Alla som har barn vet att barn inte alltid gör som man säger utan som man som förälder gör. Det är inte bara en klyscha. Så fungerar det även i olika samhällssystem. Ser vi till diktaturer som styrs av korrupta ledare, oavsett om de kallas höger eller vänster, så är dessa samhällen ofta nersmutsade av korruption på alla nivåer. Detta gäller inte bara barnuppfostran och samhällssystem, utan även inom företag. Ett företag kan ha vilka regler som helst men det är hur chefen agerar och kommunicerar som styr hur medarbetarna agerar. Man kan aldrig bygga upp värden som lojalitet och effektivitet med nedskrivna regler om inte de som skriver reglerna lever och agerar efter dem.

Google är en växande maktfaktor

Google är ett jättelikt och framförallt mäktigt företag på många sätt och det finns ofantligt många möjliga beröringspunkter för att påvisa detta. Eftersom den här webbplatsen främst fokuserar på sökmotoroptimering och SEO så blir det den utgångspunkten jag har. Google var från början en fantastisk sökmotor som nu erbjuder så många andra tjänster att de flesta inte längre har koll på vilka alla dessa tjänster är. Som den överlägset mest använda sökmotorn har Google en avgörande betydelse för många företags framgång. Med hög synlighet i sökresultatet bäddar man för att nå ut till kunderna, likaså som en frånvaro i sökresultatet kan bli katastrof för många företag. Det är Google som bestämmer om du ska synas eller inte. Google har blivit en maktfaktor som ganska sällan granskas och ställs mot väggen för sitt egna agerande. Det är i alla fall min uppfattning. Man kan nästan tro att det är lättare att angripa och kritisera diktaturer och orättvisa samhällssystem.

Sökmotoroptimering handlar om att man tar till olika metoder för att förbättra en webbplats synlighet i Google. Det kan handla om att ta positioner på branschledande sökord eller sökbegrepp som man vet att kunderna antas söka efter. Denna förenklade bild av sökmotoroptimering räcker här. Google har sina riktlinjer som beskriver vad man får och vad man inte får göra för att förbättra denna synlighet. Utan att gå in på för många detaljer så är Googles grundregel att man som webbplatsinnehavare ska förtjäna sin placering i sökresultatet. Man ska helt enkelt erbjuda det bästa innehållet som bäst svarar sökfrågan. I teorin skulle det betyda ett mycket bättre Internet där vi undslipper spam och webbplatser som vi känner oss lurade till när vi i själva verket ville ha helt annan information. Bland företag som erbjuder sökmotoroptimering finns ganska skilda uppfattningar om både vad sökmotoroptimering är och hur den ska genomföras. Vissa förespråkar en, vad de anser, mer etisk sökmotoroptimering som går ut på att följa vad Google säger, medan andra företag tar till de just nu fungerande metoderna för att, kanske kortsiktigt, leverera så bra resultat som möjligt. Det blir då snarare en fråga om riskbedömning än en moralisk fråga gentemot Google.  De som bryter mot Googles riktlinjer riskerar att straffas och förlora sin söktrafik, samtidigt som det ibland krävs att man använder metoder i strid mot riktlinjerna för att kunna konkurrera i sökresultatet. Det blir en balansgång mellan vad Google förespråkar och vad som ger det bästa resultatet.

Bryter Google mot sin egen lagbok?

Det många i debatten om sökmotoroptimeringen förbiser helt är att Googles riktlinjer inte är ett sätt att på något sätt förbättra Internet. Googles riktlinjer är ett sätt för Google att behålla sin ställning som sökmotor, sin position som företag. Riktlinjerna och att webbplatsägarna följer dem blir en slags garanti för Google att kunna ta ytterligare marknadsandelar och framtidssäkra sin ställning. Även om Google använder uttryck som etik och bedrägligt förfarandesätt när de beskriver vissa metoder för sökmotoroptimering, så har jag och många med mig väldigt svårt att se med samma ögon som Google.

Vi ska helt enkelt acceptera att Google spammar oss med erbjudande om Adwordskuponger, såväl som länkar på webbplatser, i vår brevlåda i datorn och hemma.  Vi ska även acceptera att Google säkert har hundratals, kanske tusentals, sidor med dåliga översättningar med missvisande information. Det är inte bara Adwordsreklamen vi utsätts för. Se på tjänster som Picasa, App Store med flera. I mejl som jag får via min Gmail finns det länkar till tjänster som har koppling till mejlets innehåll, samtidigt som Google anser att det är oetiskt att köpa en länk som kan påverka det organiska sökresultatet. Det dyker upp förklädda reklamerbjudanden och Google tar ett allt större grepp om oss för att påverka hur vi ska bete oss på Internet. Skulle man bedriva sökmotoroptimering på ett lika aggressivt sätt som Google marknadsför sina webbtjänster så skulle risken för bestraffning vara överhängande. Likväl som det finns de som på fullaste allvar verkar tro att Google har som ambition att verka som en oberoende faktor för att skapa ett bra Internet så finns det lika stor anledning till att tro att Google är orsaken till att Internet inte är bättre. Vi har inget sätt att försäkra oss om att Google agerar för vårt bästa. Google kan när som helst lägga ner ”tjänsten” vi ägnat hundratals timmar åt bara för att de inte bedömer den som tillräckligt lönsam. Var dig själv närmast och glöm inte bort att Google bara är ett företag.

Google är bara Google.