Slutsåld produkt SEO

Det är inte helt ovanligt att en produkt eller tjänst av någon anledning försvinner från utbudet. Vad ska man då göra med sidorna på webbplatsen eller webbutiken som plötsligt inte är aktuella? Detta är en frågeställning som dyker upp då och då och de svar man ser är verkligen varierande.

Vad är 301-redirect

301-redirect innebär att man omdirigerar besökare från en URL till en annan. Kod 301 innebär att denna flytt/omdirigering är permanent. Ur ett SEO-perspektiv så flyttar man med större delen av den länkkraft som finns från den sida som upphör till den nya sidan och på så sätt behåller man det SEO-kapital man byggt upp.

Vad är 404-sida

En 404-sida är en sida som upphört och istället kan man välja att visa en generell sida (404-sida) som hjälper besökaren vidare. Om sidan som upphört har rankat för viktiga sökord som kommer denna ranking att försvinna. De länkar som pekade mot sidan kommer inte längre ge auktoritet och styrka.

När ska man omdirigera med 301 eller låta det bli en 404-sida?

1. Vissa anser att det mest korrekta är att låta besökarna mötas av en 404-sida, vilket säger att sidan som de tänkt besöka inte finns. Sidan har helt enkelt tagits bort.

2. Andra anser att man ska göra en Redirect 301 (vidarbefordra) till det innehåll ( i detta fallet den produkt) som är mest lik produkten som upphört, vilket säger att innehållet är flyttat till en annan sida (URL).

3. Ett tredje alternativ är att behålla sidan  (produktsidan) och där beskriva att produkten inte längre finns men att ge information om andra liknande produkter.

Det finns fördelar och nackdelar med alla tre alternativen

Om man väljer att satsa på alternativ 1.) så är det viktigt att man gör något vettigt av 404-sidan. Den bör vara informativ och ge besökaren nya alternativ. Detta alternativet är nog det sämsta sett till sökmotoroptimeringen. Länkar till den ursprungliga sidan kommer inte längre ge styrka åt webbplatsen och det kan ge försämrade rankingar i Googles sökresultat för flera produkter.  Gång på gång har jag stött på åsikten att det följer en webbstandard och att Google anser att man ska göra en 404 (det vill säga ta bort sidan), men Matt Cutts avråder 404 för mindre webbutiker. Hans råd är att istället visa upp relaterade produkter. För de större webbutikerna anser han att det är bättre med en 404, under förutsättning att den är genomtänkt.

För stora webbutiker finns en Meta-tagg för att deklarera att innehåll inte längre gäller, vilken Google introducerade redan 2007.  I korthet säger Meta-taggen att sidan upphört ett visst datum och Google kommer då att avindexera innehållet.

Ex)

Ur ett SEO-perspektiv finns det helt klart mest fördelar med en ”Redirect 301”. Jag anser att denna metod även gynnar besökaren mest. Genom att vidarbefordra besökaren till sidan som visar den mest liknande produkten så ger man besökaren det näst bästa alternativet, samtidigt som man behåller kraften från inkommande länkar. Vissa hävdar säkert att detta medför en risk, men det är mer risk med att låta bli. Sedan gäller det givetvis att vara förnuftig. Om butikens sortiment förändras avsevärt så blir det många vidarbefordringar och det kan kanske under vissa omständigheter ge negativa konsekvenser.

Det tredje alternativet kan öka möjligheterna att en viss position behålls, men då för en produkt som inte längre erbjuds och det är kanske inte det mest kundvänliga alternativet. Det kan till och med skicka negativa signaler. De tvingas då klicka sig vidare för att leta andra alternativ.

Matt Cutts ger i nedanstående video råd om hur han och Google vill att webbutikerna ska agera.

Gör skillnad på när en produkt upphör och när en produkt är tillfälligt slut.

Det är stor skillnad på när A.) En produkt upphör för gott och B.) En produkt tas tillfälligt bort ur sortimentet. Om en produkt förväntas komma tillbaka, antingen i ursprunglig form eller som en variant, så behåll sidan och kommunicera detta. Dela aktuell information om vad som hänt och när produkten återkommer i sortimentet. Att ta bort sidan eller vidarbefordra besökaren med en redirect 301 är direkt dåligt i detta läget. Det går att ångra en redirect 301, men man vet aldrig i förväg hur Googles algoritmer ska tolka sådana ändringar.