Köpa länkar

Vilka är riskerna med att köpa länkar och lönar det sig? Länkar från andra hemsidor är en rankingfaktor som hjälper din hemsida att klättra i Googles sökresultat. Vad ska man tänka på om man står inför att köpa länka? 

Funderar du på att köpa länkar till din SEO för att synas bättre i Google? 

Att köpa länkar, det vill säga inlänkar från externa webbplatser, är ett alternativ om inte andra länkar till din webbplats.  En stark länkprofil är en viktig rankingfaktor för att synas högre upp i Googles sökresultat. Eftersom länkar fortfarande en av de starkaste rankingfaktorerna så är det också något som  bör ingå i en sökmotoroptimeringsleverans.

Risker med att köpa länkar till SEO

Googles riktlinjer motsäger sig att man köper länkar för att manipulera Page Rank och därmed indirekt sökresultatet. Genom åren Google vidtagit flera åtgärder för att motverka detta. Google har gjort allt från manuella åtgärder till filter där Pingvinen är en av de mest kända.

Visst finns det risker med att köpa länkar men det finns risker med allt man gör med sin webbplats.  Att göra vanliga misstag som att ha tunna sidor, sidor som har alltför lång laddningstid och duplicera innehåll är inte bara risker utan saker som har direkt negativ påverkan på din organiska synlighet.

Det handlar om länkarnas kvalitet snarare än om de är naturliga eller köpta

Köpta länkar ser inte likadana ut idag som de gjorde 2012 när Google rullade ut Pingvinen första gången. Då länkade många SEO-företag från diverse tunna sajter. Länkarna fanns sällan i relevanta artiklar utan i sidospalter och sidofötter, ibland till och med på sidor med annat språk. Det handlade om kataloger där länkar var det enda existensberättigandet.

Det handlar inte bara om enskilda länkars kvalitet utan även om länkprofilen i sin helhet.

Länkprofilen

En länkprofils kvalitet avgörs av hur dina länkar ser ut och varifrån de kommer.  Det finns olika saker som avgör hur en länk ser ut, några saker är:

 • Länkens ankartext, det vill säga den text som är länkad. Är ankartexten ett sökord eller om sökordet ingår i en mening som länkar så ger det viss signal till Google om vad målsidan handlar om. Det kan ställa till problem ifall det finns en för stor andel länkar med sökordet som ankartext.
 • Är länken text eller en bild.
 • Länkens placering. Om länken är del av text som handlar om relevant ämne sett till vad målsidan handlar om, en bild i en sådan text, eller om länken ligger i sidfot eller sidospalt har betydelse.
 • Är länken på en sida eller ligger den sitewide på alla sidor. Det senare innebär många länkar men från en domän och det anses numera vara till nackdel.
 • Finns länken på en profilsida där den som får länken har möjlighet att editera den så bör den få ett mindre värde.
 • Är länken nofollow så ger den ingen kraft men en viss andel länkar med nofollow anses normalt.
 • Är den länkande sidan anonym eller finns det en tydlig avsändare, företag eller person bakom den.

En bra länk

Det handlar sammantaget om att länkarna ska finnas på olika slags sidor och vara utformade på olika sätt. En bra länk ska komma från en relevant sida och artikel som finns på en stark sajt sett till att den har auktoritet hos Google.

Saker man ska tänka på om man ska köpa länkar är bland annat att se till att länken inte kommer från betydelselösa sidor utan auktoritet hos Google, att man inte har alltför många länkar från en slags webbplatstyp och att länkarna inte går till några få sidor utan att de är utspridda till hela webbplatsen.

Hyrlänkar eller bestående länkar

När man pratar om köpa länkar så finns det mer än kvalitet att diskutera. En sådan sak är länkens livslängd. Man brukar benämna vissa länkar som hyrlänkar och andra som bestående länkar.

 • Hyrlänkar ligger kvar så länge man betalar för dem.
 • Bestående länkar ligger kvar med viss garantitid som ofta är 2-3 år.

Hyrlänkar blir kostsamt

Det har funnits en debatt om hyrlänkar och det finns mycket som talar emot dem. Det kan tyckas billigt och lockande att betala en liten summa per månad per länk, men om du bygger länkar kontinuerligt så blir det en ackumulerad kostnad som kan bli kostsam. Kostnaden består så länge länken ligger kvar, förmodligen avsevärt längre än vad länken hjälper dig att ranka.

Att värdera en länk

Hur ska man bäst värdera en länk? Svaret är inte helt självklart, det finns flera saker man måste ta hänsyn till när man ska värdera länkar.

Det första man behöver göra är att ta en titt på webbplatsen som länken kommer från. Om det är en anonym blogg som har anonyma diversifierade inlägg där man tydligt ser att det finns en länk i varje inlägg med kommersiell ankartext så kanske den första varningsflaggan kommer upp. Använder man verktyg som Ahrefs eller Majestic så kan man få mått på hur starka domänerna är, men en stark domän med massa inlägg med länkar kan innebära att länken inte blir så stark som man hoppats. Sådana mått är dessutom ganska enkla att manipulera. Därför rekommenderar jag att man även ser till länkprofilen, det vill säga vad det är för typ av länkar som pekar mot domänen, som ett led i värderingen.

Det bästa för SEO är att få en länk från en sida med en tydlig ägare, ett företag eller en person. Allra helst ska det vara någon som skriver om det som är relevant för den sida man vill att länken ska peka på.

