Disavow tool ingår i Googles verktyg för webbansvariga och är tänkt att användas för att be Google bortse från länkar som kan vara skadliga. Det är inte ovanligt att det används för att städa bort gamla SEO-leveranser efter att webbplatsen drabbats av ett manuellt straff eller filter som Pingvinen

Nu har John Mueller, Google, sagt att de länkar som anmälts (Disavow links) inte är någon rankingfaktor för de länkande sidorna. Google markerar alltså inte i dagsläget den länkande sidan som en spamsida, vilket jag hört en del spekulationer om i flera sammanhang. Det John Mueller säger till en webbplatsägare är följande:

They are wrong. Having URLs from your website submitted in their disavow file will not cause any problems for your website. One might assume that they are just trying to pressure you. If the comment links they pointed to you are comment-spam that was left by them (or by someone working in their name) on your website, perhaps they are willing to help cover the work involved in cleaning their spam up?

Det finns vissa saker som han inte säger som kan vara minst lika intressant. Det är ingen garanti för att sidor med länkar som anmälts kommer att påverkas negativt i framtiden. Det kanske är så att en sida som gång på gång fått URL:er anmälda granskas manuellt och riskerar att drabbas.

Google ger dubbla budskap om hur man ska använda Disavow tool

Google har tidigare sagt att verktyget ska användas för länkar som man inte kan ta bort själv eller som inte blivit borttagna efter att man bett webbplatsägarna att ta bort dem. Det kan röra sig om länkar från gamla SEO-leveranser, länkbyten eller i vissa fall naturliga länkar som tillkommit i all välmening.  Nu säger John Mueller, Google, också att man inte ska betala för att få länkar borttagna utan just anmäla dem. Inte så konsekvent budskap kanske.

Don’t Pay The Link Mobster For Link Removals, Just Disavow Them

Om du exempelvis som bloggare fått kommentarsspam så förväntas du alltså att städa bort andras länkar gratis, i annat fall uppmanar Google de som spammat att anmäla aktuella länkar/URL:er med Disavow tool. Det finns mycket att säga om detta verktyg och det kommer säkert bli föremål för diskussion fler gånger.