Ett fenomen som jag sett vid flera tillfällen är att Google plötsligt omvärderar vilken sida på en sajt som är mest relevant för viss sökfras och plötsligt ändras också rankingen, ibland ganska rejält.

jordgubbssidan.se v/s jordgubbssidan.se/jordgubbar

Antag att du har en webbplats om jordgubbar, här kallad jordgubbssidan.se, som du självklart vill se ranka i topp för sökfrasen ”jordgubbar”. Du skapar innehåll kring ämnet jordgubbar och gör sökmotoroptimering enligt konstens alla regler. Webbplatsen består av både statiska sidor och en blogg med inlägg.

Startsidan är oftast den starkaste sidan. Den har sannolikt fått mest naturliga länkar. Här finns utrymme för att ta ställning till om man vill använda startsidan för att ranka på det viktigaste sökordet eller om den främst ska användas för att sprida länkkraften till andra landningssidor. När det gäller jordgubbssidan som exemplifierar en webbplats med fokus på ett ämne så anser jag att det är startsidan man ska ranka med, men många satsar på att bygga en särskild landningssida för att få med sökordet i URL:en. I detta fallet blir det jordgubbssidan.se/jordgubbar.

Det pratas mycket om vikten av att ha med sökordet i URL:en men det finns en massa andra faktorer man måste ta hänsyn till också. Risken med att mer eller mindre medvetet låta två sidor konkurrera om ett och samma sökbegrepp för att försöka gardera sig fram till att åtminstone en av sidorna ska ranka är att det inte blir bra alls. Det är inte helt ovanligt att Google kommer växla mellan sidorna.

Om jordgubbssidan.se rankar #3 med sökordet jordgubbar kan Google plötsligt anse att jordgubbssidan.se/jordgubbar är mer relevant och lämplig att ranka och då är det stor risk att positionen är helt annorlunda. Jag har sett denna växling där det skiljer mer än 20 positioner mellan de olika sidorna, fast det är samma domän och sökord.

jordgubbssidan

En vanlig föreställning är att man kan påverka Google att visa upp rätt sida i sökresultatet genom att konsekvent länka internt till den sida man vill ska synas. Även om man länkar med sökordet som ankartext från jordgubbssidan.se/jordgubbar till jordgubbssidan.se är inte detta någon garanti alls att målsidan är den som visas i sökresultatet. Det som fungerar garanterat är att göra en 301 redirect men då gäller det att tänka till. Man kan ju ta bort optimeringen också genom att avlägsna sökordet från sidans title och så vidare men då kan man ju ställa sig frågan varför sidan är värd att ha kvar.

Vi har hittills pratat om två sidor på samma webbplats men det är inte ovanligt att det växer fram fler sidor än så som i princip konkurrerar med varandra. Varje gång jordgubbar finns med i sidans titel och innehåll blir det en konkurrent. Detta gäller oavsett om det handlar om blogginlägg eller vanliga sidor. I fallet med jordgubbssidan.se blir det relativt enkelt att undvika men för en webbplats som vill synas med flera sökord kan en sådan konkurrenssituation ställa till det.

För vissa webbutiker med produkter som har många variationer kan det i värsta fall bli många sidor som konkurrerar. Tänk en webbutik där en kategori är badrumsspeglar. De finns i tiotalet olika fabrikat och varje fabrikat har minst tio olika utföranden som presenteras som unika produkter. Detta ger 100 olika produktsidor som med all säkerhet får ”badrumsspegel” i  title, rubrik och innehåll. Dessutom blir det 11 kategorisidor med ”Badrumsspeglar” i title som därmed blir det primära sökordet. Som webbutikshandlare vill du självklart synas i topp med sökorden badrumsspegel och badrumsspeglar, men det är också viktigt att det är rätt sida som rankar. Som tidigare nämns kan man påverka med interna länkar som har sökordet som ankartext. Det kan bli så att en sida får oväntat många externa  länkar och denna sida kommer få avsevärt enklare att ranka jämfört med de sidor som inte fått externa länkar. Detta är svårt att kompensera med interna länkar.

För att undvika problem med att inte kunna kontrollera vilken sida som rankar för viss sökfras gäller det att så långt det är möjligt undvika denna konkurrenssituation. Ha en tydlig webbplatsstruktur med genomtänkta ”landningssidor” och ha koll på onpage-optimeringen.