Kan vi hjälpa dig?

  Länkar och sökmotoroptimering

  Sökmotoroptimering handlar inte bara om länkar och länkbygge, vare sig det gäller metod eller debattämne som diskuterar bra eller dåligt genomförd SEO. LänkbyggeSamtidigt ska man vara medveten om att det är länkarna som blir avgörande när det handlar om att vinna positioner för konkurrensutsatta sökbegrepp. Det gäller att ta varje del av sökmotoroptimeringen till den nivå som krävs för den webbplats man ska optimera.

  Vilka sökord vill du synas med?

  Om du säljer produkter eller om du erbjuder tjänster har mindre betydelse. Det är viktigt att du har ett innehåll som handlar om det du vill synas på. Till din hjälp vid utformning av innehållet är en väl genomförd sökordsanalys som ger dig en bild av vilka sökord och sökbegrepp som har mest sökningar. Låt inte denna sökordsanalys bli en begränsning, utan skriv brett om varje ämne. En stor del av de sökningar som görs på Google är sökningar ingen annan har genomfört tidigare. Var inte rädd för att använda synonymer och överdriv inte användningen av sökord. Skriv helt enkelt för den målgrupp du vill nå, snarare än för Google.

  Strukturera webbplatsen

  Undanröj alla tekniska hinder och bygg upp en enkel struktur. För webbutiker ligger produktnavigationen oftast i vänstermenyn, i vissa fall i toppmenyn, så om du tycker att det skulle bli snyggast att ha den i en högermeny så är det inget bra skäl till att låta den ligga där. Din besökare kanske har varit på sju webbutiker innan och har inget tålamod till att lära sig något nytt bara för att du tycker att det är snyggt.

  Anpassa varje enskild sida

  Ha tydliga regler för hur du bygger upp varje sida och följ upp varje sidas sökbarhet och fortsätt anpassa sidorna. Var inte rädd för att försöka fånga upp flera sökord med en och samma sida, det fungerar visst. Följ grunderna i on-page-optimering utan att överdriva.

  Länkar och sökmotoroptimering

  Sträva efter att få relevanta länkar som du övertygats om ska fortsätta ge dig kraft så länge de består. Det är inget moraliskt fel i att vare sig köpa eller byta sig till länkar, men det är viktigt att värdera risken med varje enskild länk. Att köpa länkar eller byta sig till länkar från någon som vid upprepade tillfällen fått webbplatser bestraffade av Google kanske inte är det smartaste draget. Låt länkarna bli turbon som tar dig upp till bra sökresultat när du gjort allting annat rätt.

  Hur stor betydelse har externa inlänkar för att ranka bra i Googles sökresultat?

  Externa inlänkar, även kända som bakåtlänkar eller backlinks, har en betydande inverkan på en webbplats ranking i Googles sökresultat. Historiskt sett har externa inlänkar varit en viktig signal för Google när de bedömer webbplatsers auktoritet, popularitet och relevans.

  Här är några viktiga aspekter att överväga:

  1. Auktoritet och popularitet: Externa inlänkar fungerar som ”röster” eller rekommendationer från andra webbplatser till din webbplats. Ju fler relevanta och auktoritativa webbplatser som länkar till din webbplats, desto mer uppfattar Google din webbplats som auktoritativ och populär inom ditt ämnesområde. Detta kan ha en positiv effekt på din ranking i sökresultaten.
  2. Kvaliteten på inlänkar: Inte alla inlänkar är skapade lika. Google värderar högt inlänkar från webbplatser som anses vara trovärdiga och auktoritativa inom det relevanta ämnesområdet. Inlänkar från kända nyhetswebbplatser, branschauktoriteter eller populära bloggar har vanligtvis större påverkan på din ranking än inlänkar från mindre betydelsefulla webbplatser.
  3. Relevant innehåll: Inlänkar från webbplatser som är relaterade till ditt eget ämnesområde anses vara mer värdefulla än inlänkar från irrelevanta webbplatser. När andra webbplatser länkar till ditt innehåll inom samma bransch eller ämnesområde signalerar det relevans och hjälper Google att förstå att din webbplats är auktoritativ inom det specifika området.
  4. Naturliga inlänkar: Google värderar naturliga inlänkar mer än manipulerade eller spamliknande inlänkar. Det betyder att inlänkar som kommer spontant från andra webbplatser för att de anser att ditt innehåll är värdefullt och relevant, har större positiv effekt på din ranking. Däremot kan inköpta länkar eller överdriven användning av inlänkar med samma ankartext vara skadligt och leda till bestraffning av Google.
  5. Helhetsbild av rankingfaktorer: Det är viktigt att notera att externa inlänkar inte är den enda faktorn som påverkar din ranking i Googles sökresultat. Google använder hundratals rankingfaktorer för att bedöma relevansen och kvaliteten på en webbplats. Det inkluderar även innehållets kvalitet, sidstruktur, användarupplevelse, laddningstid och mer. En välbalanserad SEO-strategi bör omfatta flera faktorer, inklusive externa inlänkar.

  Sammanfattningsvis är externa inlänkar fortfarande viktiga för att ranka bra i Googles sökresultat. Genom att bygga en sund och naturlig länkprofil med relevanta och auktoritativa inlänkar kan du öka din webbplats auktoritet och popularitet, vilket i sin tur kan gynna din ranking. Dock är det viktigt att ha en helhetsbild av SEO och inte fokusera enbart på externa inlänkar.