Vad är dropshipping är frågan vi ska försöka ge ett enkelt svar på här.

För dig som funderar på att starta webbutik är dropshipping ett alternativ värt att fundera på.

Först och främst är dropshipping ett begrepp inom ehandel.

Dropshipping innebär att webbutiken säljer och ofta tar betalt för produkterna, men att det är leverantören som levererar produkterna direkt till slutkunden.

I vissa fall tar leverantören betalt från slutkunden och då får webbutiken (säljaren) en provision.

Oftast är det webbutiken som ansvarar för all kundkontakt, även support och frågor som gäller reklamation med mera.

Många fördelar med dropshipping

Fördelarna för webbutiken är att man slipper lagerhålla produkterna och detta innebär att man slipper undan kostnader för lagerhållning men även de risker och det arbete ett eget lager skulle innebära.

Som kompensation är marginalerna ofta något lägre.

För leverantören innebär det så klart en del extra arbete men det innebär ju också att ytterligare en säljmöjlighet öppnar sig.

Det är webbutiken som tar risken vad gäller betalning av slutkund, inte leverantören.

Leverantören tar betalt av webbutiken.

Så man brukar förklara dropshipping med att det är en affärsmodell inom ehandel och det som brukar kallas för distanshandel.

Webbutiken säljer i princip på kommission istället för som återförsäljare.

För att lyckas med dropshipping krävs att man har tillräckliga marginaler så att man har utrymme att marknadsföra och sälja produkterna med vinst.

Kundanskaffningskostnaden måste vara lägre än vad man betalar för produkterna i den utsträckning så att andra kostnader också kan betalas.

En av de viktigaste framgångsfaktorerna för dropshipping är att leverantören är pålitlig och att samarbetet mellan webbutiken och leverantören fungerar.

Om leverantören strular med leveranser eller om det blir en massa reklamationer så påverkar det webbutkens rykte och affärer negativt.

Är leveranserna snabba utan krångel för slutkund är det en stark framgångsfaktor för webbutiken.

Här kommer vi fylla på med ytterligare tips och information om dropshipping inom kort.

Läs också om att starta webshop och om ehandelslösningen med Quickbutik här.