Skapa innehåll som Google älskar

Google kan inte älska, vare sig innehåll eller något annat, men bra innehåll och bra webbplatser gynnas i sökresultatet.

Det finns mängder av guider och kurser med inriktningar som Lär dig skriva för Google och liknande. De vill visa oss hur man ska göra för att ranka bättre än konkurrenterna i Googles vertikal.

Syftet med denna artikel är att gå lite djupare i ämnet och även ta upp sådant som Google kommunicerar har betydelse.

Ett ofta återkommander råd är att satsa på kvalitetsinnehåll och undvika innehåll med låg kvalitet. För att kunna göra detta behöver vi lära oss vad som är bra och vad som är dåligt.

Vad är kvalitet när det handlar om innehåll och sidor?

Vad som har direkt betydelse för ranking är inte hur du eller jag bedömer en sidas eller en webbplats kvalitet. Visst kan det finnas sätt för Google att utläsa om vi är nöjda med en sidas innehåll och då kan våra synpunkter få en indirekt påverkan.

Här följer en översikt av vad Google säger om kvalitet och vilka bedömningskriterier som finns. Det vill säga vad som avgör om ett innehåll håller låg eller hög kvalitet.

Expertis, Auktoritet och Trovärdighet – E A T

 

För att förstå hur Google vill att innehåll ska bedömas behöver man känna till E-A-T, något Google ofta återkommer till.

E-A-T står för grad av Expertis, Auktoritet och Trovärdighet ( expertise, authoritativeness, and trustworthiness).

En expert behöver inte formellt sett vara expert enligt Googles definition, det beror på vilket ämne det handlar om.

Google nämner begreppet vardagsexperter som diskuterar mode och shopping, medan de mer formella experterna återfinns inom ämnen som exemplifieras av medicin, ekonomi och juridik.

Ibland finns det områden där det kan förekomma både formella och informella experter.

Även expertens auktoritet och trovärdighet ska ha betydelse.

Teoretiskt innebär detta att vissa personer har lättare att skapa innehåll som rankar i Googles sökresultat inom ett visst ämne.

 

Sidor och innehåll med låg kvalitet

Googles definition av sidor med  låg kvalitet:

 • Författaran är inte tillräckligt kunnig och saknar både trovärdighet och auktoritet i ämnet sidan handlar om.  Sidan har helt enkelt låg E-A-T.
 • Sidans huvudinnehåll är inte tillräckligt bra.
 • Andelen huvudinnehåll sett till hela sidans innehåll är för lågt.
 • Huvudinnehållet är inte tillgängligt på grund av distraherande och vilseledande annonser, eller annat störande innehåll.
 • Webbplatsen har dåligt rykte. Orsaken kan vara att sidan varit filtrerad eller hackad eller ha en allmänt dålig historik.

 

 

Sidor och innehåll med hög kvalitet

Googles tips på hur man skapar sidor med hög kvalitet är följande punkter:

 • Innehåll med bra kvalitet. Skapa sidor med bra innehåll som motsvarar användarnas förväntningar och som är fritt från skräp som spam. Innehållet ska uppfylla Googles kvalitetsriktlinjer. Se de grundläggande principerna längre ner.
 • Mobilanpassat innehåll. Antalet mobila internetanvändare har vuxit och numera är de i majoritet. En webbplats ska fungera lika bra oavsett om användarna sitter vid dator, med surfplatta eller mobil.
 • Innehållet kan laddas snabbt. Om en sida laddas långsamt tröttnar kanske en del besökaren innan de ens hunnit ta del av innehållet. Laddningstid är en rankingfaktor, vilket Google redovisat öppet.
 • Innehållet ska vara tillgängligt. Innehållet på din sida ska vara strukturerat och uppmärkt på ett sådant sätt så att det är tillgänligt både för användare som läser på skärm och för användare som använder talande dator.  W3C har publicerat rekommendationer för hur man skapar innehåll med hög tillgänglighet i denna artikel här.  Google sammanfattar tips för vad som gäller för innehållets tillgänglighet i detta inlägg på ett enkelt och överskådligt sätt.

Googles grundläggande principer för innehållets kvalitet:

 1. Innehållet ska vara skapat för användare, inte för Google
 2. Lura eller vilseled inte användarna
 3. Undvik att göra saker för att manipulera sökresultatet. Google föreslår att man inte ska göra något med webbplatsen som man INTE skulle kunna berätta för en konkurrent eller en Googleanställd om.Användbara frågeställningar, enligt Google, är ”Hjälper detta mina besökare?” och ”Skulle jag göra detta även om Google inte fanns?
 4. Tänk på vad som gör din webbplats och ditt innehåll värdefullt, engagerande och unikt. Gör så att just din webbplats sticker ut jämfört med konkurrenter och andra webbplatser inom samma område och bransch.

