En reklambyrå har traditionellt sett tagit hand om företagens marknadsföring.

Det har funnits flera slags reklambyråer men en mer klassisk reklambyrå innebär en organisation som består av kompetenser som AD (Art director), originalare, copywriters, projektledare och assistenter.

Ingen har väl missat att marknaden för marknadsföringstjänster har ändrats ordentligt de senaste åren.

Det är väl ingen tvekan om att Google och sociala medier har skapat helt nya möjligheter och idag går det att marknadsföra sig utan att behöva sitta i kostsamma möten med en reklambyrå.

Sökvolymerna illustrerar hur efterfrågan ser ut idag och över tid

Här illustrerar data från Google trend hur intresset varit för reklambyrå över tid. Nedanstående diagram visar sökvolymens utveckling från 2004 fram tills idag för sökordet reklambyrå

Sett till sökvolym i Google sker ungeför 1200 sökningar varje månad med reklambyrå som sökord. 

Över tid har den traditionella reklambyrån fått en rad nya konkurrenter. Idag kan man vända sig till en webbyrå, digital byrå, kommunikationsbyrå och sökbyrå. Medan reklambyrån ofta förknippas med trycksaker som minskat över tid så är övriga specialicerade på digitala kampanjer. Dessutom finns allt fler alternativ och företag kan lyckas på egen hand, med eller utan extern hjälp av specialister.

Det mest naturliga hade varit att det var reklambyrån som hade övergått till att bli fullservicebyrå, men det verkar som om det istället är webbyrån som i de flesta fall tagit den vägen. Åtminstone i tid. En tänkbar anledning är att många reklambyråer verkat missa tåget är kanske att många reklambyråer klamrade sig fast vid sitt “gamla” sätt att jobba och sina tjänster alltför länge och nu när de plötsligt insett de  digitala möjligheterna är de sedan länge omsprungna.

Det finns ingenting som pekar på att det är en reklambyrå som kommer efterfrågas i framtiden heller.