplatsen. Det skulle vara meningslöst att lägga ner massa resurser på sökmotoroptimering om det sedan visade sig att man riktat resurserna fel så att man missar de riktiga guldkornen. Det är sant att man ska göra sökordsanalysen innan optimeringsarbetet startas upp, men det är viktigt att man gör sökordsanalys till en ständigt pågående process. Ju längre man kommit med sin sökmotoroptimering, ju mer data har man samlat på sig. Ju mer data man har tillgång till ju lättare är det att ta fram nya sökord.

Relevans, sökvolym och konkurrens

Ett bra sökord kännetecknas av att det är relevant och att det har en hög sökvolym. Om det är relevant så blir det lättare att konvertera, omvandla besökaren till kund, och om det har hög sökvolym så får man mer trafik om man lyckas ta position i sökresultatet. En tredje sak som kan vara avgörande är konkurrens. Ju högre konkurrens ju större resurser och längre tid krävs för att nå ett resultat.

Vi på Oxit kan hjälpa dig att ta fram en sökordsanalys som del i din sökmotoroptimering. Tveka inte inför att kontakta oss.

Sökordsanalys för SEO

Hur kan vi hjälpa dig?

  Tips till dig som ska göra en sökordsanalys

  1.) Lista de sökord som du tror är bäst

  Gör en lista med de sökord som du tror är viktigast att synas med sett till hur väl de stämmer överens med innehållet på din webbplats. Har du ingen webbplats än så får du försöka vara kreativ. Använd helst Excel, Googles kalkyldokument eller Open Office Calc, så blir det lättare att sortera data. De fungerar på ungefär samma sätt.

  Stirra dig inte blind på listan. Den kommer bli längre och den kommer kanske se helt annorlunda ut när sökordsanalysen är genomförd.

  Gör sedan en förteckning över de närmaste konkurrenterna. Både de som är bättre och sämre än dig.

  2.) Se vad dina konkurrenter vill synas med

  Det är uppenbart vad en webbplats optimerar för sett till sökord och sökbegrepp. Studera konkurrenternas titlar och rubriker och se ifall det finns bra sökbegrepp som du inte tänkt på själv. Vissa använder fortfarande Meta Keywords, trots att det inte fungerat på många år, vilket gör det ännu enklare att avslöja konkurrenternas ambitioner.  Försök att avgöra om de byggt särskilda landningssidor, som ofta är detsamma som kategorisidor. Säljer de samma produkter som du så är det värt att gå så djupt som på produktnivå för att leta efter benämningar som kan göra skillnad.

  3.) Använd AHREFS för att ta reda på konkurrenternas sökord

  AHREFS är ett  verktyg som ger mycket input till SEO-analys och med sitt senaste verktyg Keywords Explorer  har det blivit ännu bättre. Med AHREFS kan du enkelt analysera vilka sökord en konkurrent syns med genom att bara skriva in konkurrentens domän och då kan du också få ungefärliga uppgifter om sökvolym. Visst finns det vissa begränsningar  en del sökord missas, men om man gör denna snabbanalys på de viktigaste konkurrenterna så hittar man garanterat nya sökordsidéer. Jo bättre en webbplats är optimerad ji bättre data får man fram. På köpet får du även fram annan värdefull information så som placeringar och rörelser i sökresultatet.

  4.) Ahrefs Keyword Explorer

  AHERFS Keyword Explorer är ett bra och enkelt verktyg som till viss del ersätter andra verktyg dit Googles sökordsplanerare och Keywordtool.io räknas. Med detta verktyg får du inte bara fram ungefärlig sökvolym för sökord/viss sökfras, utan en massa annan data som ger dig bra information för SEO-jobbet.

  De kommunicerar detta om sitt verktyg:

  Keyword Explorer  körs på en helt monstruös databas med~ 3,1 miljarder sökord från 100 + länder (enligt en källa med ett par år på nacken).  Denna databas uppdateras med nya uppgifter varje månad. Så vitt jag vet finns idag inget annat verktyg som kan matcha vår storlek.

  Exempel på input du får för de sökord du vill kolla är:

  • Uppskattad konkurrens där du får viss vägledning om hur många länkande domäner som krävs för att ranka etta för visst sökord. Något man inte ska ta som exakt vetenskap så klart.
  • Uppskattad sökvolym för det land man valt, men man får också global volym.
  • Fördelning mellan organiskt och betald sök.
  • Kollar man ett sökord för man fram förslag på bästa alternativet. Exempel är koll på villalarm med 2.200 sök/månad där verktyget tar fram och exponerar hemlarm som ett bättre sökord med 6.400 sök/månad.
  • Sökordsidéer med sökord och fraser, där man även ser sökvolym.
  • Övergripande bild av hur sökresultatet ser ut för sökorden man vill kolla och för de sökord verktyget tagit fram.

