Jag anser fortfarande att SEO först och främst handlar om, och ska handla om, att skapa förutsättningar för att en webbplats ska få relevant trafik genom strategiska positioner i sökresultatet.
Konvertering är inte samma sak som SEO men viktig.

SEO och mer trafik inte alltid lösningen. En förutsättning för ett bra resultat är att webbplatsen konverterar. Konvertering är inte SEO men de hör ihop. Det är inte nödvändigt att det är samma byrå eller samma person som ansvarar för båda, men det är nödvändigt att det finns en röd tråd och ett gemensamt mål mellan dessa insatser. Som ett steg i den föränderliga sökmotoroptimeringen kommer jag under en tid ägna mycket tid till att genomföra lite djupare självstudier och tester för att utveckla kunskap om hur man kan hitta ett bättre samspel mellan konverteringen och sökmotoroptimeringen. Jag är övertygad om att det är en nödvändig resa och att mitt nuvarande synsätt kommer ändras allt eftersom.

Webbdesignen knyter ihop dessa områden

Min grundsyn är att det är webbdesignen som har en avgörande betydelse för hur man tar tillvara på trafiken för att minska avvisningsfrekvensen och konvertera bättre. Det är ganska logiskt att en webbplats med professionell layout inger större trygghet till besökaren, men även till den som står inför valet att länka. Sedan finns det självklart en hel del andra saker som spelar roll. vilka jag hoppas kunna identifiera och beskriva mer utförligt när jag kommit en bit på vägen.