reklambyrå sökmotoroptimerare

När man sett vilken oerhörd kraft sökmotoroptimering har för ett företags affärer så är det lätt att stirra sig blind och tro att det är där alla resurser ska läggas. Ta en hyvel och skär ner budgeten för de mer traditionella marknadsföringssätten och lägg pengarna på sökmarknadsföringen så maximeras möjligheten att skaffa nya kunder och öka försäljningen. Eller? För vissa företag och verksamheter kan detta mycket väl vara den bästa vägen att gå, men för andra skulle det få negativa effekter för marknadsföringen och i slutändan för försäljningen.

När ska man satsa mest på sökmotoroptimering?

Har man produkter och tjänster som är välkända och redan efterfrågade och som därmed har en stor sökvolym kan man komma väldigt långt med sökmotoroptimering, kanske i kombination med sökmarknadsföring i form av Google AdWords, för att ta marknadsandelar i en redan existerande marknad.  Det är långt till taket innan man är i behov av att satsa på traditionella kampanjer i form av reklam i tidningar, TV och radio. Andra företag har gjort det jobbet och kunderna vet vad de vill ha och googlar efter det.

För produktlanseringar och unika koncept blir den traditionella marknadsföringen viktigare.

För företag som ska bygga nya varumärken, marknader och behov så blir den traditionella marknadsföringen viktigare än sökmotoroptimeringen. I alla fall initialt.  Det gäller även digitala kampanjer med hjälp av sociala medier. Det är dessa kampanjer som bygger nya varumärken och som skapar en ökad efterfrågan, vilket i slutändan påverkar vad människor söker efter. Sökmotoroptimeringen får en stor roll även här så att inte kampanjerna gynnar konkurrenter som varit på hugget och hunnit före med att positionera sig i sökresultatet. En traditionell reklambyrå har fått konkurrens av flera byråinriktningar.

Reklambyråer och sökmotoroptimerare borde bli bättre kompisar

Jag tror att det finns mycket att tjäna på ett utökat samarbete mellan reklambyråer och leverantörer av sökmotoroptimering.  Det finns mycket kompetens i dessa grupper och genom ett lite bättre samarbete så finns det synergieffekter som det är dumt att missa. När det kommer till webbyrån så kommer de att leva vidare, men deras roll kommer kanske förändras på sikt. Många webbyråer har stoppat huvudet i sanden för länge och nästan motarbetat sökmotoroptimeringen. Om det skett på grund av ointresse eller om de sett sökmotoroptimeringen som en konkurrent vet jag inte. Däremot verkar det som om reklambyråerna äntligen har vaknat och så som Google utvecklat sig så finns det mycket att tjäna på att bli lite bättre kompisar.