  Ett riktigt bra verktyg helt enkelt!

  5.) Använd Googles verktyg för webbansvariga och gammal data från Google Analytics

  I en tid då Google Analytics inte längre visar vilka sökord och sökbegrepp som leder till trafik är man hänvisad till Googles verktyg för webbansvariga för att få fram denna data.  Här kan du hitta sökfraser som du kanske inte tänkt på. Om det visar sig att du har besök på en sökfras trots att placeringen inte är det bästa så skapas en möjlighet att optimera för den frasen så att du får ännu mer trafik. Handlar det om att ta fram sökord till en befintlig webbplats så kan historisk data från Google Analytics, avseende sökord som lett till trafik, vara värt att analysera på samma sätt.

  6.) Använd Googles sökordsplanerare

  Sedan en tid tillbaka är Googles sökordshjälpmedel ersatt med sökordsplaneraren som finns som verktyg i kontot för Google Adwords. Man behöver just bara skapa ett sådant konto för att få tillgång till det, utan att behöva lägga en krona på annonser. Numera visas inte sökvolymerna på ett användbart sätt om man inte har skapat en kampanj.

  Det är många som förespråkar sökordsplaneraren för sökordsanalysen och det är också ett bra verktyg, men man ska vara medveten om att sökordsplaneraren främst utgår från vilka sökord man föreslår och från innehållet på webbplatsen. När det gäller att hitta nya sökord krävs också att man använder sig av åtminstone några av de sätt som föreslås som punkt 1-5.

  Med sökordsplaneraren får du fram värdefull information som sökvolym och konkurrens för ordet som annonsord (Google Adwords). Den vanligaste uppfattningen är att ett ord med hög konkurrens som annonsord också har högre konkurrens som organiskt sökord.

  Utgå alltså från de sökord du fått fram och testa dem med sökordsplaneraren. Fatta beslut om vilken sökvolym som krävs för att det är värt att försöka ta positioner för sökordet. En grundregel som jag har är att ju mer exakt en sökfras är ju bättre konverterar det. Om du tillverkar och säljer köktstolar i furu så kan vi förmoda att såväl köksmöbler som köksstolar i trä har mer sökningar än kökstolar i furu, men den som söker efter den senaste sökfrasen är med stor sannolikt mest nöjd över att ha hittat din webbplats i sökresultatet och troligtvis mer köpbenägen jämfört med de som googlat efter köksmöbler. Det ena utesluter inte det andra och har man resurser och är beredd att satsa så är det givetvis bäst att eftersträva en så bra placering som möjligt för alla tre sökfraserna.

  7. Köp en AdWords-kampanj för sökorden

  En sökmotoroptimeringskampanj är en pågående process och det är ingenting som blir klart. Man kanske satsar mer resurser i början men det går inte att tro att man kan upphöra med sin satsning för att man nått dit man ville. Ju högre konkurrens ju mer resurser behöver man lägga och då kan det vara värt att gräva lite djupare i vad man kan tänkas tjäna på placeringarna och trafiken. Därför kan det många gånger vara värdefullt att testa en kampanj med Google Adwords. Det finns inga generalla regler för hur mycket man bör satsa, men det behöver vara tillräckligt mycket för att man ska få fram tillräckligt med underlag. I exemplet med köksstolarna kanske det visar sig att det mest konkurrensutsatta ordet, som har mest sökvolym, ”köksmöbler” inte alls leder till någon tillfredställande försäljning av köksstolar av furu. Det kan helt enkelt bli för dyrt för att det ska löna sig att optimera för det ordet fullt ut.

  Övriga hjälpmedel

  Är det allmänna sökord så kan Wikipedia ibland vara till hjälp. I artiklarna hittar man ofta både synonymer och relaterade sökord. Det fungerar inte för alla sökord, men för andra kan Wikipedia vara till väldigt god hjälp. Komplement till Googles sökordsplanerare och AHREFS Keyword Explorer 2.0 är keywordtool.io och ubersuggest.io som hjälper dig med ännu fler sökordsidéer. Testa gärna dem!

  Detta var lite om hur man kan göra för att genomföra en sökordsanalys. Du kanske har andra värdefulla tips? Tveka inte att dela dem här.

  Obs! Artikeln är en uppdaterad version av den som först publicerades 2014. Omarbetningen gjordes då mycket av det gamla innehållet blivit  inaktuellt och för att nya metoder och verktyg har tillkommit. Ytterligare kompletteringar kan komma.