Meetadata bilder

Att unikt innehåll är viktigt för att lyckas med sin sökmotoroptimering har varit ett mantra de senaste åren, något som blivit ännu mer aktuellt då Google nu infört Scraper Report för att man ska kunna anmäla ifall något annan webbplats kopierat innehåll.  Det råder inget tvivel om att kopierat textinnehåll försämrar möjligheten att ta bra positioner i sökresultatet och att det är värt att satsa resurser på eget unikt innehåll för att lyckas med sökmotoroptimeringen. Frågeställningen som nu dykt upp är om även unika bilder gynnar dina placeringar i sökresultatet.

Matt Cutts ger vagt besked om att bilders metadata påverkar sökresultatet.

I en video som ingår i Google Webmaster Help, publicerad så sent som 24 februari 2014,  besvarar Matt Cutts frågan ”Does Google use EXIF data from pictures as a ranking factor? ”. Svaret blev något oväntat att det faktiskt under vissa omständigheter kan vara en rankingfaktor.

EXIF Image Metadata is ’Potentially’ a Google Search Ranking Factor

– Matt Cutts

Det mest intressanta är inte på vilket sätt denna Metadata används av Google idag, utan det faktum att den används överhuvudtaget och hur den kan komma att användas i framtiden.

Ett hinder för  webbutiker att lyckas med sin sökmotoroptimering har länge varit att det kopierats texter från leverantörer och att många webbutiker i princip har samma produkttext för samma produkter. Allt fler webbutiker har insett nyttan med att satsa kraft på genomarbetade unika texter och det har helt klart varit en framgångsfaktor för de som gjort det.

Innebär Matt Cutts uttalande att det nu  även är värt att satsa på egna produktfoton?  Ser man enbart till uttalandet så kanske det inte är värt att prioritera egna bilder, men ingen vet hur Google kommer använda denna data på sikt. Det finns andra fördelar med unika produktbilder så jag tror att det finns värde i att prioritera detta. Bortsett från att ta hänsyn till vad som kan vara bra för placeringarna i Googles sökresultat så innebär unika produkttexter och bilder att webbutiken skiljer sig från konkurrenterna och det kan nog vara till fördel i kampen om kunderna på mer än ett sätt.

Vad är  EXIF Image Metadata?

EXIF Image Metadata är metainformation som lagras i bilden. Den innehåller information om vilken kamera som använts, men den kan också innehålla information om fotografen och en beskrivning av bilden. Har man tillgång till exempelvis Photoshop så kan man editera denna data. Detta görs genom att gå till File (toppflik i Photoshop) -> File info… alternativt snabbkommandot Alt+Shift+Ctrl+I om du använder PC. Följer du dessa instruktioner öppnas en ruta i ett nytt fönster där du enkelt kan editera befintlig information för en specifik bild. Läs mer om EXIF Image Metadata på Wikipedia.