Reklambyrå

Vad gör en reklambyrå 2023 och behövs den?

Vad är en reklambyrå?

En reklambyrå hjälper företag och organisationer med varumärkesbyggande och reklamkampanjer. Reklambyråns uppdrag är och har varit att hjälpa företag och andra organisationer med marknadsföringen. En reklambyrå kan ha olika fokus och inriktningar, vissa jobbar mer med de strategiska delarna medan andra tar hand om hela produktionen.

Den stora frågan är om det finns plats för den traditionella reklambyrån i framtiden eller ens idag? Vi lever i en digitaliserad värld med helt andra möjligheter jämfört med tidigare. Köpprocessen har ändrats och idag sker en stor del av affärerna online, vilket också innebär att marknadsföringen sker där. Kunderna söker efter produkter, tjänster och leverantörer, vilket innebär att det gäller att synas där kunderna finns. I Googles sökresultat.

Reklambyrå

Exempel på vad en reklambyrå levererar är:

 • Annonser och kampanjer (tidningsannonser, tevereklam och radioreklam)
 • Foto / film
 • Trycksaker som affischer, broschyrer, foldrar och flyers med mera
 • Design och ibland produktion av skyltar, strandflaggor och roll ups
 • Planering av mässmonter
 • Koncept
 • Framtagande av logotyp och grafisk profil
 • Design av förpackningar
 • Strategier för marknadsföring
 • Marknadsanalyser
 • Digital produktion
 • Hemsidor
 • Annonsering och deltagande i sociala medier

Detta är bara ett urval av allt vad en reklambyrå gör.

Frågar man runt bland byråer så gör de oftast, kanske inte allt men ofta, flera saker av de exempel som du hittar i listan.

Vissa gör mer och andra mindre. De större reklambyråerna jobbar tätt med kunderna och har ofta ett helhetsansvar för företagets marknadsaktiviteter, inte sällan tillsammans och kundens marknadsavdelning och marknadsansvarig.

Det finns folika slags reklambyråer men en mer klassisk reklambyrå innebär en organisation som består av kompetenser som AD (Art director), originalare, copywriters, projektledare och assistenter.

Ändrade spelregler för den traditionella reklambyrån

Ingen har väl missat att marknaden för marknadsföringstjänster har ändrats ordentligt de senaste åren.

Det är väl ingen tvekan om att Google och sociala medier har skapat helt nya möjligheter och idag går det att marknadsföra sig utan att behöva sitta i kostsamma möten med en reklambyrå.

Sökvolymerna illustrerar hur efterfrågan ser ut idag och över tid

Här illustrerar data från Google trend hur intresset varit för reklambyrå över tid.

Nedanstående diagram visar sökvolymens utveckling från 2004 fram tills idag för sökordet reklambyrå

söktrend för reklambyrå som sökord

Sett till sökvolym i Google sker ungeför 1200 sökningar varje månad med reklambyrå som sökord. 

Över tid har den traditionella reklambyrån fått en rad nya konkurrenter.

Idag kan man vända sig till en webbyrå, digital byrå, kommunikationsbyrå och sökbyrå.

Medan reklambyrån ofta förknippas med trycksaker som minskat över tid så är övriga specialicerade på digitala kampanjer.

Dessutom finns allt fler alternativ och företag kan lyckas på egen hand, med eller utan extern hjälp av specialister.

Har den traditionella reklambyrån missat sin egna digitalisering?

Det mest naturliga hade varit att det var reklambyrån som hade övergått till att bli fullservicebyrå, men det verkar som om det istället är webbyrån som i de flesta fall tagit den vägen.

Åtminstone i tid. En tänkbar anledning är att många reklambyråer verkat missa tåget är kanske att många reklambyråer klamrade sig fast vid sitt ”gamla” sätt att jobba och sina tjänster alltför länge och nu när de plötsligt insett de  digitala möjligheterna är de sedan länge omsprungna.

Det finns ingenting som pekar på att det är en reklambyrå som kommer efterfrågas i framtiden heller.

Nya aktörer ersätter det vi kallar för reklambyrå

Idag har företag och andra som vill kommunicera mot en marknad större behov än tidigare att nå ut. Behovet av marknadsföring har inte minskat utan snarare tvärtom. Det är bara spelreglerna som ändrats. Det är inte alls säkert att företag vänder sig till en reklambyrå, istället är det andra som får uppdraget.

Exempel på aktörer som ersätter en traditionell reklambyrå är:

 • Digital byrå
 • Webbyrå
 • Kommunikationsbyrå
 • PR-byrå
 • Content marketing-byrå
 • SEO-byrå
 • Sökbyrån (Google Ads / SEO)
 • Social medie-byrån

Kampanjerna idag ser inte alls ut som de gjorde för tio eller fem år sedan. Numera finns helt nya begrepp som Growth marketing, Content marketing, sökmotoroptimering och andra nya begrepp.

Det är numera vanligt att företag väljer att vända sig till specialister istället för reklambyrån som säger sig göra allt.

En byrå eller konsult för olika insatser och kampanjer.

Ibland är det en mediabyrå som hjälper företag med att få ett helhetsgrepp, ibland sköts det internt på företaget.

Här kommer vi skriva mer om vad de olika nya aktörerna gör och hur de arbetar.