Det är nya tider nu. Vi är fortfarande i början av 2015 och har precis tagit del av diverse förutsägelser om vart SEO är på väg och vad som fungerar och inte fungerar.

Arbetsmetoderna för att lyckas kräver en helt annan insats jämfört med ett par år sedan. Jag tror att de flesta, i alla fall de som är att räkna med, har insett att SEO inte enbart handlar om att bygga länkar och att justera befintligt innehåll. Därmed inte sagt att det inte slutat fungera helt, i många fall räcker det långt också.

Idag pratar vi mer om att bygga innehåll, driva pr-arbete och nå ut i de sociala kanalerna. Vi ser fördelar i att mobilanpassa och strukturera webbplatserna för att konkurrera i sökresultatet. Vill man ta täten i sin nisch krävs ett engagemang som sträcker sig långt över det som krävts tidigare. Vi pratar mindre om att köpa länkar. En länk är visserligen fortfarande en länk, men för den saken skull är det inte säkert att den är bra.

Kommer marknaden förstå att budgeten måste anpassas till en mer krävande SEO?

Något som inte nämns så mycket är att sökmotoroptimeringen idag kräver en större budget. En budget på 3-5 tusen kronor i månaden räcker inte så långt längre. Åtminstone inte för att nå avgörande resultat.

Slaget om SEO-kunderna vinns (förhoppningsvis) inte med priskrig

Hur kommer kunderna agera? Allt beror på den så viktiga transparensen och hur leverantörerna kommunicerar. Det beror också på hur leverantörerna anpassar sig till de nya förutsättningarna. Jag tycker mig redan idag se en ganska tydlig uppdelning av sökleverantörer. På ena sidan finns de som levererar traditionell SEO (om det nu finns en sådan) med fokus på länkbygge, medan vi på andra sidan ser leverantörer som tar ett större helhetsgrepp och hela tiden söker nya lösningar. Den senare skaran ska inte förväxlas med de sökleverantörer som mer eller mindre gett upp kampen i sökresultatet och istället bytt riktning mot att sälja PPC, kalla sig konverteringsexperter, bygga webbplatser och skapa kampanjer på Facebook.  De pratar nämligen mindre om att vinna kampen om den organiska söktrafiken.

Från att ha varit ganska svårt att köpa sök så blir det svårare. Kunderna måste få veta vad som krävs för att lyckas och inte slentrianmässigt fastna i ett avtal som innebär SEO för 3500 kr i månaden.

Vad kunderna måste förstå är att de inte får samma sak för tre tusen som för 15 eller 25 tusen i månaden. Detta kräver mer fokus på resultatet och  förståelse för värdet av att vinna kampen om den organiska söktrafiken. Det gäller också att skapa förståelse för det arbete som sökmotoroptimeringen kräver. Företagen ska inte se en större budget som en ökad kostnad, utan en smart omfördelning av marknadsbudgeten för att öka intäkterna. Kärnan i sökmotoroptimering som handlar om att få relevanta besökare för att skapa fler kunder och affärer gäller allt jämt.

Under en tid kommer vi säkert få leva med att billig och mer traditionell sökmotoroptimering kortsiktigt vinner kampen om många kunder, men knappast i toppen av sökresultatet.

På denna bloggen hittar du exempelvis inlägget ”Rätt pris för sökmotoroptimering”, som delvis tar upp samma problematik som nämns här.