Att ha en sitemap, sidkarta, i html-format har tidigare varit en välanvänd metod för sökmotoroptimering onpage.  Nyligen gick John Mueller, Google, ut med att man inte ska använda denna lösning då denna typ av sidkarta inte inger förtroende och kan bli offer för pandan på grund av att de uppfattas som en sida med låg kvalitet. Det finns en annan aspekt av att ha en sidkarta tillgänglig i html-format och det är att de kan underlätta för besökaren. Därför borde en lösning, för att kringgå denna risk, kunna vara att sätta noindex, kanske rentav nofollow, på html-versionen av sidkartan.

Andra intressanta nyheter och förtydliganden från John Mueller är:

  • Google ger inte någon ”länkkraft” till länkar från andra dokument (pdf, doc, xls med flera) än de från sidor i html-format. Däremot läser och indexerar Google innehållet i dessa dokumenttyper.
  • Det ska inte längre gå att tvätta en tidigare straffad webbplats genom att flytta den till en ny domänadress.  Både bra och dåliga signaler följer med till den nya domänen.
  • Den interna navigationen är en rankingfaktor. Navigationen måste vara logisk och det går att påverka vilka sidor som ska uppfattas som mest viktiga och därmed få bättre positioner.
  • Tas adresser bort från Disavowfilen så kommer de att börja räknas igen

Detta är några av de saker som John Mueller nyligen delat via Google Webmasters Hangout´s. Även om uppgifterna kan uppfattas komma från Google bör man genomföra tester för att med säkerhet kunna fastställa vad som stämmer. När det gäller varningar för vissa metoder och arbetssätt är det fråga om att kunna avgöra vad som verkligen är negativt. Det handlar om att bedöma risken.