Något det pratas väldigt lite om bland svenska sökmotoroptimerare är läsbarheten i ett SEO-perspektiv. Vi som jobbar med SEO pratar främst om teknisk optimering, onpage-optimering och om länkar. Det kanske hänger samman med att det är lättare att bevisa att sida som är lättindexerad med bra struktur, har väloptimerat innehåll och bra länkar rankar – jämfört med att bevisa att en bättre läsbarhet skulle påverka ranking alls.

Vad är läsbarhet (readability)?

Graden av läsbarhet är nivån på hur lätt det är att läsa och förstå en text. Det finns vetenskapliga metoder att mäta läsbarheten och för den som vill gräva djupt i detta ämne finns gott om uppslag online. En av de kändaste algoritmerna för att testa läsbarheten är Flesch–Kincaid readability tests, som förklaras på Wikipedia här. För ytterligare källor är det enklast är att googla, glöm dock inte bort att kolla källorna.

Hur ska man tänka på läsbarheten när man gör SEO?

Detta är förstås väldigt olika, men jag anser att man bör ha en åtanke på läsbarheten. Numera finns det inbyggt i Yoast SEO (bra SEO-plugin för WordPress), men man behöver inte följa det slaviskt. Det är inte något extra arbete med att göra texterna mer lättlästa och enklare att förstå. Det mesta är logiskt. Även om det är svårt at bevisa att man rankar bättre bara för att texterna blir enklare att ta till sig så gör man kanske fler besökare nöjda. Att besökarna blir nöjda är en bra indikation på att man gör rätt och det kommer sannolikt löna sig även i Googles sökresultat i slutändan. Att lägga text i block bara för att man slaviskt ska få in minst 500 ord på en sida för att någon sagt att man rankar bättre är dumt så länge man inte tar tillfället i akt och kommunicerar med texten.

Några saker som förbättrar läsbarheten

  • Använd ord som fler förstår. Försök alltså inte att imponera på läsaren med långa och krångliga ord. Har du att välja på ett långt och kort ord för samma sak, väljer du det korta.
  • Skriv inte för långa meningar.  I verktyget Yoast gör de skillnad på meningar med fler än 20 ord. De rekommenderar att max 25% av meningarna ska innehålla 20 ord.
  • Ha tydliga styckeindelningar. Visa tydligt när det är nytt stycke. Låt det finnas tomma rader mellan olika stycken.
  • Använd underrubriker. Underrubriker tillsammans med stycken är ett bra sätt att lätta upp texten för ögat.
  • Skriv som om du pratar och kommunicerar direkt till läsaren.
  • Använd passande och unika bilder. Glöm inte alt- och title-taggarna.
  • Använd lättlästa typsnitt, tillräckligt stor text och ha bra kontrast mellan text och bakgrund.

Det diskuteras om läsbarheten är en riktig rankingfaktor. Det är en totalt onödig debatt som ingen tjänar på att lägga energi på. Som indirekt rankingfaktor är den fenomenal. Genom att tänka på nya stycken, mellanrubriker och bilder så ökar utrymmet till bra onpage-optimering. Orkar besökaren läsa och ta till sig innehållet så konverterar man förmodligen också bättre. Men med min uppfattning om sökmotoroptimering  som holistisk så ska man så klart ha läsbarheten i åtanke.