Det handlar om att tänka efter lite, för det handlar knappast om någon avancerad raketforskning.

Gör något bra som andra uppskattar utan att försöka ta genvägar som att kopiera andras innehåll, vilseleda besökare för att ranka med sökord utan relevans eller försöka jobba aggressivt med länkar.

Det handlar INTE om att ta något moraliskt ansvar gentemot Google utan om att jobba hållbart på ett sätt som fungerar långsiktigt.

Försök inte lura och vilseleda vare sig besökare eller Google!

 

Vilka faktorer ligger bakom ”bästa” sidorna?

De bästa sidorna är de mest tillfredsställande sidorna som når upp till sitt syfte. Skillnaden jämfört med motsatsen (de sämsta sidorna) är huvudinnehållets kvalitet, graden av E-A-T och webbplatsens rykte.

Faktorer som är gemensamma för de bästa sidorna:

 • Hög grad av E-A-T, både för webbplatsen och för den som skriver innehållet.
 • Tillfredsställande mängd huvudinnehåll med bra kvalitet.
 • Bra och tillfredsställande information om både webbplatsen och den/de som ligger bakom den.Obs! För exempelvis webbutiker och webbplatser där det sker ekonomiska transaktioner påverkas kvalitetsbedömningen av bra kundsupport och kundernas omdömen gällade support och service.
 • Mycket positivt webbplatsrykte.

Sökmotoroptimering har till stora delar sett likadan ut under många år. Innehållet har haft betydelse tidigare och med uppdateringar som RankBrain är det ingen tvekan om att Google hela tiden eftersträvar att bli bättre på att bedöma såväl enskilda sidors innehåll som hela webbplatser.

Content is King

Traditionell SEO jämfört med en bra webbplats

Innehåll är inte samma sak som text. Innehåll kan vara en fantastisk tjänst eller en berättelse där bilderna har stor betydelse. Samtidigt går det inte bortse från att text är lättare att förstå för Google jämfört med annat innehåll. Däremot har Google verktygen att avgöra till vilken grad innehållet uppskattas av besökarna även om det handlar om annat innehåll än text.

Onpage-optimering och länkar är fortfarande viktigt

Googles algoritmer har utvecklats enormt, men trots allt behöver vi hjälpa Google att förstå innehållet och vad som är viktigt.

Google i USA och på engelska fungerar inte på samma sätt som för ett litet land som Sverige och den lilla del av Internet som talar svenska.

Grundläggande onpage-optimering handlar om att strukturera och märka innehållet på rätt sätt. En title, rubrik och övrigt innehåll som innehåller sökord och sökbegrepp man vill att sidan ska hittas med av den som googlar.

Numera ska man inte behöva upprepa sökordet X antal gånger för att ranka bättre. Istället pratar man om LSI-sökord (Latent Semantic Indexing).

LSI-sökord är synonymer och närbesläktade med sökordet. Dessa ska hjälpa Google vad en viss sida handlar om.

OBS! Hur bra detta fungerar i Sverige är oklart och svårt att bedöma, men troligtvis är det INTE något som är av betydelse för den lilla del av Internet som pratar svenska.

Ännu.

Även om de flesta är överens om att länkarnas betydelse för ranking har minskat så är fortfarande länkar från andra webbplatser en positiv rankingsignal.

Bra engagerande innehåll drar till sig länkar.

Slutsatsen är att det lönar sig att försöka bli bättre

Slutsatsen blir precis som Googles John Mueller redovisat offentligt. Den mest avgörande och viktigaste rankingfaktorn för en given sökfras är ”Awesomeness”.  Google har en bit kvar men redan nu lönar det sig att bli bättre än konkurrenterna, göra saker lite annorlunda och att se till helheten.

En slutsats är att innehållets betydelse, då pratar vi innehållets kvalitet, kommer öka i takt med att Google blir bättre på att tolka och förstå både innehåll och vad den som googlar är ute efter.

En annan fråga som inte togs upp här är vikten av att wn webbplats får nytt bra innehåll kontinuerligt. Detta kommer följas upp då det just nu (med början 19/8) kommer publiceras en hel del nytt på denna blogg en månad framöver.

Detta är första versionen av denna artikel. Den kommer uppdateras och omarbetas allt eftersom. Tipsa om saker du saknar och andra frågeställningar som kan lyftas fram.

Av Håkan Persson
Håkan Persson